20. 8. 2018, 20:36

Hlavní stránka Piráti  Internet  Zahraničí  Kultura  Politika  Monstrproces  Kopírovací monopol  Názory  Kauzy  Věda a technika  Video  HogoFogo  Události  Zprávička  Jednou větou  Komix
Plánovaná represe v Evropské unii po schválení ACTA: Dokumenty


Z Evropské komise vzešly dokumenty, které nabízejí nástin plánovaných útoků na online svobodu projevu po schválení ACTA. Díváme se na úplně nové mechanizmy a prostředky k potírání disentu, mechanizmy a prostředky v podstatě proti čemukoliv online.16. 2. 2012

Evropský komisař pověřený správou 500 milionů lidí, který sebou zastupované občany nazývá „konzumenty“ a podvolení se právnímu vydírání popisuje jako „spolupráci“, je jen malou ochutnávkou newspeaku v těchto dokumentech, v dokumentech určených pro období po schválení ACTA. Jo, a ani nevylučuje zablokování vašich zdrojů příjmu. Je celkem jasné, odkud tenhle způsob uvažování pochází — a rozhodně to není z Lockeho představ ústavní vlády nebo čehokoliv podobně zodpovědného. Je totiž až po okraj naplněný pojmy, se kterými se jinak setkáváme jen ve zprávách z pera lobby kopírovacího průmyslu.

První dokument se jmenuje „Návrh na revizi směrnice o právech duševního vlastnictví [sic]“ a druhý dokument se jmenuje „Procedury Nahlášení a odstranění“, což poukazuje na podkopání statusu přepravce zpráv chránícího poskytovatele připojení k Internetu (ve směrnicích EU označovaného jako prostý přenos).

Podívejme se na tyto dokumenty blíže a přeložme si je z nebezpečně newspeakovité právničtiny. Tohle první dokument nastiňuje jako legislativní plán pro období po přijetí ACTA:

The policy options being considered include: (a) rendering the rules on obtaining evidence from intermediaries more detailed thus making possible the identification of those infringing intellectual property rights on a commercial scale and of the financial circuits involved.

V české právničtině1:

Zvažované legislativní možnosti zahrnují: (a) zavedení podrobnějších pravidel pro získávání důkazů od prostředníků, čímž se umožní identifikace těch, kteří v komerčním měřítku porušují práva k duševnímu vlastnictví, a souvisejících finančních toků.

Jo, je to závazné zavedení toho, co v IPRED1 bylo jen dobrovolné: předávání osobních údajů uživatelů IP adres obviněných z porušování kopírovacího monopolu kartelům vlastníků monopolu, tedy něčeho, k čemu se ve většině evropských zemí (včetně Švédska) nemůže legálně dostat ani policie2.

Ano, to vážně znamená, že kopírovací průmysl dostane větší pravomoci než policie.

Ale všimněte si použití pojmu „komerční měřítko“ z ACTA/TRIPS. Také si všimněte, že mezi věci, které poskytovatel připojení musí identifikovat, jsou přimíchané i „finanční toky“. To může označovat libovolný zdroj příjmu.

This would be particularly important to fight IPR infringement in the on-line environment.

V české právničtině1:

To by bylo zvláště důležité pro boj proti porušování práv k duševnímu vlastnictví v online prostředí.

Jasně, Internet je problém. Zase. Všechno bylo lepší tak, jak to bývalo kdysi.

This would also require a clearer definition of „commercial scale“, so as to make sure that professional counterfeiters rather than individual consumers are targeted;

V české právničtině1:

Zároveň by to vyžadovalo jasnější definici „komerčního měřítka“, aby bylo zaručeno, že cílem budou profesionální padělatelé místo jednotlivých konzumentů;

Tady si všimněme tří věcí:

Za prvé, tento krátký úryvek zní ve své podstatě dobře. Dnes je nahrání jediného hudebního souboru obyčejným puberťákem záměrně vnímáno jako postižitelné a postihováno (pročtěte si například americké diplomatické depeše ohledně IPRED1). Ve finále bych byl ale velmi opatrný se závěrem, že jednotliví občané postihováni nebudou — zvláště když zbytek plánu popisuje prostředky a metody právě k postihování jednotlivců (například s pomocí osobních dat uživatelů IP adres, o kterých jsme četli před chvílí).

Za druhé, používá se tu pojem „komerční měřítko“ z ACTA. Na druhou stranu by to mohlo odkazovat na starou definici „komerčního měřítka“ z TRIPS. Těžko říct, jestli ACTA nějak smysluplně předefinovává „komerční měřítko“, protože vyjednávací protokoly jsou stále tajné.

Za třetí, nehledě na předchozí dva odstavce, celkový způsob uvažování v tom úryvku je děsivý. Evropský komisař označuje sebou zastupované občany slovem konzumenti. Takový způsob myšlení nemá v tvorbě legislativy co dělat.

(b) fast-track lowcost civil procedures (including as regards the granting of injunctions, the award of damages, the use of corrective measures etc) for straightforward infringements of intellectual property rights

V české právničtině1:

(b) zrychlená levná občanskoprávní řízení (včetně především schvalování předběžných opatření, přiznávání odškodného, využívání nápravných opatření apod.) pro jasné případy porušení práv duševního vlastnictví

Hou hou hou. Jedna horší věc než druhá.

Zrychlená levná občanskoprávní řízení: Občanskoprávní řízení znamená „žaloby proti obyčejným lidem“. Zrychlená znamená „bez průtahů způsobených řádným soudním procesem a uplatňováním práv“. Levné znamená „pokud možno hromadně“.

Včetně...: Schvalování předběžných opatření znamená „ustřižení přístupu k Internetu ještě než proběhne soud, tak či onak“. Přiznávání odškodného, no, všichni až moc dobře víme, co to znamená. Využívání nápravných opatření může znamenat spoustu věcí, ale konkrétně to zahrnuje ničení zboží použitého k porušení monopolu.

and (c) the possibility to act against webpages holding content that violates intellectual property rights (see in this regard the Roadmap regarding the initiative on procedures for notifying and acting on illegal online content).

V české právničtině1:

a (c) možnost zasáhnout proti webovým stránkám nabízejícím obsah, který porušuje práva k duševnímu vlastnictví (v tomto ohledu konzultujte Plán ohledně iniciativy o procedurách pro nahlašování a zasahování proti nelegálnímu online obsahu).

Á, takže se tu dokonce bavíme o cenzurování celých webů. Zmiňovaný plán se příhodně jmenuje „Nahlášení a odstranění“.

These policy options would require the amendment of the existing directive.

V české právničtině1:

Tyto legislativní možnosti by vyžadovaly novelu stávající směrnice.

Á, takže to vážně je vzkříšení té příšerné ale v minulosti zabité směrnice IPRED2 — jen mnohem horší než původní IPRED2.

Complementary measures in softlaw instruments designed at disrupting the business/value chain of counterfeiters and at increasing the cooperation between intellectual property rights holders and intermediaries (e.g. internet service providers, shippers and couriers, payment-service providers etc) could not be excluded

V české právničtině1:

Doplňující opatření v podobě nezávazných nástrojů zaměřených na rozbití řetězce obchodu/hodnoty padělatelů a zvýšení spolupráce mezi držiteli práv k duševnímu vlastnictví a prostředníky (např. poskytovateli připojení k Internetu, dopravci a kurýry, poskytovateli platebních služeb atd.) nelze vyloučit

Hou hou hou! Ne tak rychle!

Za prvé, z toho newspeaku mi vybouchly hrací karty na blábol bingo. Pro začátek se zaměřme na slovo spolupráce. V normální řeči znamená spolupráce jednání na základě oboustranného dobrovolného souhlasu vedoucí ke společnému prospěchu. Jenže tady není žádný oboustranný souhlas ani reciprocita; Komisař se snaží zavést „spolupráci“ vynucenou právním vydíráním, kde jedna strana vydělá a druhá ohromně prodělá — konkrétně poskytovatelé připojení k Internetu budou muset lézt do zadku kopírovacímu průmyslu. Vše ve jménu, eh, „spolupráce“.

Jinými slovy, poskytovatelé připojení budou muset nějak vystupovat jako Internetová policie v neprospěch svých uživatelů a zákazníků — to vše propagováno jazykem výsledného pozitivního světonázoru kartelu kopírovacího monopolu.

Ale to ještě není všechno. Všimli jste si těch „poskytovatelů platebních služeb“? Tohle je vůbec poprvé, co někoho v Evropě vidím vyhrožovat správcům platebních karet „spoluprací“ s kopírovacím průmyslem. Jestli vás napadá SOPA, napadá vás správné přirovnání.

Other measures aiming at promoting the legal offer could also be envisaged.

V české právničtině1:

Lze také očekávat jiná opatření zaměřená na propagaci legální nabídky.

„Jiná opatření“ v minulost zahrnovala posílání politické propagandy na podporu kopírovacího monopolu do škol. Mohlo by to být v podstatě cokoliv, tohle nechává dveře doširoka otevřené.

Vzato kolem a kolem, je to naprosto děsivý dokument, který ukazuje, jaké zákony bude Evropská komise připravovat po schválení ACTA. Výše uvedené návrhy už vstoupily do zákonodárného procesu a vznikne z nich skutečný legislativní návrh. Musíme se mít na pozoru víc než kdy jindy.

Druhý dokument, ten o procedurách Nahlášení a odstranění, (zatím) neobsahuje nic určitého. Na druhou stranu je třeba poznamenat, že konkrétně zmiňuje cachování. Podobně jako Transpacifické partnerství by se tedy mohl snažit o regulaci technického cachování v infrastruktuře s ohledem na kopírovací monopol, což by bylo... upřímně, dost šílené. Ale zatím těžko říct; jen zmiňuje cachování během přenosu, což je dostatečný důvod pro znepokojení.

Také si přečtěte tiskovou zprávu La Quadrature du Net na téma kdo v téhle hře za koho kope.

Poznámky:

1) Dokument je dostupný pouze v angličtině, překlad do české právničtiny je neoficiální.

2) V ČR lze tyto informace získat pouze na základě rozhodnutí soudu. V případě trestního stíhání na základě § 88a trestního řádu, v občanskoprávním sporu o kopírovací monopol na základě § 40 kopírovacího zákona.

Původní zdroj: Rick Falkvinge Planned Post-ACTA Repression In European Union: The Documents.


 
Datum: 16. 2. 2012, Autor: překlad Martin Doucha
Přečteno: 23895x
Zobrazit článek pro tisk Vytisknout

Doposud hodnotilo 0 čtenářů, celková známka je .
Ohodnoťte známkou jako ve škole | 1 je nejlepší: 1 2 3 4 5

Komentáře k článku

21. 2. 2012 ivo jednoduchy smer...
21. 2. 2012 ivo Re: jednoduchy smer...
16. 2. 2012 merhaut Na identifikaci zlodějů, pomocí záznamů kamer,
16. 2. 2012 next_ghost Re: Na identifikaci zlodějů, pomocí záznamů kamer,
16. 2. 2012 vlasta klepák Re: Na identifikaci zlodějů, pomocí záznamů kamer,
16. 2. 2012 Petr Re: Na identifikaci zlodějů, pomocí záznamů kamer,
17. 2. 2012 Monty Re: Na identifikaci zlodějů, pomocí záznamů kamer,
16. 2. 2012 Dav Nebereme
16. 2. 2012 hanysek Ještě mám jednu
16. 2. 2012 hanysek Právě
16. 2. 2012
16. 2. 2012 Klon .czf je dobrý směr stejně jako .bit nebo .p2p
16. 2. 2012 lama Re: .czf je dobrý směr stejně jako .bit nebo .p2p
16. 2. 2012
16. 2. 2012 Klon Obávám se, že na vině je nedostatek představivosti.
16. 2. 2012 kikung Re: Obávám se, že na vině je nedostatek představivosti.

Anketa
Používáte pro přístup k Internetu WiFi?

Ano
83% (1350)
 

Ne
16% (260)
 


Nejnovější články

16. 1. 2015 | 89315
Stát si brousí zuby na WiFi. Další pokus znásilnit Internet.
12. 10. 2014 | 33514
Zvolbovaní Piráti
22. 7. 2014 | 5784
Americké lhaní -základní prostředek politiky
30. 4. 2014 | 33668
Facebook je konec. Konec japonec.
2. 4. 2014 | 8054
Evropa je naše moře
1. 4. 2014 | 2197
Pirátské noviny mají nové sponzory
16. 3. 2014 | 20111
Zrození České pirátské strany
30. 6. 2013 | 6246
Rozhovor k rozšíření autorského zákona
27. 6. 2013 | 344
Kramaření v Kramářově vile a co bylo příčinou
16. 6. 2013 | 5414
Korupce je podstatou současného politického systému.

Zahraničí
články v rubrice

4. 4. 2013 | 517
Femen vyhlásily Topless Jihad Day
26. 1. 2013 | 242
Anonymous se mstí za Aarona Swartze
14. 1. 2013 | 723
Ve věku 26 let spáchal sebevraždu vynálezce formátu RSS Aaron Swartz
4. 1. 2013 | 2085
Japonská policie: Mysleli jsme si, že IP adresa je dostatečný důkaz viny
30. 12. 2012 | 106
Islandští bankéři odsouzeni za operace, které vedly k finanční krizi
25. 12. 2012 | 193
Interní dokumenty FBI: Occupy může být teroristickou hrozbou
28. 11. 2012 | 166
Ruští Piráti vracejí úder!
25. 11. 2012 | 103
Policie udělala zátah na devítiletou holčičku užívající The Pirate Bay, zkonfiskovala laptop Medvídka Pú
22. 11. 2012 | 160
Kontroverzní plakátová kampaň dolnosaských Pirátů
20. 11. 2012 | 1888
Svoboda pod dohledem
20. 9. 2012 | 17288
Ostuda německých Pirátů – pokrytectví Julie Schramm
31. 8. 2012 | 121
Nový japonský kopírovací zákon nedává smysl
21. 7. 2012 | 340
Německá pirátská strana protažena pod kýlem za špatnou módu
30. 6. 2012 | 20176
Rozhovor se Slimem Amamouem, tuniským blogerem a aktivistou
15. 6. 2012 | 32251
Předsedkyně švédských Pirátů: Od nakladatelství k pirátství
29. 5. 2012 | 41834
Nelegální sdílení podkopává severokorejskou propagandu
26. 5. 2012 | 188
Kwaśniewski: Říkám ne nákladným zákonům o drogách
11. 5. 2012 | 423
Tři dny před volbami nejlidnatější německá spolková země cenzuruje web Pirátské strany
6. 5. 2012 | 249
Němečtí Piráti uspěli ve třetích zemských volbách v řadě
30. 3. 2012 | 571
Itálie: Dva případy sebeupálení, kvůli krizi
Nejnovější zprávy
Stát si brousí zuby na WiFi. Další pokus znásilnit Internet.

16. 1. 2015 | Internet | 89315
Necháme si bez odporu odebrat svobodné WiFi a přejdeme dobrovolně pod křídla korporátních Internetů?
Zobrazit celý článek ►
 

Zvolbovaní Piráti
12. 10. 2014 | Piráti | 33514
Kdo vyhrál, kdo prohrál, jak Piráti a co bude dál?

Americké lhaní -základní prostředek politiky
22. 7. 2014 | Politika | 5784
Včera na tiskové konferenci ministerstva obrany Ruské federace byly prezentovány důkazy z monitorování oblasti sestřelu. Důkazy Rusko předá zainteresovaným i dalším. Média i politici však zcela zásadní odhalení ignorují a dál obviňují bez jakýchkoliv důkazů Moskvu.

Facebook je konec. Konec japonec.
30. 4. 2014 | Piráti | 33668
To byl vynikající nápad, vyhradit lidu takové populární místo, kde se můžou všichni vyvztekat, vydemonstrovat, vybrečet a pohádat, vyblejt na sebe všechny problémy, zbavit se soukromí a to vše přitom za pečlivého dozoru státní bezpečnosti. Ovládat svět je čím dál tím snazší.
 
Hlavní stránka Piráti  Internet  Zahraničí  Kultura  Politika  Monstrproces  Kopírovací monopol  Názory  Kauzy  Věda a technika  Video  HogoFogo  Události  Zprávička  Jednou větou  Komix
 
Pirátské noviny jsou internetový občasník digitálního věku.
Informujeme o Internetu, politice, kopírování, svobodné tvorbě a blbostech.

Pirátské noviny oslovujte E-mailem na adrese: redakce zavináč piratskenoviny.cz

Provozovatel a vydavatel: Martin Brož | Sídlo vydavatele: Praha

Pirátské noviny | ISSN 1804-5197

Copyleft Pirátské noviny
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské noviny je umožněno i bez písemného souhlasu.
Všechna práva vyhlazena.