18. 9. 2018, 15:10

Hlavní stránka Piráti  Internet  Zahraničí  Kultura  Politika  Monstrproces  Kopírovací monopol  Názory  Kauzy  Věda a technika  Video  HogoFogo  Události  Zprávička  Jednou větou  Komix
Lékaři bez hranic proti ACTA


Česká pobočka mezinárodní organizace Lékaři bez hranic včera vydala tiskovou zprávu, ve které kritizuje mezinárodní dohodu ACTA. Podle názorů lékařů, kteří působí při katastrofách či v dalších krizových situacích na celém světě, přijetí ACTA ohrožuje zdraví a život lidí především v chudších částech planety. ACTA chce tvrdě postihovat i kopírování v léčivech.21. 2. 2012
Respektovaná mezinárodní organizace Médecins Sans Frontières/Lékaři bez hranic odmítá kontroverzní dohodu ACTA, protože se obává, že uplatňování dohody může být zneužito k omezení přístupu k lékům. Lékaři zároveň kritizují netransparentnost opatření, které ACTA chce uvést do praxe. „ACTA nijak neřeší problém distribuce nekvalitních a nebezpečných léků a podrývá platné mezinárodní dohody na ochranu veřejného zdraví,“ uvádí organizace v tiskové zprávě.

„Lékaři bez hranic jsou jako poskytovatel zdravotní péče hluboce znepokojeni dopadem, který by ACTA mohla mít na výrobu dostupných, legálních léčiv. Proto vyzýváme zúčastněné státy, aby neratifikovaly ani nepodepisovaly ACTA, dokud nebudou uspokojivě vyřešeny všechny námitky k možným dopadům na zdravotní péči,“ zní stanovisko Lékařů bez hranic.

Tisková zpráva: Lékaři bez hranic nesouhlasí s ACTA

Dohoda může být zneužita k omezení přístupu k lékům

Praha, 20. února 2012 - Dvaadvacet členských států EU podepsalo 26. Ledna 2012 dohodu ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement). Aby smlouva vstoupila v platnost, musí být ještě ratifikována jednotlivými členskými zeměmi, Evropským parlamentem a Radou EU. Lékaři bez hranic jsou jako poskytovatel zdravotní péče hluboce znepokojeni dopadem, který by ACTA mohla mít na výrobu dostupných, legálních léčiv. Proto vyzýváme zúčastněné státy, aby neratifikovaly ani nepodepisovaly ACTA, dokud nebudou uspokojivě vyřešeny všechny námitky k možným dopadům na zdravotní péči.

Lékaři bez hranic většinou spoléhají na generická léčiva. Stejně jsou na tom další poskytovatelé léčby HIV/AIDS – Globání Fond a PEPFAR. Mnoho rozvojových zemí nemá žádný domácí farmaceutický průmysl a závisí na dovozu generických léků. Generická konkurence je hlavním nástrojem pro snižování celosvětových cen léků.

Z hlediska veřejného zdraví je nezbytné, aby obchod s dostupnými a legitimními léčivy probíhal hladce a bez komplikací. Pokud pacient včas nedostane svůj lék, byť i jen s přechodným zdržením, může to pro něj mít smrtelné následky.

Lékaři bez hranic jsou znepokojeni rozšiřováním ochranných opatření, která omezují přístup k lékům. ACTA je součástí tohoto trendu. Je výsledkem předpisů na ochranu duševního vlastnictví prosazovaných bohatými zeměmi, mimo rámec mezinárodních institucí a diskusních fór. Prosazované předpisy mažou hranice mezi jednotlivými typy duševního vlastnictví a uplatňují přísné tresty. To zvyšuje riziko, že výrobci generických léků budou čelit nepodloženému prohledávání, zabavování a soudním sporům.

ACTA také rozšiřuje množství subjektů, proti kterým bude možné vést soudní žaloby, a ohrožen proto může být celý řetězec výroby a distribuce léků.

Současné mezinárodní obchodní právo přitom v dohodě TRIPS garantuje, že státy mají právo na ochranu veřejného zdraví a na umožnění volného přístupu k lékům. Všichni členové Světové obchodní organizace podepsali dohodu z Dauhá, která stanovuje, že dohoda TRIPS má být interpretována tak, aby bylo chráněno veřejné zdraví.

ACTA ohrožuje třetí strany poskytující péči s pomocí generických léčiv, tj. také Lékaře bez hranic. Navrhované tresty za porušování patentů obsahují i vězení a vysoké pokuty. Dohoda by mohla být použita nejen proti zdravotnickým organizacím, ale i proti distributorům a obchodníkům prodávajícím generuka, dárcům podporujícím zdravotní programy a národním kontrolním institucím schvalujícím léčiva.

ACTA by také umožnila při celních kontrolách zadržovat dodávky léků mířících do rozvojových zemí, a to bez jakéhokoliv soudního příkazu i upozornění, jen na základě osobní domněnky celního úředníka o možném falešném charakteru zboží.

Mohla by být zadržována i léčiva, která jsou jen převážena skrze signatářskou zemi ACTA do země, která dohodu nepodepsala. To může být použito jako prostředek obchodního boje mezi farmaceutickými firmami.

ACTA podrývá roli soudů, které by měly rozhodovat v případech sporů mezi duševním vlastnictvím a veřejným zájmem. ACTA by umožnila mimosoudní procesy, zabavování a likvidaci zboží bez vyrozumění vlastníka. Taková opatření jsou naprosto evidentně náchylná ke zneužití.

ACTA je prostředkem zastrašování produkce a obchodu s generickými léky. Umožňuje přísné tresty a nemá téměř žádné záruky proti zneužití. Jen pouhé nařčení ze strany obchodní konkurence by stačilo ke zničení zboží, bankrotu a možnému kriminálnímu postihu výrobce generických léčiv.

ACTA cynicky využívá obav z nekvalitních léčiv a není legitimní odpovědí na problematiku padělaných léků. Dohoda není navržena tak, aby spotřebitele chránila před možnými nekvalitními léčivy, ale aby chránila obchodní zájmy firem vlastnících patenty na léčiva.

Dohoda ACTA je vadná a může mít fatální dopady na přístup k lékům. Dohoda má nedostatečné záruky proti zneužití a nezajišťuje ochranu veřejného zdraví.

ACTA nijak neřeší problém distribuce nekvalitních a nebezpečných léků.

ACTA podrývá platné mezinárodní dohody na ochranu veřejného zdraví. Dohoda obchází Deklaraci z Dauhá, přijímá další opatření nad rámec zcela dostačující dohody TRIPS a neodpovídá standardům rozvojových zemí.

Proto by ACTA : - Neměla být podepisována a ratifikována všemi zúčastněnými státy, dokud nebudou vyřešeny všechny námitky vztahující se k problematice veřejného zdraví - Měla být aplikovatelná jen na vědomé padělání zboží v komerčním měřítku. Neměla by zahrnovat patentové právo a poškozování ochranných známek - Neměla postihovat třetí strany za napomáhání při distribuci zboží - Měla obsahovat pojistky proti zneužití, a to včetně soudního dohledu nad spory, postihů za křivá a nepodložená nařčení, možnost přístupu ke všem informacím pro všechny strany sporu, a závazek k vyváženému posuzování veřejného zájmu v případných sporech - Měla zajistit, že jakékoliv instituce zřízené skrze ACTA budou otevřené a transparentní, že jakékoliv dodatky k dohodě nebudou přijímány bez veřejné debaty a bez schválení volenými demokratickými orgány.

PODROBNÝ MATERIÁL O DOHODĚ ACTA SI MŮŽETE PŘEČÍST ZDE


Zdroj: lekari-bez-hranic.cz
 
Datum: 21. 2. 2012, Autor: red
Přečteno: 33768x
Zobrazit článek pro tisk Vytisknout

Doposud hodnotilo 0 čtenářů, celková známka je .
Ohodnoťte známkou jako ve škole | 1 je nejlepší: 1 2 3 4 5

Komentáře k článku

22. 2. 2012 Kocuro A čemu se divíte?
22. 7. 2017 EugeneVax 91mx1ej3
28. 7. 2017 EugeneVax pltxdu6s
29. 7. 2017 AaronLes flq39n5g
30. 7. 2017 EugeneVax tyvl8vum
31. 7. 2017 MichaelDwerb ol5acj0l
1. 8. 2017 AaronLes 83t9uxim
2. 8. 2017 EugeneVax emiu3m8x
4. 8. 2017 MichaelDwerb 1w3g7rxx
4. 8. 2017 EugeneVax 6r421aox
7. 8. 2017 MichaelDwerb 86ph2ksv
8. 8. 2017 EugeneVax 5sswm4e2
23. 8. 2017 AaronLes 1kd0wonz
23. 8. 2017 EugeneVax nwjvgd5v
23. 8. 2017 AaronLes vk1h1myk
25. 8. 2017 AaronLes 0dm25bjq
26. 8. 2017 AaronLes lqwy0xvo
26. 8. 2017 AaronLes wfbzvwii
27. 8. 2017 AaronLes 0somemo6
27. 8. 2017 AaronLes ktba9hy0
28. 8. 2017 AaronLes 1c1dmk0k
29. 8. 2017 AaronLes ow4fgy6w
30. 8. 2017 AaronLes 7awn4z11
31. 8. 2017 AaronLes 38o94xu8
31. 8. 2017 AaronLes izwzfaf2
31. 8. 2017 AaronLes whd0jf3h
31. 8. 2017 AaronLes lp77skci
1. 9. 2017 Stewartswina inqv6w89
1. 9. 2017 BrettHit urn6mxus
1. 9. 2017 Billyabuby wd99zm93
1. 9. 2017 Charlesnek o6bulgp3
1. 9. 2017 Charlesnek 025b2mai
1. 9. 2017 Charlesnek 0sb2j423
1. 9. 2017 Charlesnek yh9us5ef
2. 9. 2017 Charlesnek pu4hcmlc
2. 9. 2017 AaronLes lvb37exn
2. 9. 2017 Stewartswina r1jepzmj
2. 9. 2017 Stewartswina juct2t9i
2. 9. 2017 AaronLes p1uslc1e
3. 9. 2017 Billyabuby vtqm0oeo
3. 9. 2017 BrettHit gmeoukbq
3. 9. 2017 AaronLes hrmoxpyh
3. 9. 2017 BrettHit cq6t48kg
4. 9. 2017 BrettHit au4hyx7n
4. 9. 2017 Billyabuby ezwkat6d
4. 9. 2017 Billyabuby mcuzuwv7
4. 9. 2017 Charlesnek nzuhz1gw
4. 9. 2017 AaronLes xw30rx7s
4. 9. 2017 AaronLes eiuumr4v
4. 9. 2017 AaronLes 1ilqz80m
4. 9. 2017 AaronLes n5khzw24
4. 9. 2017 Billyabuby z1vzkave
4. 9. 2017 BrettHit k5j4efce
5. 9. 2017 Billyabuby 5xq0izs2
5. 9. 2017 AaronLes jz22ep64
5. 9. 2017 AaronLes 7i8f5xg7
5. 9. 2017 Charlesnek 4os0w4v0
5. 9. 2017 Charlesnek 26xbsyfx
6. 9. 2017 Billyabuby ykybvp7q
6. 9. 2017 Charlesnek 40xycpjt
6. 9. 2017 BrettHit jja72xiw
6. 9. 2017 AaronLes bo03eqdn
6. 9. 2017 Billyabuby 3373cwmo
7. 9. 2017 AaronLes b2tfd91x
7. 9. 2017 Billyabuby hxttaqdx
7. 9. 2017 Charlesnek f2o5cvem
7. 9. 2017 AaronLes 9plsi5wp
8. 9. 2017 Charlesnek zibj0pgi
8. 9. 2017 Stewartswina oyvq64h5
8. 9. 2017 Charlesnek twm3pvbb
8. 9. 2017 AaronLes x38k5xqt
9. 9. 2017 BrettHit haku8wqp
9. 9. 2017 AaronLes ujd95wcv
9. 9. 2017 Charlesnek ehyf91fe
9. 9. 2017 AaronLes frtfry7u
10. 9. 2017 Charlesnek 6actm5l1
10. 9. 2017 Billyabuby 32gg8slx
10. 9. 2017 AaronLes pe3h5kf3
10. 9. 2017 Billyabuby 3bbovims
11. 9. 2017 Stewartswina p3mzeypf
11. 9. 2017 AaronLes jiymq934
11. 9. 2017 AaronLes znbvjg7j
11. 9. 2017 AaronLes ih0gfhin
11. 9. 2017 Stewartswina 8g6nq991
11. 9. 2017 Billyabuby wubbzlzx
12. 9. 2017 BrettHit z4yqi2xr
12. 9. 2017 Billyabuby lzcyinn2
12. 9. 2017 BrettHit tiie8g1u
13. 9. 2017 Billyabuby 2xwhewui
13. 9. 2017 Charlesnek qe4kdu4g
13. 9. 2017 AaronLes 8g2eg1m1
13. 9. 2017 Billyabuby ebtncgyr
13. 9. 2017 Charlesnek 7sc4qhud
13. 9. 2017 AaronLes 6c92r8eu
13. 9. 2017 Stewartswina 26j2fqt8
22. 2. 2012 giriraj asura bhava
21. 2. 2012 j Smutné, ale předpokládatelné :(
22. 2. 2012 vlasta klepák Re: Smutné, ale předpokládatelné :(
22. 2. 2012 j Re: Re: Smutné, ale předpokládatelné :(
23. 2. 2012 V Re: Re: Re: Smutné, ale předpokládatelné :(

Anketa
Používáte pro přístup k Internetu WiFi?

Ano
83% (1354)
 

Ne
16% (260)
 


Nejnovější články

16. 1. 2015 | 93505
Stát si brousí zuby na WiFi. Další pokus znásilnit Internet.
12. 10. 2014 | 33610
Zvolbovaní Piráti
22. 7. 2014 | 5787
Americké lhaní -základní prostředek politiky
30. 4. 2014 | 33668
Facebook je konec. Konec japonec.
2. 4. 2014 | 8054
Evropa je naše moře
1. 4. 2014 | 2197
Pirátské noviny mají nové sponzory
16. 3. 2014 | 20111
Zrození České pirátské strany
30. 6. 2013 | 6246
Rozhovor k rozšíření autorského zákona
27. 6. 2013 | 344
Kramaření v Kramářově vile a co bylo příčinou
16. 6. 2013 | 5414
Korupce je podstatou současného politického systému.

Politika
články v rubrice

22. 7. 2014 | 5787
Americké lhaní -základní prostředek politiky
16. 6. 2013 | 5414
Korupce je podstatou současného politického systému.
20. 12. 2012 | 850
Peakový Nečas má na Vánoce už slušně nakoupeno
9. 12. 2012 | 151
Bizár Česko 2012
3. 12. 2012 | 143
Jak soukromé pojišťovny vydělávají na cizincích
28. 11. 2012 | 840
Dokument: Kandidáti do Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
5. 11. 2012 | 326
Čtyřmi jednoduchými kroky k záchraně Eura bez odpovědnosti
2. 9. 2012 | 459
Piráti dohodili příznivcům přes půl milionu!
23. 8. 2012 | 812
Pravice a levice, neštovice, příjice
24. 5. 2012 | 401
Svobodný přístup k informacím počesku
25. 2. 2012 | 55
A2: Ekonomie podmanění
24. 2. 2012 | 137
Vyjádření Pirátské europoslankyně k přezkoumávání ACTA u soudního dvoru EU
24. 2. 2012 | 2740
Anonymous chystají útok na exekutory
21. 2. 2012 | 182
Předmět zprávy: Ratifikace mezinárodní smlouvy ACTA
21. 2. 2012 | 2689
Lékaři bez hranic proti ACTA
8. 2. 2012 | 17514
Ten systém je mrtev, ale ještě o tom neví
7. 2. 2012 | 1268
Piráti torpédovali Titanic
6. 2. 2012 | 968
Vláda ustupuje, pozastaví ratifikaci smlouvy ACTA
1. 2. 2012 | 108
Až budou zavírat učitele...
29. 1. 2012 | 117
How to ACT against ACTA
Nejnovější zprávy
Stát si brousí zuby na WiFi. Další pokus znásilnit Internet.

16. 1. 2015 | Internet | 93505
Necháme si bez odporu odebrat svobodné WiFi a přejdeme dobrovolně pod křídla korporátních Internetů?
Zobrazit celý článek ►
 

Zvolbovaní Piráti
12. 10. 2014 | Piráti | 33610
Kdo vyhrál, kdo prohrál, jak Piráti a co bude dál?

Americké lhaní -základní prostředek politiky
22. 7. 2014 | Politika | 5787
Včera na tiskové konferenci ministerstva obrany Ruské federace byly prezentovány důkazy z monitorování oblasti sestřelu. Důkazy Rusko předá zainteresovaným i dalším. Média i politici však zcela zásadní odhalení ignorují a dál obviňují bez jakýchkoliv důkazů Moskvu.

Facebook je konec. Konec japonec.
30. 4. 2014 | Piráti | 33668
To byl vynikající nápad, vyhradit lidu takové populární místo, kde se můžou všichni vyvztekat, vydemonstrovat, vybrečet a pohádat, vyblejt na sebe všechny problémy, zbavit se soukromí a to vše přitom za pečlivého dozoru státní bezpečnosti. Ovládat svět je čím dál tím snazší.
 
Hlavní stránka Piráti  Internet  Zahraničí  Kultura  Politika  Monstrproces  Kopírovací monopol  Názory  Kauzy  Věda a technika  Video  HogoFogo  Události  Zprávička  Jednou větou  Komix
 
Pirátské noviny jsou internetový občasník digitálního věku.
Informujeme o Internetu, politice, kopírování, svobodné tvorbě a blbostech.

Pirátské noviny oslovujte E-mailem na adrese: redakce zavináč piratskenoviny.cz

Provozovatel a vydavatel: Martin Brož | Sídlo vydavatele: Praha

Pirátské noviny | ISSN 1804-5197

Copyleft Pirátské noviny
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské noviny je umožněno i bez písemného souhlasu.
Všechna práva vyhlazena.