20. 9. 2018, 8:25

Hlavní stránka Piráti  Internet  Zahraničí  Kultura  Politika  Monstrproces  Kopírovací monopol  Názory  Kauzy  Věda a technika  Video  HogoFogo  Události  Zprávička  Jednou větou  Komix
Piráti a Svobodný trh


Chtěl bych se v tomto článku zaobírat údajným rozporem v myšlenkách pirátského hnutí: Pirátský boj za svobodu, blížící se libertariánství, je prý v nesouladu třeba s ideou nepodmíněného příjmu nebo veřejné dopravy zdarma, s nimiž se berlínští dostali do parlamentu, protože jsou placené ze společných prostředků, z daní, keré prý jsou nespravedlivé a svobodu omezují. Tak argumentují zejména 'Svobodní'. Nesouhlasím a protože jsem na komentář na podobné téma zatím nenarazil, pokusím se sám vysvětlit proč.14. 5. 2012
Jsem přesvědčený, že přerozdělování skrze daně není bezpodmínečně nespravedlivé, neomezuje svobodu, není to a priori zlo, se kterým je zapotřebí bojovat. Stejně tak naprosto 'svobodný' trh nebo minimální (či dokonce žádný) stát není zárukou svobody jednotlivce, natož její podmínkou. Zcela neregulovaný trh považuji za nedomyšlený a neuskutečnitelný nápad, mám obavy, že se v důsledném provedení jedná o jakýsi převrácený komunismus (ve svém historicky negativním, totalitním smyslu). Komunisté byli (zjednodušeně řečeno) přesvědčeni, že aby byl člověk svobodný, musí být materiálně zajištěn (s čímž v zásadě souhlasím) a všichni si musí být rovni majetkem, vlastnit jej společně. Víme, co znamenala snaha o tu druhou část: Lidé byli připraveni o svobodu, byli svého vlastnictví násilím zbavováni. V tom vidím jednu z hlavních příčin, proč se jednalo o nevyhnutelně autoritativní ideologii.

Opačný přístup, tedy naprostou svobodu nakládání se svým kapitálem a naprostou zodpovědnost za sebe sama, prosazují ekonomičtí libertariáni. pokusím-li se odhadnout důsledky (jejichž obrysy jsou zřetelné už teď): Svobodu být otrokem na straně jedné a neomezené právo silnějšího, toho, kdo se neštítí okrádat ostatní, na straně druhé (ti, které vyzdvihujeme, poctiví, usilovně pracující a podnikaví lidé, jsou mezi nejúspěšnějšími jen vyjímečně). Ukázkou budiž bezohlednost nadnárodních korporací a dominance neproduktivního finančního sektoru, celá škála podvodných praktik různých podnikavců vůči často bezbranným lidem, korupce, která se ukazuje neúprosně řídit zákonem nabídky a poptávky a nabírat stále větších rozměrů.

Jeden směr se pokusil zcela potlačit lidské sobectví, druhý úplně zpochybňuje altruismus. Ten, kdo je ochotný jinému poskytnout službu nezištně, je už dnes nedůvěryhodným nebo bláznem, nikoliv vzorem a sám sobě tak škodí. Obě ideologie mají nedostatky, které si ale nepřipouštějí, a jsou schopné vést nás do záhuby. Možná se někdy v budoucnosti skutečně podaří vytvořit dostatečné protiváhy, možnosti bránit se negativním vlivům neviditelné ruky trhu. Jistě si uvědomujeme, že nastolit anarchii (třeba skrze zrušení daní) není řešení, které by vedlo k něčemu jinému, než destrukci této společnosti, jež má k utopii stále daleko. Dnes to možné není a pokud někdy může být, nemyslím si, že ještě za mého života, proto v tomto nevidím ani svůj cíl, natož cestu k němu. Má představa rozvoje ekonomické svobody vychází především z jiných předpokladů. Z rovnoprávnosti soukromého, kolektivního (třeba neziskového, sloužícího jen pro vlastní potřebu) a státního vlastnictví, která musí mít stejné možnosti. Z rozvoje ekonomické demokracie, kdy by zaměstnanci měli možnost rozhodovat o svém podniku. Kdy by občané participovali na správě veřejných rozpočtů (participativní rozpočet funguje například i v Bratislavě viz http://alternativazdola.cz/liferay/participativni-rozpocet).

Z fungující samosprávy, od úrovně obcí třeba až po globální měřítko, která má možnost ovlivňovat činnost obchodních společností na svém území. Zájmy podnikatelů (a zejména odosobněných korporací) nemohou být nadřazeny zájmům občanů, musí jít o oboustranně výhodný vztah, o kompromis. Samozřejmě, je rozumné, aby byrokratická zátěž pro jednotlivce i firmy byla co nejmenší, aby byly uplatňovány jen ospravedlnitelné a účinné regulace, aby byla umožněna konkurence ve všech oborech. Lidé by však neměli být nuceni účastnit se bezohledného konkurenčního boje se závažným a nelidským důsledkem pro ty 'neúspěšné', kterým je život v nouzi a nejistotě.

Za jeden z nejzávažnějších problémů do budoucna považuji dosud přehlíženou skutečnost, že v důsledku rostoucí produktivity práce, i přes nadměrnou spotřebu naší civilizace a v podstatě umělou zaměstnanost v neproduktivních oborech, se začíná projevovat nedostatek výdělečné práce. Tento jev bude čím dál zřetelnější a pokud si jej nepřipustíme, stále více lidí bude i ve vyspělých zemích upadat do chudoby, aniž by k tomu existoval objektivní důvod, budou 'neúspěšnými' nikoliv proto, že by nechtěli pracovat, ale proto, že pro ně nebude existovat uplatnění, které by jim zajistilo živobytí. Buď nenajdou žádné zaměstnání nebo budou, snad ještě hůře, téměř bezcennou pracovní silou.

Přitom, kdybychom byli ochotni investovat společné prostředky, celospolečensky prospěšná uplatnění existují: Mnohem více lidí by se mohlo podílet na vzdělávání nebo se sami vzdělávat. Více lidí by se mohlo uplatnit v šetrnějším, dlouhodobě udržitelném zemědělství a těžbě surovin, ke kterým se musíme uchýlit, pokud nás Země má dlouhodobě uživit přes 10 miliard. Lidé se mohou angažovat ve veřejném životě, v občanských sdruženích s různými záměry: kulturními, kontrolou politické samosprávy, vědeckým výzkumem, šířením osvěty v různých tématech, sociálně prospěšných činnostech a péči o ostatní,... Tyto činnosti podceňujeme a opomíjíme, protože nepřináší okamžitý zisk a nechceme do nich vkládat prostředky, které považujeme za své vlastní. Proto velmi podporuji myšlenku nepodmíněného příjmu, která by tyto čiosti usnadnila.

Plat přeci není posvátná, nedotknutelná výsada, nezpochybnitelný výsledek lidské práce. Lze spravedlivě rozdělit zisk z vytvořeného produktu mezi všechny, kdo se na něm podílejí? Existuje objektivní důvod, proč má být vedení podniku odměňováno řádově vyššími částkami, než řadoví zaměstnanci? Nikoliv. Proč má třeba učitel/zedník/manažer/fotbalista/lékař být odměňován tak, jak je zvykem? Nelze uspokojivě odpovědět. Má každý stejné výchozí podmínky, stejné vrozené vlohy a (snad nejdůležitější vliv) stejné sociální zázemí, které jej formují? Ne. Věříme, že firmy jsou z vlastních prostředků či vlastní vůle ochotné napravovat škody způsobené při své honbě za ziskem? Pokud ano, je to skutečečně jen ničím nepodložená víra. Bez existence dnešní komplexní společnosti, k jejíž prosperitě téměř každý nějakým způsobem přispívá svůj díl, by dnešní pohodlný život nebyl možný. Proto si myslím, že odevzdání přiměřené části vlastního výdělku k veřejnému prospěchu by nemělo být považováno za cosi nespravedlivého. Samozřejmě, nakládání s veřejnými prostředky musí být hospodárné a transparentní, o to přeci usilujeme.

Snaha bránit lidskou svobodu a rozšiřovat ji je naprosto legitimní, musíme v ní pokračovat. Ovšem jednoduchá ekonomizující řešení nejsou cestou. Cestou je pro mne další demokratizace, pluralita názorů a náhledů na různé problémy v rámci fungující společnosti, která vyžaduje kompromis solidarity a ochotu hledat shodu, nikoliv současnou fragmentaci a neschopnost dohody (kdy odmítáme usilovat o stejný cíl s lidmi, kteří se liší v názoru na třeba vůbec nesouvisející záležitost, kteří věci třeba jen jinak pojmenovávají). Cestou, kde se musíme s jednotlivými svobodami učit žít tak, abychom své svobody naopak neztratili, abychom neničili život ostatních, abychom se navzájem zcela nezničili. Nelze rozvíjet jen takto pojatou svobodu ekonomickou, na úkor politické a sociální svobody těch, kteří si ji nemohou zaplatit.

Jsem si vědom, že jistě zdaleka ne všichni Piráti mají stejný názor, možná jsem v menšině, nevím. Mým záměrem nebylo mluvit za někoho, jen jsem chtěl ukázat jeden z (nejspíše mnoha) pohledů, ve kterém na začátku zmiňované programové cíle nejsou v rozporu, a snad i přimět k zamyšlení.
 
Datum: 14. 5. 2012, Autor: Ivo Vlasatý
Přečteno: 157114x
Zobrazit článek pro tisk Vytisknout

Doposud hodnotilo 0 čtenářů, celková známka je .
Ohodnoťte známkou jako ve škole | 1 je nejlepší: 1 2 3 4 5

Komentáře k článku

23. 5. 2012 Ding Streaming a veřejná projekce
16. 5. 2012 xChaos Vy mě snad donutíte začít pro Pirátské noviny psát, či co :-)
17. 5. 2012 xChaos Re: Vy mě snad donutíte začít pro Pirátské noviny psát, či co :-)
18. 5. 2012 MedaBeda Re: Re: Vy mě snad donutíte začít pro Pirátské noviny psát, či co :-)
19. 5. 2012 vlasta klepák Re: Re: Vy mě snad donutíte začít pro Pirátské noviny psát, či co :-)
21. 5. 2012 Václav Fořtík Re: Re: Vy mě snad donutíte začít pro Pirátské noviny psát, či co :-)
22. 5. 2012 Ivo Vlasatý Re: Re: Vy mě snad donutíte začít pro Pirátské noviny psát, či co :-)
16. 5. 2012 vlkplk dopl.
17. 5. 2012 vlkplk Re:
15. 5. 2012 jogín jak trh funguje?
15. 5. 2012 vlkplk Re: jak trh funguje?
16. 5. 2012 xChaos Re: Re: jak trh funguje?
18. 5. 2012 vlkplk Re: Re: Re: jak trh funguje?
22. 5. 2012 vlkplk Re: Re: Re: Re: jak trh funguje?
22. 5. 2012 vlkplk Re: Re: Re: Re: jak trh funguje?
15. 5. 2012 vlkplk dopl. Re: jak trh funguje?
15. 5. 2012 vlkplk dopl. Re: jak trh funguje?
16. 5. 2012 xChaos Re: Re: jak trh funguje? je nelineární!
15. 5. 2012 Václav Fořtík Dobrý článek
15. 5. 2012 lol brrrrrrr
15. 5. 2012 jzvc Re: brrrrrrr
15. 5. 2012 Václav Bláha Re: Re: brrrrrrr
16. 5. 2012 lol Re: Re: Re: brrrrrrr
16. 5. 2012 vlasta klepák Re: Re: Re: Re: brrrrrrr
18. 5. 2012 lol Re: Re: Re: Re: Re: brrrrrrr
18. 5. 2012 next_ghost Re: Re: Re: Re: Re: Re: brrrrrrr
16. 5. 2012 xChaos postindustriální společnost by tvořila JENOM terciální sféra...
21. 5. 2012 Ivo Vlasatý Re: postindustriální společnost by tvořila JENOM terciální sféra...
15. 5. 2012 vlasta klepák Re: brrrrrrr
15. 5. 2012 vlasta klepák Re: Re: brrrrrrr
15. 5. 2012 Václav Bláha Re: Re: brrrrrrr
15. 5. 2012 vlasta klepák Re: Re: Re: brrrrrrr
15. 5. 2012 Václav Bláha Re: Re: Re: Re: brrrrrrr
15. 5. 2012 Václav Bláha Re: Re: Re: Re: brrrrrrr
15. 5. 2012 vlasta klepák Re: Re: Re: Re: Re: brrrrrrr
15. 5. 2012 Dalibor Špidla Re: Re: brrrrrrr
15. 5. 2012 fikus Re: Re: Re: brrrrrrr
16. 5. 2012 xChaos Re: Re: Re: Re: brrrrrrr
21. 5. 2012 Ivo Vlasatý Re: Re: Re: Re: Re: brrrrrrr
15. 5. 2012 Václav Bláha Re: Re: Re: brrrrrrr
16. 5. 2012 lol Re: Re: brrrrrrr
16. 5. 2012 vlasta klepák Re: Re: Re: brrrrrrr
18. 5. 2012 lol Re: Re: Re: Re: brrrrrrr
18. 5. 2012 next_ghost Re: Re: Re: Re: Re: brrrrrrr
20. 5. 2012 lol Re: Re: Re: Re: Re: Re: brrrrrrr
21. 5. 2012 vlasta klepák Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: brrrrrrr
25. 5. 2012 lol Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: brrrrrrr
21. 5. 2012 Ivo Vlasatý Re: Re: Re: Re: Re: brrrrrrr
16. 5. 2012 Ivo Vašíček Re: Re: brrrrrrr
20. 5. 2012 Speedy Dvě chyby v uvažování
22. 5. 2012 Ivo Vlasatý Re: Dvě chyby v uvažování
15. 5. 2012 ... Re: brrrrrrr
15. 5. 2012 fikus Re: Re: brrrrrrr
15. 5. 2012 vlasta klepák Re: Re: brrrrrrr
16. 5. 2012 lol Re: Re: Re: brrrrrrr
16. 5. 2012 Dalibor Špidla Re: Re: brrrrrrr
16. 5. 2012 Anonym Re: brrrrrrr
18. 5. 2012 Ivo Vlasatý Re: brrrrrrr
18. 5. 2012 Ivo Vlasatý Re: brrrrrrr
21. 5. 2012 Ivo Vlasatý Re: Re: brrrrrrr
28. 5. 2012 Bořivoj Filip Re: brrrrrrr
14. 5. 2012 vlkplk Svobodny trh
15. 5. 2012 Doplneni vlkplk Re: Svobodny trh
14. 5. 2012 Jakub Žídek
14. 5. 2012 Skalda Re:
15. 5. 2012 next_ghost Re: Re:
15. 5. 2012 Skalda Re: Re: Re:
15. 5. 2012 vlasta klepák Re: Re: Re: Re:
16. 5. 2012 xChaos Re: Re: (ujasněme si pojmy)
21. 5. 2012 Ivo Vlasatý Re: Re: Re: (ujasněme si pojmy)
22. 5. 2012 vlkplk Re: Re: Re: Re: (ujasněme si pojmy)
18. 5. 2012 Ivo Vlasatý Re: Re:
15. 5. 2012 next_ghost Re:
15. 5. 2012 Skalda Re: Re:
15. 5. 2012 vlasta klepák Re: Re: Re:
16. 5. 2012 next_ghost Re: Re: Re:
18. 5. 2012 Ivo Vlasatý Re:
14. 5. 2012 Jakub Jedlinský výtečný článek
18. 5. 2012 Ivo Vlasatý Re: výtečný článek
14. 5. 2012 Klon problém s přerozdělováním je stejný jako s tímhle článkem
18. 5. 2012 Ivo Vlasatý Re: problém s přerozdělováním je stejný jako s tímhle článkem
14. 5. 2012 Dalibor Špidla S něčím souhlasím, ale něco je třeba upřesnit
14. 5. 2012 Roj Re: S něčím souhlasím, ale něco je třeba upřesnit
14. 5. 2012 Lance Re: Re: S něčím souhlasím, ale něco je třeba upřesnit
15. 5. 2012 hari Re: Re: Re: S něčím souhlasím, ale něco je třeba upřesnit
15. 5. 2012 Dalibor Špidla Re: Re: Re: Re: S něčím souhlasím, ale něco je třeba upřesnit
15. 5. 2012 Dalibor Špidla Re: Re: Re: Re: S něčím souhlasím, ale něco je třeba upřesnit
15. 5. 2012 jzvc Re: Re: Re: Re: Re: S něčím souhlasím, ale něco je třeba upřesnit
15. 5. 2012 next_ghost Re: Re: Re: Re: Re: S něčím souhlasím, ale něco je třeba upřesnit
16. 5. 2012 xChaos Re: Re: Re: Re: Re: Re: S něčím souhlasím, ale něco je třeba upřesnit
16. 5. 2012 hari Re: Re: Re: Re: Re: S něčím souhlasím, ale něco je třeba upřesnit
16. 5. 2012 vlasta klepák Re: Re: Re: Re: Re: Re: S něčím souhlasím, ale něco je třeba upřesnit
16. 5. 2012 hari Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: S něčím souhlasím, ale něco je třeba upřesnit
18. 5. 2012 Ivo Vlasatý Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: S něčím souhlasím, ale něco je třeba upřesnit
19. 5. 2012 vlasta klepák Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: S něčím souhlasím, ale něco je třeba upřesnit
22. 5. 2012 Ivo Vlasatý Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: S něčím souhlasím, ale něco je třeba upřesnit
14. 5. 2012 hu Re: Re: S něčím souhlasím, ale něco je třeba upřesnit
15. 5. 2012 fikus Re: Re: S něčím souhlasím, ale něco je třeba upřesnit
29. 5. 2012 ... Re: Re: Re: S něčím souhlasím, ale něco je třeba upřesnit
18. 5. 2012 Ivo Vlasatý Re: S něčím souhlasím, ale něco je třeba upřesnit
14. 5. 2012 Starej Mraf Souhlas... až na pár drobných výhrad
16. 5. 2012 xChaos Re: Souhlas... až na pár drobných výhrad
18. 5. 2012 Ivo Vlasatý Re: Souhlas... až na pár drobných výhrad
14. 5. 2012 Daniel Hradský Hodnocení

Anketa
Používáte pro přístup k Internetu WiFi?

Ano
83% (1354)
 

Ne
16% (260)
 


Nejnovější články

16. 1. 2015 | 93967
Stát si brousí zuby na WiFi. Další pokus znásilnit Internet.
12. 10. 2014 | 33611
Zvolbovaní Piráti
22. 7. 2014 | 5787
Americké lhaní -základní prostředek politiky
30. 4. 2014 | 33668
Facebook je konec. Konec japonec.
2. 4. 2014 | 8054
Evropa je naše moře
1. 4. 2014 | 2197
Pirátské noviny mají nové sponzory
16. 3. 2014 | 20111
Zrození České pirátské strany
30. 6. 2013 | 6246
Rozhovor k rozšíření autorského zákona
27. 6. 2013 | 344
Kramaření v Kramářově vile a co bylo příčinou
16. 6. 2013 | 5414
Korupce je podstatou současného politického systému.

Názory
články v rubrice

6. 5. 2013 | 15415
Sociální stát a nezaměstnanost žen
15. 4. 2013 | 499
Facebook je předzvěstí konce svobodného Internetu
24. 3. 2013 | 5113
Stroje nás připraví o práci, radujme se
18. 2. 2013 | 579
Nadbytečná pracovní síla
20. 1. 2013 | 425
Psychopati jdou do práce?
10. 1. 2013 | 301
Chcete skutečně prezidenta?
31. 12. 2012 | 234
Známe svého nepřítele?
14. 12. 2012 | 10934
Jak jsem se stal a nestal Franzistou
4. 12. 2012 | 215
Kam se ubírá česká zahraniční politika?
3. 12. 2012 | 154
Internet ohrožuje staré struktury
29. 11. 2012 | 142
Zapomenutá studie k otázce církevního majetku
27. 11. 2012 | 677
Proč jsem v pirátské straně?
19. 11. 2012 | 277
Modrý pták ve vlastní šťávě
15. 11. 2012 | 15979
Alexandr Mitrofanov: Zachování tváře
12. 11. 2012 | 40683
Jeden za všechny, všichni bez jednoho?
30. 10. 2012 | 27017
Jak opět nalézt důvěru v demokracii?
12. 10. 2012 | 354
České příhraničí
22. 9. 2012 | 5200
Podnikání po česku
13. 9. 2012 | 17983
Kotrba a metody volebních speciálů: z kritiky fraška?
1. 9. 2012 | 2736
Vyvrácení nebezpečného postoje "Nemáte-li co skrývat, nemáte se čeho bát"
Nejnovější zprávy
Stát si brousí zuby na WiFi. Další pokus znásilnit Internet.

16. 1. 2015 | Internet | 93967
Necháme si bez odporu odebrat svobodné WiFi a přejdeme dobrovolně pod křídla korporátních Internetů?
Zobrazit celý článek ►
 

Zvolbovaní Piráti
12. 10. 2014 | Piráti | 33611
Kdo vyhrál, kdo prohrál, jak Piráti a co bude dál?

Americké lhaní -základní prostředek politiky
22. 7. 2014 | Politika | 5787
Včera na tiskové konferenci ministerstva obrany Ruské federace byly prezentovány důkazy z monitorování oblasti sestřelu. Důkazy Rusko předá zainteresovaným i dalším. Média i politici však zcela zásadní odhalení ignorují a dál obviňují bez jakýchkoliv důkazů Moskvu.

Facebook je konec. Konec japonec.
30. 4. 2014 | Piráti | 33668
To byl vynikající nápad, vyhradit lidu takové populární místo, kde se můžou všichni vyvztekat, vydemonstrovat, vybrečet a pohádat, vyblejt na sebe všechny problémy, zbavit se soukromí a to vše přitom za pečlivého dozoru státní bezpečnosti. Ovládat svět je čím dál tím snazší.
 
Hlavní stránka Piráti  Internet  Zahraničí  Kultura  Politika  Monstrproces  Kopírovací monopol  Názory  Kauzy  Věda a technika  Video  HogoFogo  Události  Zprávička  Jednou větou  Komix
 
Pirátské noviny jsou internetový občasník digitálního věku.
Informujeme o Internetu, politice, kopírování, svobodné tvorbě a blbostech.

Pirátské noviny oslovujte E-mailem na adrese: redakce zavináč piratskenoviny.cz

Provozovatel a vydavatel: Martin Brož | Sídlo vydavatele: Praha

Pirátské noviny | ISSN 1804-5197

Copyleft Pirátské noviny
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské noviny je umožněno i bez písemného souhlasu.
Všechna práva vyhlazena.