22. 9. 2018, 10:45

Hlavní stránka Piráti  Internet  Zahraničí  Kultura  Politika  Monstrproces  Kopírovací monopol  Názory  Kauzy  Věda a technika  Video  HogoFogo  Události  Zprávička  Jednou větou  Komix
Psychopati jdou do práce?


Necháváme se ovládat lidmi, kteří jako lidé jenom vypadají, hodně toho naslibují, hodně toho udělají a když jim uvěříme a dáme jim svůj hlas, zapomínáme u toho, že jim tím svěřujeme do rukou svůj vlastní život. A když nám zbydou jen oči pro pláč, je už pozdě. Stručná diagnostika prototypu lidí, kteří nám dělají ze života peklo. A neplatí to jen v politice. Byznys je stejně nemilosrdný.20. 1. 2013

Impulsem k psaní těchto slov byl veřejný výstup pana doktora Jana Hnízdila na setkání tzv. „gošárníků“ v Horním Bradle dne 5.12.2012 http://www.youtube.com/watch?v=oIcMCRpHlhc kde uváděl, že klíčem k pochopení, proč lidé „z politiky stůňou“ mu byla kniha Hadi v oblecích aneb psychopat jde do práce. Jinými slovy totéž říká již dlouho pan doktor František Koukolík, neuropatolog, naposledy např. v pořadu Hydepark Civilizace: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10441294653-hyde-park-civilizace/212411058090929/

Kniha psychiatra Roberta Hare a psychologa Paula Babiaka by měla dát poměrně jednoznačnou odpověď na to, že je možné u lidí stanovit pomocí přísně vědeckých metod diagnózu, kdy jde sice o člověka mimořádně vzdělaného, inteligentního, skvěle jazykově vybaveného, dokonale oblečeného, ale taky dravého, bezohledného, bezcitného – o společnosti nebezpečnou bestii. Pomocí magnetické rezonance a následného vyšetření pak prý bylo vědecky dokázáno, že těmto lidem chybí kus mozku, kde sídlí svědomí, soucit, empatie, zodpovědnost, spolupráce (o lásce zatím nikdo nehovořil, uvidíme – pozn. aut.). Nejsou to lidé zmrzačení, jen chybí jim kousek charakteru. Tito lidé se naučí do svého vystupování dokonale implementovat pojmy jako svoboda, demokracie apod., nicméně pro ně jsou tyto pojmy naprosto vyprázdněné. Ve správě U.S.A. Jich je víc, než ve federálních věznicích, zní citát.
Pro takového člověka je typické :

 • Dává okázale najevo svoje znalosti, rád ohromuje množstvím publikací, sečtělostí, citacemi a odkazy. Sází na nedostatečné znalosti druhých, snaží se vzbudit dojem, že „má navrch“.

 • Je sebestředný. Obklopuje se výlučně lidmi nejistými a bezmezně oddanými. Přestože tvrdí pravý opak, názory ostatních jej nezajímají, jejich práva, potřeby a problémy nevnímá.

 • Jeho osobní integrita a růst jsou nerozlučně spojené s ponižováním ostatních. Pokud o někom hovoří, pak ironicky, s despektem. Je jako topící se člověk, jenž strhává pod vodu svého zachránce. Jeho vztahy připomínají nepřetržitý boj. Nemá žádné skutečné přátele.

 • U druhých dokáže vyvolat pocit viny i za sebemenší pochybení. Používá přitom zdánlivě logické argumenty a morální zásady, jimiž se účelově ohání. Sám pocit viny nezná. Je bezchybný.

 • Zdvořilosti, ohleduplnosti a slušnosti druhých využívá k dosažení vlastních cílů. Snaží se zmocnit toho, co nemůže mít: jejich dobrých vlastností, nadání a úspěchů. Zodpovědný a slušný člověk se snadno stává jeho kořistí.

 • Nepřetržitě kritizuje. Nikdo si nemůže být jistý, že unikne jeho útokům. Dokonalost neexistuje a on je od toho, aby na to druhé upozorňoval. Terčem kritiky se mohou stát i malichernosti, které s jeho odborností nijak nesouvisejí.

 • Pokud nevycházejí jeho plány, zbavuje se odpovědnosti, svaluje vinu na druhé. Prohlašuje, že se stal obětí spiknutí neschopných, omezených a líných.

 • Pokud má udělat nějaké jasné a jemu nepříjemné rozhodnutí, neučiní tak otevřeně. Raději se stáhne do pozadí, aby se za čas mohl stát jeho hlasitým kritikem.

 • V případě úspěchu nezapomene zdůraznit , že na něm má zásluhu především on. Pochvala a povzbuzení spolupracovníků jsou mu cizí.

 • Trvá na okamžitých odpovědích na svoje otázky. Druhým dává neustále najevo, že musejí být dokonalí, nesmějí měnit názor, musejí všechno vědět. Vlastní názory, chování a pocity přitom pružně mění.

 • Je mistrem v umění lhát. Jestliže jej na rozpor upozorníte, kategoricky popře, že by změnil názor a ještě vás obviní, že jste jej špatně pochopili. Pravděpodobně si ani neuvědomuje, jak často lže. Neznamená to ovšem, že si to neuvědomuje nikdy.

 • Forma je pro něj důležitější než obsah. Zakládá si na svém vzhledu, kondici a vnějším efektu.

 • Nesnáší, aby kdokoliv žertoval na jeho účet, kritizoval jej, nebo mu dokonce něco odmítl. Dokáže popírat i zřejmá fakta. Kritika v něm vyvolává nejistotu a úzkost, které pak zakrývá jedovatými a uštěpačnými poznámkami .

 • Jestliže mu docházejí argumenty, uchyluje se k teatrálním posměšným gestům a opovržlivým grimasám.

 • Je mistrem v používání „dvojité vazby“ (double bind). Jde o paradoxní komunikaci, při níž jsou dvě navzájem si odporující zprávy vysloveny tak, že když vyhovíte jedné, nevyhovíte druhé. Vyčítá vám například, že jste v oboru nevzdělaní a když se od něj chcete dozvědět víc, odpoví : „To je zbytečné, stejně byste to nepochopil.“. Ať uděláte cokoliv, je z vás hlupák.

 • S diskuzí souhlasí jen tehdy, pokud je si jistý, že z ní vyjde jako vítěz. Jestliže se dostane do úzkých, odejde, nebo neomaleně změní téma rozhovoru. Ve strachu z prohry neváhá sáhnout ani ke skrytým hrozbám.

 • Svoje žádosti neformuluje jasně, ale raději oklikou, tak , aby na základě vynucené odpovědi druhého mohl dospět k závěru sám.

 • Vadí mu lidé v okolí, kteří si dobře rozumějí. Rozeštvává je. Nesoulad a podezíravost se přitom šíří plíživě. Bývá těžké určit, odkud vlastně přicházejí.

 • Vyhýbá se přímému kontaktu, vzkazy nechává vyřizovat „svými“ lidmi. Místo osobního rozhovoru raději telefonuje, píše nebo komunikuje prostřednictvím médií.

 • Přestože není v obvyklém slova smyslu stranický, straní a rozděluje, aby snadněji panoval.

Jak vidno – všichni je známe ;)


Poslední nebývalý nárůst takových individuí ve vládnoucích kruzích jsme asi mohli zaregistrovat v hitlerovském Německu. Nyní tu k nim máme další nikoli nepodobnou skupinu popíračů holocaustu, s čímž souvisí vzestup neofašismu. Tito lidé jsou samozřejmě nesmírně adaptabilní, zvláště pokud jsou vybaveni nadprůměrnou inteligencí.

„Tak synáčku, tohle je Železná opona“
„A tatí, a kdo je za ní zavřený“
„My, hochu, my...“
Takže nepochybuji, že většina komunistických funkcionářů minulého režimu byla povětšinou tohoto typu. Tím ale jejich éra nekončí, máme je neustále kolem sebe.
Je mi jasné, že první, co člověka napadne je, že chci vyprovokovat hon na čarodějnice.
To bych nerad.
Pokud nám ale vládnou lidé, kteří naprosto programově a od své přirozenosti nemohou myslet na nikoho jiného, než na sebe, je v zájmu zachování homo sapiens jako takového, lidské společnosti tak, jak ji známe, je na pořadu den odstavit je na vedlejší kolej.
V historii jsme si jich už užili dost, myslím, že nastal čas táhnout tu naší káru dál jen o malinko jiným směrem.

Když vidím naprosto demagogickou obhajobu pana presidenta k amnestii (ono koneckonců -vzpomeňme slavný výrok pana Václava Klause „EKONOMIKA NEZNÁ ŠPINAVÉ PENÍZE“) , když vidím, jak jej nyní hájí jeho blízcí spolupracovníci (Láďa Jakl, nebo např. zaťatý a urputný Milan Knížák, Boris Šťastný,... ), nemohu jinak, než konstatovat, že z mého úhlu pohledu se nejspíš jedná o vzorové modely. Prostě tito lidé nejsou obdařeni pochopit, že by jejich chladně a logicky uvažující vysoce vzdělaný a ve vrcholné politice zkušený mozek mohl vygenerovat něco, co navždy poškodí naší společnost. (Možná se mýlím, možná je pan president čistý jak lilium; nejsem vědec, a už vůbec ne psychiatr-psycholog, nemám doma magnetickou rezonanci)

Politické strany nutně potřebují „vůdce“ (pokud se Karel Schwarzenberg stane presidentem, TOP09 ho definitivně ztratí...). Slovo „vůdce“ ve mě velmi silně evokuje toho pána s fouskem pod nosem. Dalším v řadě z nedávné minulosti je jeho souputník, další masový vrah - zejména vlastního národa – J.V. Stalin. Z tohoto úhlu pohledu je politika skutečně špinavá. Víme, jak to dopadlo - v obou případech.

Řádění těchto „výjimečných“ individuí bychom měli v zájmu přežití sebe a svých dětí zastavit. Tato civilizace je doposud řízena strachem, mnoho tisíciletí. Mám důvodnou obavu, že společnost strachem řídí po celý tento čas právě tito psychopati. Jsou příliš jiní a jejich chamtivost nadále narůstá, nůžky se stále rychleji rozvírají, oficiální statistiky jsou neúprosné; nemůžeme si dále dovolit, aby drancovali vše, co ještě dýchá a roste jen proto, že oni si zaslouží násobně víc, než potřebují. Tato monstra akutně potřebují vlastnit veškeré zdroje vody, potravin, nerostného bohatství, prostě úplně všeho. Celá planeta už je takto vlastněna. Dávno.

Kellner, Babiš, Tykač, Komárek, Tkáč, Beran, Haščák, Dospiva, Fiľo, Vítek. Tato desítka „zdravě dravých“ chlapců disponuje majetkem zhruba ve výši dluhu ČR. Zajímavá shoda... A to jsme jen na tak malém písečku jako je ta naše malinká zemička.

Jestli se mělo něco změnit 21.12.2012, pak si myslím, že je to právě obrat tohoto typu. Měla skončit éra řízení lidstva strachem a začne epocha lásky.

Jen ten kdo DÁ, dostane... Ve skutečnosti máme jen to, co DÁVÁME... Je to tak prosté. - Vrátí se ti jen to, co jsi dal druhým... Takový je ZÁKON LÁSKY...
MUDr. Ivan Rusnák, CSc. absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě.

Cítíte ten rozdíl ?
Až to celé evokuje hypotézu, kterou kdysi vyslovila Carol Biedermannová http://cs.wikipedia.org/wiki/Carola_Biedermannov%C3%A1 ve své knize (tuším) Mstivá kantiléna, kdy zhruba říká, že v době Věstonické venuše fungoval k plné spokojenosti matriarchát. Pak se ale stalo, že naši planetu ve snaze se ukrýt, navštívili vesmírní desperáti a asimilovali se. A nastal průšvih s patriarchátem, který si neseme dodnes. Nevím, co na to Erich von Däniken http://cs.wikipedia.org/wiki/Erich_von_D%C3%A4niken Takže bych to shrnul: Pokud tedy exaktní věda umí určit, zda jde o takového, společnosti fatálně nebezpečného jedince, v zájmu zachování sebe sama musí do budoucna k ustavení do volitelné funkce s rozhodovacími pravomocemi přidat ještě parametr – vyšetření magnetickou rezonancí, psychologicko-psychiatrické vyšetření, zda nejde právě o takového škodlivého marťana, o psychopata, o ofenzivního deprivanta.

Použité materiály: krom uvedených ještě http://nezvratnypopud.webnode.cz/pro-obcany/


 
Datum: 20. 1. 2013, Autor: Josef Kadleček
Přečteno: 42750x
Zobrazit článek pro tisk Vytisknout

Doposud hodnotilo 1 čtenářů, celková známka je 5.
Ohodnoťte známkou jako ve škole | 1 je nejlepší: 1 2 3 4 5

Komentáře k článku

31. 1. 2013 Hondzick Smutek
30. 1. 2013 vlkC Jak to funguje
30. 1. 2013 vlkC Re: Jak to funguje
5. 2. 2013 vlkC Re: Jak to funguje
23. 1. 2013 Anonym Psychopati mezi námi
23. 1. 2013 Wlasta Re: Psychopati mezi námi
21. 1. 2013 Pep Vždyť
21. 1. 2013 Raději Podpořte Miloše Zemana na hrad
21. 1. 2013 666 Trpaslíci
20. 1. 2013 Bystroushaak dfens-cz.com
21. 1. 2013 x Re: dfens-cz.com
20. 1. 2013 Waseihou Já Jsem taky psychopat s poruchou osobnosti!
20. 1. 2013 xChaos Re: Já Jsem taky psychopat s poruchou osobnosti!
25. 1. 2013 kyti Re: Re: Já Jsem taky psychopat s poruchou osobnosti!
25. 1. 2013 Re: Re: Re: Já Jsem taky psychopat s poruchou osobnosti!
22. 1. 2013 vlasta klepák Re: Já Jsem taky psychopat s poruchou osobnosti!
20. 1. 2013 xChaos Ačkoliv v zásadě souhlasím, tak závěr je ideologický
20. 1. 2013 Josef Kadlecek jr. psycho
20. 1. 2013 Ivan Mikoláš jednostranné
10. 2. 2013 zzz Re: jednostranné

Anketa
Používáte pro přístup k Internetu WiFi?

Ano
83% (1354)
 

Ne
16% (260)
 


Nejnovější články

16. 1. 2015 | 94289
Stát si brousí zuby na WiFi. Další pokus znásilnit Internet.
12. 10. 2014 | 33611
Zvolbovaní Piráti
22. 7. 2014 | 5788
Americké lhaní -základní prostředek politiky
30. 4. 2014 | 33668
Facebook je konec. Konec japonec.
2. 4. 2014 | 8054
Evropa je naše moře
1. 4. 2014 | 2197
Pirátské noviny mají nové sponzory
16. 3. 2014 | 20111
Zrození České pirátské strany
30. 6. 2013 | 6246
Rozhovor k rozšíření autorského zákona
27. 6. 2013 | 344
Kramaření v Kramářově vile a co bylo příčinou
16. 6. 2013 | 5414
Korupce je podstatou současného politického systému.

Názory
články v rubrice

6. 5. 2013 | 15415
Sociální stát a nezaměstnanost žen
15. 4. 2013 | 499
Facebook je předzvěstí konce svobodného Internetu
24. 3. 2013 | 5113
Stroje nás připraví o práci, radujme se
18. 2. 2013 | 579
Nadbytečná pracovní síla
20. 1. 2013 | 425
Psychopati jdou do práce?
10. 1. 2013 | 301
Chcete skutečně prezidenta?
31. 12. 2012 | 234
Známe svého nepřítele?
14. 12. 2012 | 10934
Jak jsem se stal a nestal Franzistou
4. 12. 2012 | 215
Kam se ubírá česká zahraniční politika?
3. 12. 2012 | 154
Internet ohrožuje staré struktury
29. 11. 2012 | 142
Zapomenutá studie k otázce církevního majetku
27. 11. 2012 | 677
Proč jsem v pirátské straně?
19. 11. 2012 | 277
Modrý pták ve vlastní šťávě
15. 11. 2012 | 15979
Alexandr Mitrofanov: Zachování tváře
12. 11. 2012 | 40683
Jeden za všechny, všichni bez jednoho?
30. 10. 2012 | 27017
Jak opět nalézt důvěru v demokracii?
12. 10. 2012 | 354
České příhraničí
22. 9. 2012 | 5200
Podnikání po česku
13. 9. 2012 | 17983
Kotrba a metody volebních speciálů: z kritiky fraška?
1. 9. 2012 | 2736
Vyvrácení nebezpečného postoje "Nemáte-li co skrývat, nemáte se čeho bát"
Nejnovější zprávy
Stát si brousí zuby na WiFi. Další pokus znásilnit Internet.

16. 1. 2015 | Internet | 94289
Necháme si bez odporu odebrat svobodné WiFi a přejdeme dobrovolně pod křídla korporátních Internetů?
Zobrazit celý článek ►
 

Zvolbovaní Piráti
12. 10. 2014 | Piráti | 33611
Kdo vyhrál, kdo prohrál, jak Piráti a co bude dál?

Americké lhaní -základní prostředek politiky
22. 7. 2014 | Politika | 5788
Včera na tiskové konferenci ministerstva obrany Ruské federace byly prezentovány důkazy z monitorování oblasti sestřelu. Důkazy Rusko předá zainteresovaným i dalším. Média i politici však zcela zásadní odhalení ignorují a dál obviňují bez jakýchkoliv důkazů Moskvu.

Facebook je konec. Konec japonec.
30. 4. 2014 | Piráti | 33668
To byl vynikající nápad, vyhradit lidu takové populární místo, kde se můžou všichni vyvztekat, vydemonstrovat, vybrečet a pohádat, vyblejt na sebe všechny problémy, zbavit se soukromí a to vše přitom za pečlivého dozoru státní bezpečnosti. Ovládat svět je čím dál tím snazší.
 
Hlavní stránka Piráti  Internet  Zahraničí  Kultura  Politika  Monstrproces  Kopírovací monopol  Názory  Kauzy  Věda a technika  Video  HogoFogo  Události  Zprávička  Jednou větou  Komix
 
Pirátské noviny jsou internetový občasník digitálního věku.
Informujeme o Internetu, politice, kopírování, svobodné tvorbě a blbostech.

Pirátské noviny oslovujte E-mailem na adrese: redakce zavináč piratskenoviny.cz

Provozovatel a vydavatel: Martin Brož | Sídlo vydavatele: Praha

Pirátské noviny | ISSN 1804-5197

Copyleft Pirátské noviny
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské noviny je umožněno i bez písemného souhlasu.
Všechna práva vyhlazena.