Ne Základkám!

    Brooch

    Někteří naši spolužáci ze základní školy si toho museli hodně protrpět. Já mám doteď postižení až z průmyslovky.