20. 9. 2018, 9:12

Hlavní stránka Piráti  Internet  Zahraničí  Kultura  Politika  Monstrproces  Kopírovací monopol  Názory  Kauzy  Věda a technika  Video  HogoFogo  Události  Zprávička  Jednou větou  Komix
Konference SVOBODA A ODPOVĚDNOST, 30.5.2012, Praha


Časopis PRÁVO&BYZNYS zve na konferenci pro právnickou obec a top management, pořádanou ve spolupráci s ekonomickým deníkem Mladá Fronta E15. Za Piráty vystoupí kapitán Ivan Bartoš.26. 5. 2012


Datum: 26. 5. 2012, Autor: e15
Přečteno: 25913x
Zobrazit článek pro tisk Vytisknout

Doposud hodnotilo 0 čtenářů, celková známka je .
Ohodnoťte známkou jako ve škole | 1 je nejlepší: 1 2 3 4 5

Komentáře

Příspěvek do konference alibistických ignorantů:
(Sniper, 26. 5. 2012 - 12:40:44)
Odpovědět
PRÁVNÍ STÁT jako předmět spoluvlastnictví občanů
(a nikoli jako kořist politických stran).

Nemám ambice ani chuť zakládat žádnou novou mesiášskou filozofii či ideologii, ani napravovat či vylepšovat stávající politický systém – neboť ten je neopravitelný, procedurálně zastaralý a odsouzený k nevyhnutnému - leč příliš pomalému - a tím i nákladnému zániku. A to nejen v naší zemi. Mám v úmyslu iniciovat, případně i materiálně napomoci založit:
„Univerzální projekt konsenzuální správy sdíleného vlastnictví (majetku) na bázi občanského zákoníku“.
Výkon spoluvlastnických práv (hospodaření se společnou věcí) je u malých či přirozeně vzniklých skupin (např. spoludědicové) relativně jednoduchý a přehledný (byť často nikoli bezkonfliktní), protože se mohou a musejí mezi sebou domluvit nemnozí jednotlivci a dosažení konsenzu hlasováním či dohodou, případně rozhodnutím soudu, je relativně snadné, stejně jako je poměrně snadné vyhodnocení následných ekonomických dopadů takto přijatého rozhodnutí.
U větších celků – tzv. právnických osob - je situace pochopitelně tím složitější, čím větším počtem fyzických osob je tato tvořena a čím větší je frekvence a závažnost (cena) rozhodování v této právnické osobě; (nelze svolávat hlasování všech členů i několikrát za den).
Hlavní problém je tudíž informačně-technologický.
V malých společenstvích, např. rodinách, se problémy řeší osobně nebo prostřednictvím zástupce či zmocněnce (advokát při rozvodu, dědictví, při kupní smlouvě apod.). Vztah mezi zmocněncem a zmocnitelem je jasný a přímočarý a i zákonem dostatečně upravený. Jinak je tomu u množiny zmocnitelů (např. občanů) a množiny jejich zmocněnců – (poslanců). Proto je nutno tento dosud zcela nepřehledný svazek a nepřehlednou spleť zájmových vazeb mezi oběma množinami nahradit s pomocí software (podobného bankovnímu) tak, aby i každá individuální a časově vymezená oboustranná vazba mezi voličem a jím zmocněným zmocněncem byla dohledatelná a její výsledky vyčíslitelné a podle různých účelných třídících hledisek kumulovatelné a porovnatelné.
Ve výsledné fázi to vypadá tak, že občan si vybere z rejstříku akreditovaných zmocněnců (politiků) několik jemu blízkých, převede jim ze svého „účtu důvěry“ hodnotu +1 (nebo naopak hodnotu -1 či 0) - tj. aritmetický výraz hlasování „pro“, „proti“ a „zdržel se“. To může učinit kdykoliv průběžně vůči kterémukoliv registrovanému politikovi – bez ohledu na nějaké „volební období“ – které tím pádem zanikne a stane se obdobím průběžným a trvalým. Software pohlídá nárůst či úbytek na „kontě důvěry“ jednotlivých politiků a permanentně bude aktualizovat jejich pořadí. Prvních 200 se dostane do parlamentu a každý z nich se tam udrží jen tak dlouho, dokud stav jeho konta neklesne pod úroveň posledního (dvoustého) v pořadí a nebude nahrazen tím politikem z registru, který dosáhne lepšího výsledku.
Každé hlasování parlamentu bude označeno číslem „veřejné zakázky“, před hlasováním ekonomicky vyhodnocené nezávislým ústavním orgánem a tímtéž orgánem nadále sledované až do jejího „umoření“. Zisk či naopak ztráta z každého jednotlivého rozhodnutí politiků se průběžně zaúčtuje nejen příslušným hlasujícím politikům v závislosti na jejich pozitivním či negativním postoji, ale zejména alikvotně i jejich konkrétním zmocnitelům (voličům), kteří tak budou zodpovědněji sledovat, koho kdy zmocnili, neboť jestliže se dostanou „do mínusu“ budou (podobně jako v hokeji) vyloučeni ze hry na tak dlouho, než se jimi způsobená ztráta „umoří“. A ve hře zůstanou jen ti zmocnitelé (a jejich zmocněnci), kteří hlasovali moudře a neškodně pro státní rozpočet, aniž by parazitovali na zbylých občanech - resp. ti voliči, kteří se od svých plýtvavých poslanců zavčas odvrátili.
Výsledný model je univerzálně použitelný pro správu jakékoliv právnické osoby, řízené z tohoto okruhu volbou vybranými osobami fyzickými. Tedy např. větší akciové společnosti, sportovní svazy, zájmové organizace s větším majetkem, a samozřejmě obce, kraje, země i státy.
Ten projekt nebude snadný, bude to týmová práce právníků legislativců, ekonomů, informatiků a programátorů, jejichž hlavní (a snad i jedinou) motivací bude zápal pro věc. Výsledek bude vybaven parametrickými regulátory a tlumiči, aby se systém příliš nerozkmital.
Nelze očekávat podporu žádné stávající ani budoucí politické strany – byť by se sebevíc zaklínala přímou demokracií a péčí o věci veřejné – protože jí v tom brání elementární parazitický pud sebezáchovy.
Proto je třeba funkčnost modelu vyzkoušet na menším, leč dostatečně velkém i dlouhodobém vzorku – např. na paralelním „cvičném“ akademickém senátu či jiném útvaru studentské, akcionářské nebo jiné volené samosprávy – pokud se je podaří pro myšlenku získat.
Takto zmocněným úspěšným politikům se to bohatě vyplatí, když uvážíme, že státní peníze, připadající až dosud politickým stranám, si rozdělí pouze aktivně činní poslanci. Pak i z tohoto důvodu ztratí motivaci k vlastní korupci a „lobistům“ se jejich snažení nesmírně prodraží, protože by namísto několika politiků museli získat (či uplatit) většinu voličů, kteří by si navíc jistě rozmysleli, za jakou cenu a na jak dlouho by mohli či chtěli pozbýt účast na další hře o osud své země.
Pro účely správy státu se ze stávající právní úpravy vyloučí některé přežívající nesmyslné a očividné nepravosti a bude nutno upravit právní řád, počínaje ústavou včetně listiny základních lidských práv, a to na základě těchto tezí:
1) Primárním subjektem práva je osoba fyzická. Osoba právnická je až odvozená od osob fyzických (je jejich účelovou a dočasnou kumulací, tudíž principiálně nemůže mít nikdy přednost - např. před soudem - před trvající a autentickou osobou fyzickou).
2) Každý člověk, který má být podroben výkonu pravomoci voleného zástupce, musí mít možnost takového zástupce volit či aktivně nevolit (hlasovat proti jeho zvolení). To znamená, že zaniknou m.j. i všechny účelově vymezené a rozdrobené volební obvody a budou nahrazeny obvodem jediným – tak vymezeným, aby obsáhl celou jurisdikci voleného orgánu.
Volebním obvodem obecní samosprávy je území (katastr) obce, volebním obvodem státního orgánu je celý stát.
3) Volební právo a jeho výkon nesmí zůstat (a vůbec být) tajné či anonymní (podobně jako účty v bankách) a musí se přizpůsobit právu občanskému; může být pouze neveřejné, ale vždy dohledatelné a dokumentovatelné. Jak zmocněnec, tak zmocnitel musí znát (resp. mít možnost zjistit) svého partnera ve vzájemném vztahu po celou dobu trvání tohoto vztahu.
Politické strany tím ztratí svoje výsadní a diskriminující postavení ve společnosti a mohou se účastnit rovné a rovnoprávné soutěže s jinými akreditovanými a státem povolenými společenskými organizacemi. Mohou např. podporovat vybrané politiky, ovšem pouze za vlastní – nikoli státní prostředky. Snadno proveditelným se stane referendum o čemkoli i přímá volba kohokoli.
Epilog:
Před zveřejněním textu (formou privátní inzerce) oslovil jsem - na straně jedné řadu známých politiků a jejich asistentů -na straně druhé řadu angažovaných politologů, politických komentátorů, ba i teologů. Odpovědí je moudrý a uvážlivý „postoj mrtvého brouka“ obou navzájem provázaných, symbiotických táborů, nerozlučně těžících z kapes občanů i ze zaběhnuté a oboustranně výnosné politické tradice.
Vždyť co by si ti chudáci počali, kdyby se z nich museli stát kvalifikovaní a kompetentní advokáti svých voličů, podřízení stejným kriteriím a normám -jako každé jiné ctihodné a svobodné povolání.

Ing. Bořivoj Pauk
Viz též:
http://www.inuru.com/index.php/spolecnost/organizace-spolenosti/324-pravni-stat-volby
nebo:
http://www.knihy-a.cz/16196/pravni-stat-je-spoluvlastnictvi-obcanu-nikoliv-korist-politiku

bwahj1e6
(EugeneVax, 27. 7. 2017 - 19:46:34)
Odpovědět
wh0cd219965 buy zoloft citalopram buy proscar hydrochlorothiazide plavix generics kamagra oral jelly 100mg

152tmquv
(EugeneVax, 28. 7. 2017 - 14:58:38)
Odpovědět
wh0cd513867 hydrochlorothiazide 25 mg valtrex pills

i76upn7c
(EugeneVax, 29. 7. 2017 - 05:28:34)
Odpovědět
wh0cd734291 Crestor Generic buy flagyl online HOW TO GET VIAGRA

z3oqcilz
(EugeneVax, 29. 7. 2017 - 11:07:07)
Odpovědět
wh0cd807766 as explained here premarin vaginal cream cost evista zestoretic flexeril zithromax

byrwam3g
(AaronLes, 29. 7. 2017 - 12:56:00)
Odpovědět
wh0cd734282 buy propranolol albuterol triamterene levaquin

gl8pwn87
(AaronLes, 30. 7. 2017 - 09:36:55)
Odpovědět
wh0cd44399 mevacor sustiva lamisil dilantin ginseng zyrtec duricef without prescription

exxlrv0x
(MichaelDwerb, 31. 7. 2017 - 15:54:46)
Odpovědět
wh0cd264826 nolvadex pct adalat without prescription generic for benicar 20 mg

fid7fzf8
(MichaelDwerb, 2. 8. 2017 - 01:54:00)
Odpovědět
wh0cd779148 Price Of Advair Diskus diclofenac sodium 75mg

okcxn2bc
(MichaelDwerb, 2. 8. 2017 - 08:04:04)
Odpovědět
wh0cd852621 Buy Amitriptyline Online Cheapest Viagra Online metformin on line

of3l3cnu
(AaronLes, 2. 8. 2017 - 13:59:34)
Odpovědět
wh0cd970947 dostinex 0.5mg click for source more helpful hints flexeril feldene tofranil for anxiety

n6w16m0o
(MichaelDwerb, 3. 8. 2017 - 06:57:25)
Odpovědět
wh0cd162721 erythromycin zocor tadalis sx buy vardenafil online view site vermox get the facts

8psq8h58
(EugeneVax, 4. 8. 2017 - 08:09:40)
Odpovědět
wh0cd105479 buy effexor over the counter clindamycin 300 mg online purchase viagra

5iladg9z
(EugeneVax, 7. 8. 2017 - 17:56:03)
Odpovědět
wh0cd370749 clonidine price 1000 mg of metformin Lasix

1yvsopku
(MichaelDwerb, 7. 8. 2017 - 21:29:48)
Odpovědět
wh0cd32004 generic crestor

j31ksurz
(MichaelDwerb, 19. 8. 2017 - 19:02:12)
Odpovědět
wh0cd987169 Medrol buy meloxicam

zccdh6q4
(MichaelDwerb, 20. 8. 2017 - 07:58:29)
Odpovědět
wh0cd223808 sildenafil cytotec zetia get more information buy cytotec online usa crestor celebrex

md48bk6a
(EugeneVax, 20. 8. 2017 - 17:28:51)
Odpovědět
wh0cd636030 acyclovir with no prescription Buy Provera Pills

bkvbyof4
(AaronLes, 21. 8. 2017 - 11:59:15)
Odpovědět
wh0cd562550 provera online purchase hydrochlorothiazide online Nexium 40 mg

2zlrbkzu
(EugeneVax, 23. 8. 2017 - 10:52:16)
Odpovědět
wh0cd827822 Kamagra Oral Jelly

otjfjxk9
(MichaelDwerb, 23. 8. 2017 - 11:09:20)
Odpovědět
wh0cd782971 furosemide 40mg nexium

ouxzpooc
(MichaelDwerb, 24. 8. 2017 - 03:37:15)
Odpovědět
wh0cd240032 augmentin no prescription site

3lbi4pv3
(MichaelDwerb, 24. 8. 2017 - 05:19:08)
Odpovědět
wh0cd313507 Levaquin 500 Mg Celexa Online ORDER TAMOXIFEN

g32hvtqv
(EugeneVax, 24. 8. 2017 - 07:35:13)
Odpovědět
wh0cd431838 Celexa Generic diclofenac 50 mg Motrin 800

txdgwbty
(AaronLes, 24. 8. 2017 - 23:27:22)
Odpovědět
wh0cd256266 sildenafil where to buy tadalafil online how much does viagra cost

4s400wtj
(AaronLes, 25. 8. 2017 - 01:14:58)
Odpovědět
wh0cd329741 Zithromax Online Buy Metformin Online nexium capsules

mppljl9l
(AaronLes, 25. 8. 2017 - 23:46:26)
Odpovědět
wh0cd256263 proscar for sale viagra

q3z6r6b6
(AaronLes, 26. 8. 2017 - 06:13:45)
Odpovědět
wh0cd301115 revia cost

4yt023jy
(AaronLes, 27. 8. 2017 - 00:00:25)
Odpovědět
wh0cd80691 celebrex 200 mg

dxwba5ub
(AaronLes, 27. 8. 2017 - 14:27:47)
Odpovědět
wh0cd595010 Tadalafil 40 Mg Advair order zithromax online

ou33mlqe
(AaronLes, 29. 8. 2017 - 17:55:39)
Odpovědět
wh0cd317350 Purchase Allopurinol buspar

nghtwqz9
(AaronLes, 29. 8. 2017 - 21:30:11)
Odpovědět
wh0cd684712 cialis 5mg price

c0ctilrd
(AaronLes, 31. 8. 2017 - 13:24:15)
Odpovědět
wh0cd700946 cheap zithromax

lohseth9
(AaronLes, 31. 8. 2017 - 17:32:53)
Odpovědět
wh0cd260101 celexa valtrex

zysa5a5r
(AaronLes, 1. 9. 2017 - 02:35:22)
Odpovědět
buy cialis online

x2k3h1ot
(AaronLes, 1. 9. 2017 - 02:59:20)
Odpovědět
buy cialis online

ep1ike4k
(AaronLes, 1. 9. 2017 - 03:00:18)
Odpovědět
cialis 20mg online

awfwajkr
(BrettHit, 1. 9. 2017 - 03:04:47)
Odpovědět
buy cialis online

hl1jao25
(Stewartswina, 1. 9. 2017 - 03:05:21)
Odpovědět
BUY CIALIS ONLINE

l3kmv8b8
(Billyabuby, 1. 9. 2017 - 03:09:50)
Odpovědět
buy cialis online

aheo4gsp
(Charlesnek, 1. 9. 2017 - 03:26:02)
Odpovědět
cialis 20mg online

nxycu627
(Charlesnek, 1. 9. 2017 - 04:28:33)
Odpovědět
Buy Cialis Online

71aawjzc
(Charlesnek, 1. 9. 2017 - 04:29:31)
Odpovědět
cialis 5mg

ge2dlfmk
(Billyabuby, 1. 9. 2017 - 20:40:21)
Odpovědět
Cialis

6w70a8ep
(AaronLes, 2. 9. 2017 - 04:15:41)
Odpovědět
generic paxil

g865whi3
(Stewartswina, 2. 9. 2017 - 08:45:45)
Odpovědět
wh0cd317642 tenormin anxiety

so4aq3eu
(Charlesnek, 2. 9. 2017 - 12:02:42)
Odpovědět
wh0cd456917 citalopram buy vermox tenormin

thzh5pyp
(Stewartswina, 2. 9. 2017 - 18:30:36)
Odpovědět
wh0cd685011 buy avana generic of effexor

761tg4wq
(Billyabuby, 2. 9. 2017 - 19:32:57)
Odpovědět
wh0cd611529 more hints 100 mg lasix no prescription cialis

59aziuwj
(Charlesnek, 3. 9. 2017 - 03:14:50)
Odpovědět
wh0cd758484 cephalexin buspar how much does permethrin cost

xpuu5ypa
(Charlesnek, 3. 9. 2017 - 07:36:44)
Odpovědět
wh0cd905430 viagra online canada no prescription diflucan

jp1bv3ov
(AaronLes, 3. 9. 2017 - 14:16:13)
Odpovědět
wh0cd611531 buy buspar cheap provera

ck2d1ixp
(BrettHit, 3. 9. 2017 - 15:17:12)
Odpovědět
wh0cd1272811 cost of seroquel xr

3ustft4o
(Stewartswina, 3. 9. 2017 - 17:05:32)
Odpovědět
wh0cd1493223 additional reading buspar cephalexin

jo2xg8sa
(Billyabuby, 4. 9. 2017 - 00:06:35)
Odpovědět
wh0cd1566684 celexa kamagra

ajrxvene
(Charlesnek, 4. 9. 2017 - 01:47:38)
Odpovědět
wh0cd170691 albendazole yasmin contraceptive

xqzjm8tq
(BrettHit, 4. 9. 2017 - 09:34:20)
Odpovědět
wh0cd1860603 vpxl effexor

klmvn3pq
(BrettHit, 4. 9. 2017 - 11:39:48)
Odpovědět
wh0cd1934076 ciprofloxacin 500mg viagra buy tretinoin

9alkhzky
(AaronLes, 4. 9. 2017 - 16:56:21)
Odpovědět
wh0cd1566707 zithromax tablet tadalafil buy online

34ih1ev0
(Billyabuby, 5. 9. 2017 - 11:40:24)
Odpovědět
wh0cd2595323 buy cipro no prescription tadalis sx elocon cream price

9arr42uh
(BrettHit, 5. 9. 2017 - 12:22:12)
Odpovědět
wh0cd2595343 cheap zithromax buying prednisone on line

98ixubr0
(Stewartswina, 5. 9. 2017 - 23:30:58)
Odpovědět
wh0cd3477035 neurontin

wmgnlfm0
(AaronLes, 6. 9. 2017 - 07:23:40)
Odpovědět
wh0cd2668815 flagyl fluoxetine

44tlqq98
(Charlesnek, 6. 9. 2017 - 22:58:18)
Odpovědět
wh0cd3697453 provera

qw2orp5c
(Stewartswina, 7. 9. 2017 - 00:38:02)
Odpovědět
wh0cd4358730 elimite baclofen vermox buy

gi3rzy0i
(Billyabuby, 7. 9. 2017 - 01:34:27)
Odpovědět
wh0cd3844387 buy buspar kamagra

nx96zrms
(Billyabuby, 7. 9. 2017 - 03:34:34)
Odpovědět
wh0cd3917862 effexor

h6zybfbm
(Charlesnek, 7. 9. 2017 - 04:58:33)
Odpovědět
wh0cd2448390 fluoxetine abilify cost

r9be2z58
(AaronLes, 7. 9. 2017 - 10:35:01)
Odpovědět
wh0cd3844407 buy ventolin inhaler online metformin toradol

4jaeew1a
(Charlesnek, 7. 9. 2017 - 11:22:45)
Odpovědět
wh0cd4064826 tretinoin cream .025 generic cialis

lwkwr4bu
(AaronLes, 7. 9. 2017 - 22:04:44)
Odpovědět
wh0cd4064827 synthroid albuterol cipro

2a6atwsx
(Charlesnek, 7. 9. 2017 - 22:14:28)
Odpovědět
wh0cd2962707 tretinoin cream prednisone

wy1nnt9g
(Charlesnek, 8. 9. 2017 - 02:54:10)
Odpovědět
wh0cd3109655 5mg propecia

ng30vhad
(AaronLes, 8. 9. 2017 - 17:52:29)
Odpovědět
wh0cd4946531 soft tabs viagra bentyl albenza over the counter

ouxojjh3
(AaronLes, 8. 9. 2017 - 21:53:24)
Odpovědět
wh0cd4873051 cheap retin a micro

ta8kkji8
(Charlesnek, 9. 9. 2017 - 00:31:14)
Odpovědět
wh0cd3770926 medrol advair online

uubq2sey
(AaronLes, 9. 9. 2017 - 03:08:26)
Odpovědět
wh0cd5240425 cymbalta from canada

ejknw499
(AaronLes, 9. 9. 2017 - 04:11:10)
Odpovědět
wh0cd5093475 bentyl antispasmodic

qd4lkwzi
(Charlesnek, 9. 9. 2017 - 15:55:33)
Odpovědět
wh0cd5754733 ciprofloxacin hcl 500 mg tretinoin cream coupon medrol

2lc1fq5y
(AaronLes, 10. 9. 2017 - 03:12:09)
Odpovědět
wh0cd5828213 buy flagyl renova tretinoin cream

62990fv3
(Charlesnek, 10. 9. 2017 - 09:02:02)
Odpovědět
wh0cd6048630 cialis price revia cipro

uswarodb
(Charlesnek, 11. 9. 2017 - 02:07:27)
Odpovědět
wh0cd6636422 buy buspar vermox viagra no prescription

vsy9dzhn
(AaronLes, 11. 9. 2017 - 22:54:56)
Odpovědět
wh0cd7297695 men viagra

atvp5psd
(Charlesnek, 12. 9. 2017 - 04:35:02)
Odpovědět
wh0cd7371173 viagra no prescription

f2vazlc1
(BrettHit, 12. 9. 2017 - 07:48:04)
Odpovědět
wh0cd7518107 tadalafil

o6ksdy9l
(Stewartswina, 12. 9. 2017 - 08:22:02)
Odpovědět
wh0cd7812015 Acyclovir No Prescription

qcjjv4t9
(Charlesnek, 12. 9. 2017 - 15:11:45)
Odpovědět
wh0cd7591605 prozac buy online effexor generic cost

0atjn7u8
(BrettHit, 12. 9. 2017 - 19:57:24)
Odpovědět
wh0cd7812004 buy tadalafil

54vp097u
(AaronLes, 12. 9. 2017 - 23:11:04)
Odpovědět
wh0cd7665082 how much does permethrin cost effexor generic suhagra

w3wlyq67
(Stewartswina, 13. 9. 2017 - 01:41:27)
Odpovědět
wh0cd8326336 buspar acyclovir cream methotrexate tablets

rmayr0o4
(BrettHit, 13. 9. 2017 - 05:35:11)
Odpovědět
wh0cd8105898 continue reading

7ysq2jci
(AaronLes, 13. 9. 2017 - 06:35:26)
Odpovědět
wh0cd7885509 methotrexate

y2b335nt
(BrettHit, 13. 9. 2017 - 10:55:03)
Odpovědět
wh0cd8252847 tretinoin cream buy tamoxifen citrate

r44frb8r
(AaronLes, 13. 9. 2017 - 18:12:30)
Odpovědět
wh0cd8473283 seroquel valtrex generic stromectol

od9aigl3
(BrettHit, 14. 9. 2017 - 17:55:19)
Odpovědět
seroquel paxil delayed ejaculation

799xt1w1
(AaronLes, 15. 9. 2017 - 00:18:04)
Odpovědět
Azithromycin
e98hd9uq3U

dgpa24o5
(AaronLes, 17. 9. 2017 - 12:42:47)
Odpovědět
more helpful hints

63t3nqty
(Stewartswina, 18. 9. 2017 - 02:35:41)
Odpovědět
viagra levitra cialis sildenafil tetracycline sildenafil

2h13xvtp
(BrettHit, 18. 9. 2017 - 02:35:56)
Odpovědět
buy cipro 500mg cialis keflex online strattera

t6h9jrum
(Billyabuby, 18. 9. 2017 - 02:43:03)
Odpovědět
lipitor buy tadalafil buy clindamycin citalopram

0uvwr3oe
(AaronLes, 18. 9. 2017 - 02:51:52)
Odpovědět
Order Cialis Indocin Sale Fluoxetine 20 Mg

syoeshf5
(AaronLes, 18. 9. 2017 - 03:00:18)
Odpovědět
ciprofloxacin 500mg Hydrochlorothiazide buy colchicine

1whz9dor
(Charlesnek, 18. 9. 2017 - 03:16:12)
Odpovědět
trazodone

aktynpbr
(AaronLes, 18. 9. 2017 - 03:16:13)
Odpovědět
buy doxycycline

krbp7oc1
(Charlesnek, 18. 9. 2017 - 03:19:43)
Odpovědět
plavix generic

lgykrc77
(Charlesnek, 18. 9. 2017 - 04:15:47)
Odpovědět
price of levitra triamterene order sildenafil

dg8pf4fc
(Charlesnek, 19. 9. 2017 - 13:10:50)
Odpovědět
cialis pills BUPROPION SR 150 MG doxycycline hyclate 100mg price

ms63y0kq
(Charlesnek, 19. 9. 2017 - 14:37:00)
Odpovědět
advair buy indocin

l12kbhdz
(BrettHit, 19. 9. 2017 - 21:00:53)
Odpovědět
medicine lipitor clonidine citalopram hbr 20mg

sr7qka13
(Stewartswina, 19. 9. 2017 - 21:03:56)
Odpovědět
diclofenac where can i buy levitra online elocon

rl9r209t
(AaronLes, 19. 9. 2017 - 22:16:32)
Odpovědět
visit your url effexor xr cheap cialis

1imj73zs
(AaronLes, 19. 9. 2017 - 23:16:42)
Odpovědět
generic cymbalta Doxycycline Price Hydrochlorothiazide

wfqo6oea
(AaronLes, 19. 9. 2017 - 23:38:45)
Odpovědět
order fluoxetine effexor cephalexin

g1xcm5ay
(Charlesnek, 20. 9. 2017 - 01:32:29)
Odpovědět
wellbutrin where can i buy tetracycline diclofenac 75mg ec

hsikjxfn
(Billyabuby, 20. 9. 2017 - 05:38:38)
Odpovědět
cheap levitra online where to buy doxycycline tadalafil viagra soft

eand5nqn
(Stewartswina, 21. 9. 2017 - 09:20:33)
Odpovědět
doxycycline vardenafil

uo2nua0y
(BrettHit, 21. 9. 2017 - 09:21:13)
Odpovědět
GENERIC CYMBALTA order fluoxetine erythromycin online

3o7ct7t6
(Billyabuby, 21. 9. 2017 - 09:24:17)
Odpovědět
bupropion sr 150 mg

faqc3dou
(Charlesnek, 21. 9. 2017 - 09:34:34)
Odpovědět
Vardenafil Visa

swjvj9sb
(Charlesnek, 21. 9. 2017 - 10:19:02)
Odpovědět
Cipro Buy Online

0wads3x0
(Charlesnek, 21. 9. 2017 - 10:19:50)
Odpovědět
cealis from canada Generic Viagra Online Buy Lisinopril

kh7ymkl0
(AaronLes, 22. 9. 2017 - 08:32:18)
Odpovědět
Cipro Buy Online Doxycycline 100 Mg

rcfney5r
(AaronLes, 22. 9. 2017 - 08:38:49)
Odpovědět
lisinopril 20mg indocin

84zz5z0g
(AaronLes, 22. 9. 2017 - 09:26:05)
Odpovědět
buy fluoxetine cialis

4cfigbsj
(BrettHit, 23. 9. 2017 - 00:44:08)
Odpovědět
buy cialis

50845ssr
(Stewartswina, 23. 9. 2017 - 01:34:56)
Odpovědět
[url=http:medrolpack.us.org]medrol 4mg pak[url] [url=http:cephalexin250mg.us.org]CEPHALEXIN TABLETS[url] [url=http:doxycycline100mg.us.org]doxycycline 100 mg[url]

rsqda0zm
(Charlesnek, 23. 9. 2017 - 02:02:43)
Odpovědět
[url=http:cymbaltageneric.us.org]generic cymbalta[url] [url=http:colchicine247.us.com]buy colchicine[url]

4uqnxtqq
(Charlesnek, 23. 9. 2017 - 04:08:58)
Odpovědět
[url=http:viagra247.us.com]pinkviagraforwomen[url] [url=http:cheapvardenafil365.us.com]Vardenafil Over The Counter[url] [url=http:hydrochlorothiazide12.us.org]your domain name[url]

nli61ffu
(Charlesnek, 23. 9. 2017 - 04:12:56)
Odpovědět
[url=http:viagra247.us.com]viagra visa[url] [url=http:hydrochlorothiazide12.us.org]site here[url]

9eo8xcx0
(AaronLes, 24. 9. 2017 - 00:25:22)
Odpovědět
Trazodone Hydrochloride Medrol Online vardenafil

j6m1ev3v
(AaronLes, 24. 9. 2017 - 00:36:01)
Odpovědět
Cephalexin 250 Mg

x1domfzu
(AaronLes, 24. 9. 2017 - 01:22:55)
Odpovědět
doxcyclene fluoxetine 40 mg

07h7ugf0
(BrettHit, 24. 9. 2017 - 20:40:44)
Odpovědět
buy viagra cheap vardenafil

qn6w8mu7
(Charlesnek, 24. 9. 2017 - 21:02:59)
Odpovědět
buy bupropion sr doxycycline tablet

9gir08yi
(Stewartswina, 24. 9. 2017 - 21:09:37)
Odpovědět
buy fluoxetine Cephalexin Online Generic Colchicine

at0s4j50
(Charlesnek, 24. 9. 2017 - 22:52:43)
Odpovědět
Doxycycline Hyclate Erythromycin Online Order Lisinopril Online

o3mwyqrg
(Charlesnek, 24. 9. 2017 - 23:00:02)
Odpovědět
Purchase Fluoxetine trazodone 100mg buy colchicine

tyjcam1h
(AaronLes, 25. 9. 2017 - 15:38:04)
Odpovědět
buy medrol online cipro online lisinopril

ts71ttse
(AaronLes, 25. 9. 2017 - 15:46:06)
Odpovědět
doxycycline 100 mg Buy Cialis Overnight Hydrochlorothiazide No Prescription

gqlom53p
(AaronLes, 25. 9. 2017 - 15:57:46)
Odpovědět
generic viagra online ONLINE ERYTHROMYCIN Hydrochlorothiazide Mastercard

8sx1fzd7
(Stewartswina, 26. 9. 2017 - 13:13:55)
Odpovědět
FLUOXETINE 20 MG

o36xohb3
(BrettHit, 26. 9. 2017 - 13:32:20)
Odpovědět
Cialis Pills Online

4p3d0qbt
(Charlesnek, 26. 9. 2017 - 14:04:41)
Odpovědět
buy cialis

c6ejwok7
(Charlesnek, 26. 9. 2017 - 14:25:09)
Odpovědět
buy colchicine online

2g29b5rz
(Charlesnek, 26. 9. 2017 - 15:26:11)
Odpovědět
hydrochlorothiazide doxycycline pharmacy sale buy doxycycline

342z7dz6
(Billyabuby, 27. 9. 2017 - 23:57:46)
Odpovědět
wh0cd351827 trazodone hydrochloride generic trazodone http:trazodone247.us.com effexor over counter effexor 150 mg http:effexorxr.us.org

8n49wbb1
(BrettHit, 28. 9. 2017 - 05:03:53)
Odpovědět
wh0cd351827 fluoxetine 20 mg buy fluoxetine http:fluoxetine20mg.us.org trazodone 100mg Trazodone 100mg http:trazodone247.us.com vardenafil Cheap Vardenafil http:cheapvardenafil365.us.com

w2zrtx3j
(Charlesnek, 28. 9. 2017 - 06:36:18)
Odpovědět
wh0cd351827 buy fluoxetine order fluoxetine http:fluoxetine247.us.com buy doxycycline buy doxycycline http:doxycyclineprice.us.org trazodone price per pill trazodone http:trazodone247.us.com

lju4qkra
(Charlesnek, 28. 9. 2017 - 08:50:38)
Odpovědět
wh0cd351827 solu medrol medrol pack http:medrolpack.us.org fluoxetine tablets buy fluoxetine http:fluoxetine20mg.us.org

8jmuknpj
(Charlesnek, 28. 9. 2017 - 11:17:26)
Odpovědět
wh0cd351827 Online Erythromycin online erythromycin http:erythromycin500mg.us.org

1j8r8l9w
(BrettHit, 29. 9. 2017 - 05:13:06)
Odpovědět
wh0cd196998 diclofenac purchase diclofenac http:buydiclofenac.reisen bupropion bupropion tablets http:bupropion.store buy prednisolone 5mg without prescription uk prednisolone generic http:buyprednisolone.shop paxil paxil http:paxil.world

vld3xwjv
(Billyabuby, 29. 9. 2017 - 05:28:05)
Odpovědět
wh0cd196998 cymbalta prices buy cymbalta cheap http:buy-cymbalta.work trazodone trazodone http:trazodone.store sertraline without a prescription zoloft http:zoloft.mba prednisolone buy prednisolone online http:prednisolone.shop buy advair diskus online buy advair http:advair.directory

qgwpctid
(Stewartswina, 29. 9. 2017 - 05:59:46)
Odpovědět
wh0cd196998 buy toradol toradol tablets http:buy-toradol.reisen cafergot cafergot http:cafergot.store arimidex where to buy arimidex http:arimidex.tools motilium online buy motilium http:buymotilium.store

wfotonhf
(Charlesnek, 30. 9. 2017 - 06:42:38)
Odpovědět
wh0cd944752 diflucan diflucan http:buy-diflucan.shop

woyenbtv
(Charlesnek, 30. 9. 2017 - 08:22:49)
Odpovědět
wh0cd944752 doxycycline doxycycline http:doxycycline.schule metformin 500 mg price where to buy metformin http:buy-metformin.shop prednisolone prednisolone 10 mg http:prednisolone.news

znpyogpt
(Charlesnek, 30. 9. 2017 - 08:56:29)
Odpovědět
wh0cd944752 motilium usa web site http:buymotilium.shop

o83ob7i9
(BrettHit, 1. 10. 2017 - 01:18:45)
Odpovědět
wh0cd196998 buy vermox levaquin buy levaquin price http:buylevaquin.shop Buy Rogaine furosemide furosemide http:furosemide.systems

9ghhvebq
(Billyabuby, 1. 10. 2017 - 01:22:11)
Odpovědět
wh0cd196998 vermox 500 vermox http:vermox.news Buy Kamagra buy elocon ointment

qu618kl6
(Stewartswina, 1. 10. 2017 - 01:22:12)
Odpovědět
wh0cd196998 buy trazodone trazodone 150mg http:buytrazodone.work buy prednisolone prednisolone http:buy-prednisolone.store ampicillin buy ampicillin without prescription http:buyampicillin.store Motrin Online tretinoin cream price going here http:buytretinoin.store

2ggt53n6
(Charlesnek, 2. 10. 2017 - 03:58:59)
Odpovědět
wh0cd944752 benicar allopurinol allopurinol http:allopurinol.shop neurontin pfizer neurontin http:buyneurontin.work cialis cost cheap generic cialis http:cialiscost.news Buy Rogaine

q967wn21
(Charlesnek, 2. 10. 2017 - 04:31:15)
Odpovědět
wh0cd944752 tetracycline tetracycline antibiotics http:tetracyclineantibiotics.store tadacip tadacip http:tadacip.schule cialis 2.5mg buy cialis on line without prescription http:cialisonline.work valtrex cheap viagra generic best price viagra http:viagrageneric.reisen

3ahj98a3
(Charlesnek, 2. 10. 2017 - 05:30:53)
Odpovědět
wh0cd944752 buy motilium motilium http:buymotilium.shop zoloft zoloft http:zoloft.mba SINGULAIR ONLINE Nexium rogaine

ozizazie
(Stewartswina, 2. 10. 2017 - 09:00:40)
Odpovědět
wh0cd196998 cheap trazodone buy trazodone online http:buy-trazodone.store

jgkok4ut
(Stewartswina, 3. 10. 2017 - 09:08:40)
Odpovědět
wh0cd196998 motilium motilium http:buymotilium.store buy valtrex valtrex http:buyvaltrex.store proscar proscar http:proscar.fail vpxl buy vpxl http:buyvpxl.store ventolin

z4isa6pw
(BrettHit, 3. 10. 2017 - 18:56:47)
Odpovědět
wh0cd196998 valtrex order valtrex onlines http:buyvaltrex.store amitriptyline read more http:amitriptyline.mba tadacip tadacip http:buy-tadacip.reisen proscar proscar http:proscar.fail

1hc0deov
(Billyabuby, 3. 10. 2017 - 18:56:48)
Odpovědět
wh0cd196998 otc viagra

w87qdk4h
(Stewartswina, 4. 10. 2017 - 20:58:51)
Odpovědět
wh0cd196998 buy ampicillian trazodone trazodone http:buy-trazodone.store ventolin buy neurontin neurontin generic http:buy-neurontin.shop

c7bpv1co
(AaronLes, 5. 10. 2017 - 07:28:12)
Odpovědět
wh0cd291559 Desyrel trazodone trazodone http:trazodone.store sildenafil citrate 100mg

6b75on4j
(AaronLes, 5. 10. 2017 - 07:28:13)
Odpovědět
wh0cd291559 buy toradol toradol for back pain http:buy-toradol.store valtrex

z4inaerm
(AaronLes, 5. 10. 2017 - 07:28:41)
Odpovědět
wh0cd291559 cephalexin keflex 500 mg cephalexin http:cephalexin.shop rogaine hair loss benicar mastercard

shghr6at
(Charlesnek, 5. 10. 2017 - 07:38:57)
Odpovědět
wh0cd291559 Generic Tadalafil diclofenac diclofenac gel 3 http:buydiclofenac.store desyrel tabs

b58pzkv3
(BrettHit, 5. 10. 2017 - 07:44:20)
Odpovědět
wh0cd291559 tadacip buy tadacip http:buytadacip.work

eb63hwmq
(Charlesnek, 5. 10. 2017 - 07:44:21)
Odpovědět
wh0cd291559 buy suhagra

01hnwv5w
(Charlesnek, 5. 10. 2017 - 07:45:21)
Odpovědět
wh0cd291559 Buy Tenormin paxil paxil weight loss or gain http:paxil.world online kamagra buy albendazole albendazole over the counter http:buyalbendazole.reisen

rx3pbxoi
(Stewartswina, 5. 10. 2017 - 07:50:13)
Odpovědět
wh0cd291559 buy motilium motilium for sale http:buymotilium.store prednisolone methylprednisolone http:prednisolone.shop hydrochlorothiazide hydrochlorothiazide http:hydrochlorothiazide.mba Cleocin HCL

ydy9frul
(Billyabuby, 5. 10. 2017 - 07:50:15)
Odpovědět
wh0cd291559 retin a nexium by mail order trazodone medicine trazodone http:buytrazodone.work info learn more http:buyprednisolone.shop


Přidat komentář

Jméno
Nevyplňujte <- toto políčko nechte prázdné
Předmět
Obsah:Události
články v rubrice

23. 6. 2013 | 93
Demonstrace proti bourání Kozákova domu v památkové zóně UNESCO na Václavském náměstí 47
13. 4. 2013 | 84
Pirátská párty
28. 3. 2013 | 52
Veřejný diskusní večer - Piráti ve Mlejně
27. 1. 2013 | 182
CryptoParty v holešovickém Crossu
21. 12. 2012 | 86
Pirátský konec světa, pirátské forum utrolleno
29. 10. 2012 | 81
4. listopadu 2012 vás zveme na 4.ročník stepařské soutěže.
7. 8. 2012 | 66
Protestujeme! Nechceme Kněžínka šéfem kanceláře UNESCO! Kozel zahradníkem!
28. 6. 2012 | 85
Den tripodů na Karlově mostě
19. 6. 2012 | 54
Týden svobody slova II 18.6.-24.6. 2012
5. 6. 2012 | 108
V sobotu 9.6. začne v centru Brna streetparty Piratekk vol.2.
28. 5. 2012 | 70
Pirátský dětský den
26. 5. 2012 | 2264
Konference SVOBODA A ODPOVĚDNOST, 30.5.2012, Praha
15. 5. 2012 | 101
Umění (ne)ocenit umění, Praha, 16. května, Roxy, divadlo NoD, od 17hodin
9. 5. 2012 | 65
Otevřená konference o autorském právu, technologii, vědě a etice
8. 5. 2012 | 304
Přijďte se podívat na velkolepou přehlídku krátkometrážních filmů.
3. 5. 2012 | 13330
Král Šalamoun bude soudit Prokopa Diviše aneb Seminář o kopírovacím monopolu na americké ambasádě
29. 4. 2012 | 104
Exekuce, šmírování i občanská sebeobrana v klubu Cross
18. 4. 2012 | 164
Vězeňský happening proti šmírovacímu zákonu
4. 4. 2012 | 911
Demonstrace proti bourání rohového domu na Václavském náměstí
16. 3. 2012 | 203
14. - 15. dubna bude v Praze probíhat konference Pirate Parties International
Nejnovější zprávy
Stát si brousí zuby na WiFi. Další pokus znásilnit Internet.

16. 1. 2015 | Internet | 93851
Necháme si bez odporu odebrat svobodné WiFi a přejdeme dobrovolně pod křídla korporátních Internetů?
Zobrazit celý článek ►
 

Zvolbovaní Piráti
12. 10. 2014 | Piráti | 33611
Kdo vyhrál, kdo prohrál, jak Piráti a co bude dál?

Americké lhaní -základní prostředek politiky
22. 7. 2014 | Politika | 5787
Včera na tiskové konferenci ministerstva obrany Ruské federace byly prezentovány důkazy z monitorování oblasti sestřelu. Důkazy Rusko předá zainteresovaným i dalším. Média i politici však zcela zásadní odhalení ignorují a dál obviňují bez jakýchkoliv důkazů Moskvu.

Facebook je konec. Konec japonec.
30. 4. 2014 | Piráti | 33668
To byl vynikající nápad, vyhradit lidu takové populární místo, kde se můžou všichni vyvztekat, vydemonstrovat, vybrečet a pohádat, vyblejt na sebe všechny problémy, zbavit se soukromí a to vše přitom za pečlivého dozoru státní bezpečnosti. Ovládat svět je čím dál tím snazší.
 
Hlavní stránka Piráti  Internet  Zahraničí  Kultura  Politika  Monstrproces  Kopírovací monopol  Názory  Kauzy  Věda a technika  Video  HogoFogo  Události  Zprávička  Jednou větou  Komix
 
Pirátské noviny jsou internetový občasník digitálního věku.
Informujeme o Internetu, politice, kopírování, svobodné tvorbě a blbostech.

Pirátské noviny oslovujte E-mailem na adrese: redakce zavináč piratskenoviny.cz

Provozovatel a vydavatel: Martin Brož | Sídlo vydavatele: Praha

Pirátské noviny | ISSN 1804-5197

Copyleft Pirátské noviny
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské noviny je umožněno i bez písemného souhlasu.
Všechna práva vyhlazena.