19. 9. 2018, 1:02

Hlavní stránka Piráti  Internet  Zahraničí  Kultura  Politika  Monstrproces  Kopírovací monopol  Názory  Kauzy  Věda a technika  Video  HogoFogo  Události  Zprávička  Jednou větou  Komix
Předmět zprávy: Ratifikace mezinárodní smlouvy ACTA


Náš čtenář se před časem obrátil na europoslance Jana Zahradila s dotazem ohledně ACTA. Na rozdíl od členů Poslanecké sněmovny ČR, které také kontaktoval, mu europoslanec odpověděl.21. 2. 2012
Datum: 2012/1/27
Pro: jan.zahradil@europarl.europa.eu

Dobrý den,

se znepokojeném jsem dnes zjistil že Česká Republika dnes podepsala mezinárodní smlouvu ACTA. Protože tento podpis je nutné ještě ratifikovat v parlamentu České Republiky a v Parlamentu EU, doufám že uděláte vše pro to, aby tato smlouva ratifikována nebyla.

Tato smlouva totiž přináší řadu problémů, především pak:

ACTA není slučitelná se standardem Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Listiny základních práv EU. Podle studie vypracované pro politickou skupinu Greens/EFA v Evropském parlamentu ACTA nepřiměřeně zasahuje do základních lidských práv a vyžaduje nebo povoluje postupy rozhodování, které zvýhodňují držitele kopírovacích monopolů.

ACTA vyžaduje po státech zavedení opatření, která by zabránila porušování „duševního vlastnictví“ a opatření, která mají „odrazující účinek vůči dalšímu porušení“. Tyto požadavky vedou k blokování přístupu k internetovým stránkám a odpojování uživatele od Internetu, a to i bez řádného soudního řízení.

ACTA povoluje státům inspekce počítačů a obdobné elektroniky na hranicích, což je nepřípustný zásah do soukromí a svobod člověka.

S pozdravem
░░░░░░░░░░

Datum: 2012/1/27
Od: ZAHRADIL Jan <jan.zahradil@europarl.europa.eu>

Vážený pane ░░░░░░░░░░,

Nejprve mi dovolte Vám poděkovat za zájem o probíhající debatu na půdě Evropského Parlamentu (EP) ohledně návrhu dohody ACTA. Pro Vaši informaci připomínám, že vedoucím výborem k dané dohodě je Výbor pro mezinárodní obchod (INTA) Výbor pro rozvoj (DEVE) poskytuje pouze stanovisko pro výbor INTA. Vzhledem k tomu, že jsem plným členem výboru INTA a náhradníkem ve výboru DEVE, mám možnost vidět do této komplexní materie z různých úhlů.

Pokud jde o můj obecný názor, je potřeba chránit duševní vlastnictví a najít vhodný nástroj, který by umožňoval ochranu mezinárodně a byl efektivní. Sdílím názor, že některé oblasti dohody ACTA jsou minimálně kontroverzní a mám k nim své výhrady. Je však nutné zamezit ilegálnímu a kriminálnímu jednání, které způsobuje škody ekonomikám jak vyspělých, tak často i méně rozvinutých států.

K Vašim konkrétním připomínkám:

1) "ACTA povede k omezení základních práv nebo občanských svobod (například: kontroly přenosných počítačů na letištích, monitorování internetových aktivit, atd...)"

V dohodě ACTA neexistuje žádné ustanovení, které by odůvodňovalo tyto obavy. ACTA je mířena na boj s ilegálními aktivitami, které se dějí ve velkém, často organizovanými kriminálními gangy. Nemíří směrem k omezování osobních svobod jednotlivce nebo obtěžování spotřebitelů. Je tam výslovné ustanovení zakazující kontroly a postih občanů, pokud nejednají v rámci organizované skupiny, která se zabývá masovou ilegální aktivitou.

2) "ACTA byla vyjednána tajně. Jednání byla netransparentní a vedena za zavřenými dveřmi."

Text dohody ACTA je veřejně přístupný komukoliv a i tato diskuse je toho důkazem. Samotná mezinárodní jednání o dohodě ACTA byla vedena nejen Evropskou komisí, pokud jde o oblasti smlouvy spadající do exkluzivních kompetencí EU, ale také členskými státy, které vyjednávaly oblasti ve své gesci (například kapitolu o "criminal enforcement"). To je také důvod, proč bude ratifikace ACTA probíhat nejenom na úrovni EU, ale také na úrovni  členských států podle jejich příslušných národních ústavních zvyklostí.

Jistě se shodneme na tom, že ochrana duševního vlastnictví není méně důležitá než ochrana hmotného vlastnictví. Bez mezinárodních dohod tuto ochranu ovšem nelze efektivně zajistit.

S pozdravem

Jan Zahradil
Poslanec EP


Datum: 2012/1/27
Pro: ZAHRADIL Jan <jan.zahradil@europarl.europa.eu>

Vážený pane Zahradile,

text dohody ACTA byl zveřejněn až poté, co unikl prostřednictvím stránek WikiLeaks, pokud by k tomu nedošlo, lze oprávněně pochybovat, zda by se veřejnost o této dohodě vůbec dozvěděla.

Ke smlouvě má zásadní výhrady i hlavní zpravodaj Evropského Parlamentu pro smlouvu ACTA, Kader Arif, který dokonce z nesouhlasu jakým byla tato smlouva projednávána a podepsána odstoupil ze své funkce - viz http://www.kader-arif.fr/actualites.php?actualite_id=147

Ochrana duševního vlastnictví je jistě důležitá, ale nesmí se plést s ochranou zastaralých obchodních modelů a v žádném případě nesmí omezovat základní práva, jako je právo na soukromí a právo na informace.

Co se týče Vašeho tvrzení, že: "Je tam výslovné ustanovení zakazující skupiny, která se zabývá masovou ilegální aktivitou.", dovoluji si citovat přímo znění ACTA tak, jak je zveřejněno na stránkách ministerstva zahraničí:

-- citace
ODDÍL 3 OPATŘENÍ NA HRANICÍCH
ČLÁNEK 14 Malé zásilky a osobní zavazadla

1. Každá smluvní strana musí uplatňovat tento oddíl u zboží obchodní povahy zasílanéhov malých zásilkách.
2. Smluvní strana může upustit od uplatnění tohoto oddílu u malého množství zboží neobchodní povahy nacházejícího se v osobním zavazadle cestujícího.
-- konec citace

Jak vidíte, nejde o žádný zákaz prohlídek osobních zavazadel, ale naopak o pouhé umožnění neuplatňovat tyto prohlídky, což je podstatný rozdíl.

Datum: 2012/1/30
Od: ZAHRADIL Jan <jan.zahradil@europarl.europa.eu>

Vážený pane ░░░░░░░░░░,

ještě jednou mi dovolte zareagovat na Váš mail ohledně dohody ACTA. V tuto chvíli je zcela předčasné činit jakékoliv závěry o způsobu jejího projednávání a případného schválení či neschválení Evropským parlamentem. Tyto kroky nastanou až v příštích týdnech a měsících. Garančním výborem pro projednávání smlouvy je výbor pro mezinárodní obchod (INTA), který určí svého zpravodaje. Ostatní výbory mohou dodat své dílčí stanovisko. Pokud jde o někdy zmiňovaný výbor pro rozvoj (DEVE), ještě žádné konečné stanovisko neschválil a bude o něm teprve jednat. Nicméně v souladu se svým zaměřením se soustředí zejména na možný dopad dohody na země třetího světa, zejména pokud jde o obchod s generickými léky, nikoliv na další její aspekty.

Rád bych ještě zdůraznil, že nejsem parlamentním zpravodajem této dohody a s největší pravděpodobností to nebude ani nikdo z českých europoslanců. Případnými výtkami proti dohodě ACTA nebo možnými riziky, z ní vyplývajícími, se budeme bezesporu odpovědně zabývat.

S pozdravem,
Jan Zahradil
Poslanec EP


 
Datum: 21. 2. 2012, Autor: red
Přečteno: 20628x
Zobrazit článek pro tisk Vytisknout

Doposud hodnotilo 0 čtenářů, celková známka je .
Ohodnoťte známkou jako ve škole | 1 je nejlepší: 1 2 3 4 5

Komentáře k článku

24. 2. 2012 jam kdy bude ta chvile?
22. 2. 2012 Kuky Tak ACTA
21. 2. 2012 anonym Varovanie!!!!!!!
21. 2. 2012 j Re: Varovanie!!!!!!!
22. 2. 2012 Kocuro Re: Re: Varovanie!!!!!!!
22. 2. 2012 j Re: Re: Re: Varovanie!!!!!!!
21. 2. 2012 Milan Co asi tak očekáváte od zástupce strany,
21. 2. 2012 vlasta klepák Re: Co asi tak očekáváte od zástupce strany,
21. 2. 2012 Morph poslední příspěvek
21. 2. 2012 vlasta klepák Re: poslední příspěvek
21. 2. 2012 jzvc Re: Re: poslední příspěvek

Anketa
Používáte pro přístup k Internetu WiFi?

Ano
83% (1354)
 

Ne
16% (260)
 


Nejnovější články

16. 1. 2015 | 93505
Stát si brousí zuby na WiFi. Další pokus znásilnit Internet.
12. 10. 2014 | 33610
Zvolbovaní Piráti
22. 7. 2014 | 5787
Americké lhaní -základní prostředek politiky
30. 4. 2014 | 33668
Facebook je konec. Konec japonec.
2. 4. 2014 | 8054
Evropa je naše moře
1. 4. 2014 | 2197
Pirátské noviny mají nové sponzory
16. 3. 2014 | 20111
Zrození České pirátské strany
30. 6. 2013 | 6246
Rozhovor k rozšíření autorského zákona
27. 6. 2013 | 344
Kramaření v Kramářově vile a co bylo příčinou
16. 6. 2013 | 5414
Korupce je podstatou současného politického systému.

Politika
články v rubrice

22. 7. 2014 | 5787
Americké lhaní -základní prostředek politiky
16. 6. 2013 | 5414
Korupce je podstatou současného politického systému.
20. 12. 2012 | 850
Peakový Nečas má na Vánoce už slušně nakoupeno
9. 12. 2012 | 151
Bizár Česko 2012
3. 12. 2012 | 143
Jak soukromé pojišťovny vydělávají na cizincích
28. 11. 2012 | 840
Dokument: Kandidáti do Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
5. 11. 2012 | 326
Čtyřmi jednoduchými kroky k záchraně Eura bez odpovědnosti
2. 9. 2012 | 459
Piráti dohodili příznivcům přes půl milionu!
23. 8. 2012 | 812
Pravice a levice, neštovice, příjice
24. 5. 2012 | 401
Svobodný přístup k informacím počesku
25. 2. 2012 | 55
A2: Ekonomie podmanění
24. 2. 2012 | 137
Vyjádření Pirátské europoslankyně k přezkoumávání ACTA u soudního dvoru EU
24. 2. 2012 | 2740
Anonymous chystají útok na exekutory
21. 2. 2012 | 182
Předmět zprávy: Ratifikace mezinárodní smlouvy ACTA
21. 2. 2012 | 2689
Lékaři bez hranic proti ACTA
8. 2. 2012 | 17514
Ten systém je mrtev, ale ještě o tom neví
7. 2. 2012 | 1268
Piráti torpédovali Titanic
6. 2. 2012 | 968
Vláda ustupuje, pozastaví ratifikaci smlouvy ACTA
1. 2. 2012 | 108
Až budou zavírat učitele...
29. 1. 2012 | 117
How to ACT against ACTA
Nejnovější zprávy
Stát si brousí zuby na WiFi. Další pokus znásilnit Internet.

16. 1. 2015 | Internet | 93505
Necháme si bez odporu odebrat svobodné WiFi a přejdeme dobrovolně pod křídla korporátních Internetů?
Zobrazit celý článek ►
 

Zvolbovaní Piráti
12. 10. 2014 | Piráti | 33610
Kdo vyhrál, kdo prohrál, jak Piráti a co bude dál?

Americké lhaní -základní prostředek politiky
22. 7. 2014 | Politika | 5787
Včera na tiskové konferenci ministerstva obrany Ruské federace byly prezentovány důkazy z monitorování oblasti sestřelu. Důkazy Rusko předá zainteresovaným i dalším. Média i politici však zcela zásadní odhalení ignorují a dál obviňují bez jakýchkoliv důkazů Moskvu.

Facebook je konec. Konec japonec.
30. 4. 2014 | Piráti | 33668
To byl vynikající nápad, vyhradit lidu takové populární místo, kde se můžou všichni vyvztekat, vydemonstrovat, vybrečet a pohádat, vyblejt na sebe všechny problémy, zbavit se soukromí a to vše přitom za pečlivého dozoru státní bezpečnosti. Ovládat svět je čím dál tím snazší.
 
Hlavní stránka Piráti  Internet  Zahraničí  Kultura  Politika  Monstrproces  Kopírovací monopol  Názory  Kauzy  Věda a technika  Video  HogoFogo  Události  Zprávička  Jednou větou  Komix
 
Pirátské noviny jsou internetový občasník digitálního věku.
Informujeme o Internetu, politice, kopírování, svobodné tvorbě a blbostech.

Pirátské noviny oslovujte E-mailem na adrese: redakce zavináč piratskenoviny.cz

Provozovatel a vydavatel: Martin Brož | Sídlo vydavatele: Praha

Pirátské noviny | ISSN 1804-5197

Copyleft Pirátské noviny
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské noviny je umožněno i bez písemného souhlasu.
Všechna práva vyhlazena.