22. 9. 2018, 12:43

Hlavní stránka Piráti  Internet  Zahraničí  Kultura  Politika  Monstrproces  Kopírovací monopol  Názory  Kauzy  Věda a technika  Video  HogoFogo  Události  Zprávička  Jednou větou  Komix
Ten systém je mrtev, ale ještě o tom neví


Novinář, analytik a mediální pedagog Štěpán Kotrba vystoupil na čtvrtečním pražském protestu proti ACTA. Rozšířenou verzi jeho projevu "FuckACTA: Podporujte kooperaci namísto konkurence" naleznete na Britských listech. V rozhovoru reaguje na protesty proti smlouvě ACTA i širší souvislosti spojené s krizí západních civilizací. Štěpán Kotrba se v současné době věnuje médiím veřejné služby a svému novému zpravodajskému projektu Jiné zprávy.8. 2. 2012
Události posledních dní nabraly nečekaný spád. Zdá se, že se odehrává rozhodující bitva mezi ochránci monopolů na takzvané duševní vlastnictví a zastánci svobody informací. Jak odhadujete, že tento konflikt může v krátkodobém horizontu dopadnout? Ve světě i v Česku?

Nikdy v minulosti se ani válkami žádné monopolní nebo kartelové pozice na trzích neudržely věčně. Privilegia šlechty a nadvláda katolické církve padly při dobývání Bastily a sepsání první francouzské ústavy. Padly britské kolonie, když si vybojovaly nezávislost. Nadřazenost bílých nad černými padla v JAR vítězstvím Nelsona Mandely. Ale v USA nepadla Proklamací emancipace, která byla vydána dne 1. ledna 1863 prezidentem Abrahamem Lincolnem. Nepadla ani v hořícím a černochy lynčujícím Chicagu v roce 1920, ale teprve v rozsudku Pigford versus Glickman v roce 1999. Ano, slyšíte dobře, v roce 1999. Teprve tehdy byla zásada rovnosti všech občanů naplněna. Americký politolog a učitel politické ekonomie Kevin Amos Carson v rámci kritiky "velké čtyřky" monopolů (pozemky, peníze, cla a patenty) a mnoha státních intervencí ve prospěch bohatých, napsal esej "Železná ruka za neviditelnou rukou: Korporátní kapitalismus jako státem zaručený systém oprávnění". Ten systém, založený na státem posvěceném monopolním vlastnictví surovin, výrobních prostředků a znalostí skončil, i když se prozatím zuřivě brání. Zabila ho liberálně levičácká kooperace open source, zabila ho anarchistická digitalizace veškeré komunikace, zabilo ho sdílení a kopírování, zabil ho život v globální vesnici internetu a sociální sítě. Ten systém je mrtev, ale ještě o tom neví.

Západem prosazované duševní vlastnictví a autorské právo ve stávající podobě nemůže přežít, protože je brzdou nejen pokroku, ale je už brzdou i západního kapitalismu samotného. Soudní spory o patenty nechrání autory, ale vyčerpávají výrobce nákupem práv, která mnohdy ani nepotřebují. Autor nevidí ani procento zisku ze svých patentů. Pokud miliarda Číňanů sdílí znalosti, je to mohutná komparativní geoekonomická výhoda. Prosazování ochrany monopolu duševního vlastnictví vede k zaostávání Západu a k frustraci jeho elit. Dovedu si jako globálně přijatelný kompromis, které by respektovala i Čína, představit trvale udržitelné omezení práv autora – fyzické osoby na pět let. Déle ne. Právnické osoby by patenty a práva vlastnit nemohly, protože nic nevymyslely. Takto pojaté autorské právo by umožnilo autorovi zavést vynález do výroby a profitovat z nadhodnoty pokroku.

Drakonická ochrana monopolů vlastníků duševních práv padne. Dřív nebo později. Do deseti let v celém světě. Žádní společnost nemůže vymáhat zákony, které prakticky nikdo nedodržuje. Politici by si to měli uvědomit včas. Nebo je to smete.

Je v blízkém horizontu reálné, aby "svoboda Internetu" byla zakomponována do Ústavy, aby nebylo nutné neustále bránit princip svobodné výměny informací v kyberprostoru před různě maskovanými pokusy ho omezovat? Lze toho dosáhnout jistou formou revolučního procesu, například silného nátlaku veřejnosti na zákonodárce?

Svobodu si musí každá společnost vybojovat a dobyté území ochraňovat a střežit. Na to jsme zapomněli. Stejně jako jsme zapomněli, že moc je v rukou lidu. V Ústavě – respektive Listině základních práv a svobod – už "svoboda Internetu" je. Dávno. Je svobodou už od Prohlášení práv člověka a občana. Vlastnictví zavazuje, nesmí ovšem být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. To za prvé. Za druhé: Každý má právo svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Jenže my si to právo nechali omezit. Vlastní lhostejností. Nechutí se angažovat v politice. Hlavně vaší generaci se politika hnusí. Proč? Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců. Měli by mít i povinnost, aby mohli konzumovat práva jiná. Aby mohli být občany. Na Husově pomníku na Staroměstském náměstí je jeho heslo vytesané do kamene: "hledej pravdu, naslouchej pravdě, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, opatruj pravdu, braň pravdu až do smrti". My na ten citát, který vedl desítky tisíc dobrovolníků do boje za ideály, zapomněli. Je na čase si vzpomenout, že právo se musí nejen konzumovat a mít z něj prospěch, ale musí se i bránit.

Silný nátlak na zákonodárce je třeba vyvinout – a nejen v tomto případě. Silní musí ochraňovat slabé. Zdraví musí být solidární s nemocnými, mladí musí projevovat úctu a vděk starým a nemohoucím. Zdraví není a nesmí být byznysem, ale službou. Důchodce není darmožrout, ale váš otec, který celý život poctivě pracoval. Má právo neumírat jako žebrák. I ten poslední bezdomovec má právo nežít pod mostem. Všichni musí pečovat o společné bohatství, rozmnožovat ho a užívat ho moudře. To všechno jsou ideály, které je třeba očistit od vlastního i cizího sobectví a nánosu arogance těch co mají nad těmi, co nemají. A lze to jedině v politice. Mimo ni je to neškodné vytí na měsíc.

Může spor o řešení úpravy duševního vlastnictví přerůst v rozsáhlejší kritiku současného systému, který je v krizi i z dalších strukturálních důvodů? Pokud v arabském světě byl Internet jedním z katalyzátorů odporu proti diktaturám, může se stát v západním světě naopak místem hlavního konfliktu?

To záleží na vás. Na vaší odvaze a vytrvalosti hledat "jiný svět, který je možný". Prozatím se jako sobci staráte o vlastní bezplatný konzum empétrojek, bezplatné sdílení filmů. Zábava je vám vším. Je to jediná věc, za kterou jste ochotni vyjít do mrazu. Otázka levných generických léků či biotechnologických manipulací, prospěšných pro celý svět, je vám lhostejná. Nezajímá vás, že geneticky upravená kukuřice se dnes musí nakupovat u Monsanta, protože se nemůže sama rozmnožovat. Genetické manipulace, které se v Česku dělaly před dvaceti lety, nezaručovaly nikomu monopol. Nezajímá vás, že učebnice už nejsou zdarma (nebo za režijní cenu potištěného papíru, i když kdysi byly) a tvoří už dnes nezanedbatelnou částku skrytého školného, i když vaši profesoři jsou živi z veřejných prostředků. Změňte to, aby vás svět nenazýval zloději a sobci. Hledejte "jiný svět, který je možný", hledejte sociální spravedlnost. Donuťte profesory sdílet znalosti, chtějí li být učiteli a ne obchodníky s informacemi. Platí je vaši rodiče ze svých daní. Vlastnictví znalostí je zavazuje – podle Listiny práv a svobod. Dřív měli učitelé povinnost psát skripta pro své studenty. Dnes otročí pro knižní producenty a na jejich znalostech vydělávají korporace, kterým prodají za pár tisícovek autorská práva. Donuťte z veřejných peněz dotovaná výzkumná pracoviště k převedení patentů na stát, který je platí, když dotace pro tyto ústavy platíte vy všichni ve svých daních. Donuťte stát k sdílení výsledků tohoto výzkumu – ve prospěch občanů. Externalizace užitku a internalizace ztrát je zločin. Neomezujte ACTA, SOPA a PIPA jen na vaši muziku. Ty smlouvy a zákony jsou daleko více nespravedlivé, než si myslíte. Sociální spravedlnost musíte hledat všude.

Řada komentátorů mainstreamových médií nešetří odpůrce ACTA. Anonymous nebo piráti jsou označování za teroristy, prý svým metodami rozpoutávají chaos, v Lidových novinách je přirovnali dokonce k ultrakonzervativnímu masovému vrahovi Breikvikovi. Myslíte si, že bylo částečné zveřejnění databáze členů ODS, nepřijatelným nebo legitimním krokem v probíhající kybernetické válce?

Teroristé jsou bojovníci v asymetrické válce slabých proti silným. Nemají "divize". Jen možnost položit život, což nepřítel nečeká. Nemají armády ani strategické bombardéry. Teror chirurgicky přesnými bombami je nebezpečnější. Legitimita vytvářeného "chaosu" je v ospravedlnění a přesném výběru cíle. Terorista, který likviduje legitimní cíle, je bojovníkem za své ideály. Vyhodí-li do povětří vojenské skladiště, je to legitimní cíl. Škola s dětmi jeho ideových protivníků už ne. Terorista vraždící nevinné je maniak. Legitimním cílem útoku Anonymous je web vlády, Parlamentu, ODS či OSA. Ne řídící systém metra nebo elektrárny.

Je ovšem legitimní si položit otázku, jaká míra tlaku na politiky je třeba, aby pochopili, kdo je lid, který je legitimizoval. Má to být pouhá petice půl milionu občanů? K odmítnutí amerického radaru Brdech nestačila. Přestože podle průzkumů tu chvíli tři čtvrtiny občanů Česka bylo proti. Ale ti pak k volbám všichni nepřišli… Tři čtvrti milionu lidí v ulicích Tel Avivu z pěti a půl milionů občanů Izraele ovšem premiéra Netanjahua vyděsilo a přesvědčilo, že asociální reformy musí ustoupit… Netanjahuova pravicová vláda ve jménu uklidnění situace teď realizuje v Izraeli tak levicový sociální a vzdělávací program, že v Česku by se takový neodvážili napsat ani komunisti.

Sto tisíc okupantů Wall Street ale miliony Američanů nepodpořily. A poslední desítky osamělých protestujících teď likviduje policie. Prohraná válka o duše americké střední třídy. Žádný systém nelze udržet proti vůli lidu. Lhostejnost většiny je ale důležitým faktorem. Ale žádná revoluce bez mas nezvítězí, i kdyby měla stokrát pravdu.

Mají být vůlí lidu dlažební kostky v oknech parlamentu? Má to být davem podpálené sídlo vlády? A na druhé straně: Jak velká musí být protivládní demonstrace, aby vláda změnila svou politiku nebo padla? Komunisty přesvědčil na podzim 1989 půl milionu lidí na Letné. Lze a je třeba vládu držet fyzickým násilím? K čemu vede eskalace extrémního a neúčelného násilí na obou stranách, vidíme dnes v Sýrii. Cílem násilí musí být buď strach podrobených, nebo eliminace protivníka. Policejní násilí na Czechteku mělo za cíl vydráždit emoce a změnit volbu prvovoličů z měst.

Lze bránit politický systém stejně jako za první republiky střelbou do davu protestujících? Slovenská policie, která bránila demonstrantům v ničení vstupní brány vládního paláce v Bratislavě, nebránila kovanou mříž, ale systém, který se za tou mříží schovával před zlobou davu. Pokropení "výtržníků" vodou v patnáctistupňovém mraze se střelbě do dělníků u Duchcovského viaduktu přiblížilo.

Každá generace si své války bojuje sama, sama určuje podobu konfliktu a jeho taktiku. Interbrigadisty bojující ve Španělsku proti fašistům nahradili španělští Rozhořčení proti zlodějským bankéřům. V kyberprostoru je nahradili Anonymous. My všichni jsme Anonymous. Protože všichni jsme tak či onak rozhořčení za toho, jak si s námi mocní vytírají prdele.

Myslím si, že zveřejnění VŠECH členů všech politických stran by přispělo k legitimizaci politiky. Politika je věc veřejná, není to kabala tajného bratrstva. Je správné, že demonstranti mají na demonstrace chodit s odhaleným obličejem. A je správné, aby politici před občany přicházeli také s odhaleným obličejem. Když máte nějaký názor, kterým spoluvytváříte pravidla celé společnosti a děláte to systematicky a cílevědomě – ať už jako demonstrant či jako člen politické strany, musíte být odpovědný za svá slova svým vlastním ksichtem. Kvalita vaší politiky se pozná podle toho, že vám nikdo cestou domů nerozbije hubu nebo neřekne pár šťavnatých slov. Kalousek budiž příkladem. Pár facek měl dostat on. Za politiku, kterou realizuje. Dělejte takovou politiku, abyste nemuseli jezdit v pancéřovém autě.

Nedávno jsem v kuloárech sněmovny řekl během diskuze s poslancem Věcí veřejných, že to nebude dlouho trvat, a může se stát, že budou poslanci této koalice viset na malostranských lucernách. Protože lidi jich mají plné zuby. Nenásilí je krásná idea, ale společnost v historii vždy formovaly spíše facky.

Ta válka je jen prozatím a jen zdánlivě kybernetická. Frustrace občanů z toho, že je vládnoucí politici neslyší, může zanedlouho vést k tomu, že lidé od facebooku vyjdou do ulic. A sametový převrat to tentokrát nebude. To mi věřte.

Dovolíte si odhadnout pravděpodobnost možného nástupu nějaké nové formy diktatury v západním světě, která by následovala po eskalaci některých konfliktů? Nemůže k tomu riziku negativně přispět i probíhající konflikt v kyberprostoru?

Informace a jejich klon – dezinformace – dnes už mají schopnost bořit politické systémy a vlády. Ti, kteří to dělají, to ví. Moc zavazuje k mírnosti a uměřenému používání. Bohužel ne všichni hackeři jsou si toho vědomi. Bohužel moc dezinformací objevili i guerilly vtipálků, ničící jakkoliv funkční a jakkoliv spravedlivý systém. Korporátní dezinformace způsobily nedávno v celé Evropě ekonomickou paniku – v případě nemoci šílených krav či ptačí chřipky. Cíle bylo dosaženo, neboť vlády nakoupily miliony zbytečných dávek očkování, vybily stáda dobytka a způsobily si nedozírné škody. Hacktivismus mého mládí zpřístupňoval software a technologie těm, kteří neměli desítky tisíc na legální koupi, ale chtěli se na pokroku podílet. Díky tomu má Česko dnes tisíce kvalifikovaných inženýrů. Hackerskou etikou tehdy bylo, že se nekšeftuje. Co přišlo zdarma, se zdarma poskytuje. Ale pak se začalo kšeftovat s instalacemi software, pak se začalo kšeftovat s pornem a virové útoky si platili podnikatelé jako útok na konkurenci. To nemá s hackerským manifestem nic společného.

"Využíváme existujících služeb bez placení, mohly by být skoro zadarmo, kdyby nepatřily šmelinářským hltounům, a vy nás nazýváte zločinci. My objevujeme... a vy nás nazýváte zločinci. Dychtíme po vědomostech... a vy nás nazýváte zločinci. Existujeme bez barvy pleti, bez národnosti, bez náboženských předsudků a vy nás nazýváte zločinci. Vy stavíte atomové bomby, vy vedete války, vy vraždíte, podvádíte a lžete nám a chcete, abysme věřili tomu, že je to pro naše vlastní dobro, přesto jsme my zločinci. Ano, jsem zločinec. Mým zločinem je zvědavost. Mým zločinem je posuzování lidí podle toho co říkají a co si myslí a ne podle toho, jak vypadají. Můj zločin je to, že jsem chytřejší než ty, což je věc, kterou mi nikdy neodpustíš. Jsem Hacker a toto je můj manifest. Můžete zastavit jednotlivce, ale nemůžete nás zastavit všechny... konec konců, všichni jsme stejní."

Toto je text, napsaný Mentorem 8. ledna 1986. Nejhorší je dělat revoluci kvůli ideálům a prodat ji kvůli penězům. To se chce jednomu potom blít. Vašim otcům se to stalo před dvaceti lety.

Nejhorší je nerozpoznat objektivní podmínky pro revoluci. Pak nepřijde vítězství, ale o to horší porážka. Tohle jsem neřekl já, ale Lenin, více než pět let před útokem na Zimní palác, když chladil hlavy netrpělivých.

Dovedu si představit sektářský střet se systémem, který nenalezne podporu širších mas - "pasivně rezistentní" či mlčící většiny, a jehož řešením nějaká forma diktatury bude. A všichni ji uvítají. Podívejte se do Ruska. Po ožralém a neschopném Jelcinovi přišel tvrdý a asketický Putin. A dokázal ze země těsně před rozpadem znovuvytvořit světovou velmoc. Za dvě volební období. Ano, za cenu zastřelení několika velkozlodějských grázlů, napojených na západní tajné služby a za cenu uvěznění několika dalších. Za cenu ukončení sebemrskačské debaty ve společnosti, z převážné většiny velebící Stalina. Putin v žádném případě není demokrat, ale je schopný manažer a odpovědný vládce. Ropné bohatství už neteče přes bankovní konta do Londýna, ale buduje se za ně stát. Silný stát. Londýn hladoví. Evropa si musí dávat pozor, aby tlustá roura s ropou nevyschla. A nemyslet si, že bude každého koupeného grázla označovat za bojovníka za demokracii. Pokud se v Česku po zdejších zlodějských grázlech v zahraničním žoldu chopí moci silný a odpovědný politik, oslabí sice ony liberální svobody žvanit do všeho a nemít odpovědnost, ale vyvede tuhle zemi ze sraček, ve kterých se ocitla díky liberální lenosti všech. Dlouho nikdo nevyzval politiky k odpovědnosti nám, rozhořčeným voličům. Až příliš dlouho.

Je čas. A máme právo být rozhořčeni.
 
Datum: 8. 2. 2012, Autor: daz
Přečteno: 294047x
Zobrazit článek pro tisk Vytisknout

Doposud hodnotilo 0 čtenářů, celková známka je .
Ohodnoťte známkou jako ve škole | 1 je nejlepší: 1 2 3 4 5

Komentáře k článku

26. 2. 2012 Dan
24. 2. 2012 Michal Senk Diky!!!
20. 2. 2012 vladonymous ještě jedna možnost
12. 2. 2012 Rudra a co takhle sdílení manželek?
12. 2. 2012 Viktor Re: a co takhle sdílení manželek?
12. 2. 2012 chachacha Re: a co takhle sdílení manželek?
12. 2. 2012 Hmm Re: Re: a co takhle sdílení manželek?
25. 2. 2012 filip Re: a co takhle sdílení manželek?
12. 2. 2012 honza Na revoluci je ještě brzy.
13. 2. 2012 j Re: Na revoluci je ještě brzy.
11. 2. 2012 Štepán Kotrba Dodatečná poznámka ŠOK pro nechápavé:
12. 2. 2012 Janek Re: Dodatečná poznámka ŠOK pro nechápavé:
12. 2. 2012 Štěpán Kotrba Re: Re: Dodatečná poznámka ŠOK pro nechápavé:
12. 2. 2012 Hmm Re: Re: Re: Dodatečná poznámka ŠOK pro nechápavé:
12. 2. 2012 Viktor Re: Re: Dodatečná poznámka ŠOK pro nechápavé:
12. 2. 2012 IQtest Re: Re: Re: Dodatečná poznámka ŠOK pro nechápavé:
12. 2. 2012 Viktor Re: Re: Dodatečná poznámka ŠOK pro nechápavé:
12. 2. 2012 Viktor Pro duté hlavy a placené diskutéry.
12. 2. 2012 Hmm Re: Pro duté hlavy a placené diskutéry.
12. 2. 2012 Hua Re: Dodatečná poznámka ŠOK pro nechápavé:
12. 2. 2012 merhaut Re: Dodatečná poznámka ŠOK pro nechápavé:
11. 2. 2012 Viktor Placený diskutér ???
14. 2. 2012 jj Nasazený troll
11. 2. 2012 Kača Výborný článek!!!
11. 2. 2012 j Re: Výborný článek!!!
11. 2. 2012 radúz BRAVO!!!BRAVO!!!BRAVO!!!!!
11. 2. 2012 . Re: BRAVO!!!BRAVO!!!BRAVO!!!!!
11. 2. 2012 Hakk Tato strana je mrtva, ale ještě o tom neví
11. 2. 2012 !!!! Re: Tato strana je mrtva, ale ještě o tom neví
10. 2. 2012 surety Vydavatel se bojí vyjádřit?
11. 2. 2012 Štěpán Re: Vydavatel se bojí vyjádřit?
11. 2. 2012 Hakk To byl vydavatel?
10. 2. 2012 Petr ANO!
10. 2. 2012 lav Re: ANO!
10. 2. 2012 Petr Re: Re: ANO!
11. 2. 2012 Hakk Re: Re: Re: ANO!
10. 2. 2012 Štěpán Zavřete ty brouky!
10. 2. 2012 jam rudi pirati
10. 2. 2012 jj Re: rudi pirati
10. 2. 2012 Zvídavý občan Co na obvinění z trestného činu říká vydavatel?
10. 2. 2012 žš Re: Co na obvinění z trestného činu říká vydavatel?
10. 2. 2012 jam Re: Co na obvinění z trestného činu říká vydavatel?
11. 2. 2012 j Re: Re: Co na obvinění z trestného činu říká vydavatel?
11. 2. 2012 Martin Re: Co na obvinění z trestného činu říká vydavatel?
9. 2. 2012 žš můj názor:
9. 2. 2012 Okolojdoucíí Re: můj názor:
9. 2. 2012 Okolojdoucíí Re: Re: můj názor:
9. 2. 2012 vtm jedine spravny nazor piratu
9. 2. 2012 Okolojdoucíí Re: jedine spravny nazor piratu
10. 2. 2012 . Re: Re: Re: můj názor:
10. 2. 2012 trak Re: Re: Re: Re: můj názor:
10. 2. 2012 jj Re: Re: Re: Re: Re: můj názor:
10. 2. 2012 Spirit Re: Re: Re: můj názor:
9. 2. 2012 TrestnyČinPiratu Už by měli Piráty konečně stíhat
9. 2. 2012 xxx Piráti tě sežerou, že oni nic, že to on
9. 2. 2012 souhlas Anebo si Piráti najdou jiný výmluvy k zapírání
9. 2. 2012 Štěpán Re: Anebo si Piráti najdou jiný výmluvy k zapírání
9. 2. 2012 § Re: Už by měli Piráty konečně stíhat
9. 2. 2012 nou Re: Re: Už by měli Piráty konečně stíhat
9. 2. 2012 nasraný občan Re: Už by měli Piráty konečně stíhat
9. 2. 2012 Nadre Re: Re: Už by měli Piráty konečně stíhat
9. 2. 2012 grrr Re: Re: Re: Už by měli Piráty konečně stíhat
9. 2. 2012 Štěpán Re: Už by měli Piráty konečně stíhat
9. 2. 2012 analytik Re: Re: Už by měli Piráty konečně stíhat
9. 2. 2012 view Re: Re: Re: Už by měli Piráty konečně stíhat
9. 2. 2012 grrr Re: Re: Re: Re: Už by měli Piráty konečně stíhat
9. 2. 2012 Štěpán Re: Re: Re: Už by měli Piráty konečně stíhat
9. 2. 2012 vtm Re: Re: Re: Re: Už by měli Piráty konečně stíhat
10. 2. 2012 Morph Re: Už by měli Piráty konečně stíhat
9. 2. 2012 JsiMedialniIdiot Pravzaty clanek neni rozhovor PN
9. 2. 2012 Okolojdoucíí Re: Pravzaty clanek neni rozhovor PN
9. 2. 2012 grrr Re: Re: Pravzaty clanek neni rozhovor PN
9. 2. 2012 analytik Kdo jsou cesti Pirati
9. 2. 2012 j Re: Kdo jsou cesti Pirati
9. 2. 2012 Okolojdoucíí Re: Kdo jsou cesti Pirati
9. 2. 2012 Re: Re: Pravzaty clanek neni rozhovor PN
9. 2. 2012 Okolojdoucíí Re: Re: Re: Pravzaty clanek neni rozhovor PN
9. 2. 2012 jzvc Re: Re: Re: Re: Pravzaty clanek neni rozhovor PN
9. 2. 2012 juk Seriozni?
9. 2. 2012 Jo? Re: Re: Pravzaty clanek neni rozhovor PN
10. 2. 2012 pr Re: Re: Re: Pravzaty clanek neni rozhovor PN
11. 2. 2012 Morph Re: Re: Re: Re: Pravzaty clanek neni rozhovor PN
9. 2. 2012 Kyky Re: Re: Pravzaty clanek neni rozhovor PN
9. 2. 2012 vtm Re: Re: Re: Pravzaty clanek neni rozhovor PN
9. 2. 2012 ., Tento hnůj sdílí místopředseda Vašíček na facebooku
9. 2. 2012 Petr Kováč Kdo čte PN
10. 2. 2012 vtm Re: Kdo čte PN
9. 2. 2012 Demavend To nemyslite vazne?!!
9. 2. 2012 piráti podporují pomateného Kotrbu Tak takhle to s Piráty je ve skutečnosti
9. 2. 2012 Okolojdoucíí Re: Tak takhle to s Piráty je ve skutečnosti
13. 2. 2012 j Re: Re: Tak takhle to s Piráty je ve skutečnosti
9. 2. 2012 njn Piráti podporují bolševický převrat
9. 2. 2012 jzvc Re: Piráti podporují bolševický převrat
9. 2. 2012 Válka a Kotrba je vůl Re: Re: Piráti podporují bolševický převrat
9. 2. 2012 Hloupý honza Princové jsou na draka
9. 2. 2012 soused Smesice dobrych i "smradlavych" nazoru, ve vysledku TRAGEDIE...
9. 2. 2012 grrr Re: Smesice dobrych i
9. 2. 2012 soused Re: Re: Smesice dobrych i
9. 2. 2012 grrr Re: Re: Re: Smesice dobrych i
9. 2. 2012 Kuky Ať už ten článek kritizujete z jakékoli pozice,
9. 2. 2012 Pravda Re: Ať už ten článek kritizujete z jakékoli pozice,
9. 2. 2012 Kuky Re: Re: Ať už ten článek kritizujete z jakékoli pozice,
9. 2. 2012 Pravda Re: Re: Re: Ať už ten článek kritizujete z jakékoli pozice,
9. 2. 2012 Prázdná sláma Re: Re: Ať už ten článek kritizujete z jakékoli pozice,
9. 2. 2012 Mikos Děláte si srandu? Ten magor volá po diktatuře!
9. 2. 2012 Pravda Re: Děláte si srandu? Ten magor volá po diktatuře!
9. 2. 2012 Mikos Re: Re: Děláte si srandu? Ten magor volá po diktatuře!
9. 2. 2012 Pravda magor volá po diktatuře a jen Piráti mu pomáhají
9. 2. 2012 Mikos Re: magor volá po diktatuře a jen Piráti mu pomáhají
9. 2. 2012 Kuky A to vás hanba nefackuje,
9. 2. 2012 Okolojdoucíí Re: Re: Děláte si srandu? Ten magor volá po diktatuře!
9. 2. 2012 grrr Re: Re: Re: Děláte si srandu? Ten magor volá po diktatuře!
9. 2. 2012 Pravda magor volá po diktatuře, Piráti mu pomáhají
9. 2. 2012 Okolojdoucíí Re: magor volá po diktatuře, Piráti mu pomáhají
9. 2. 2012 Okolojdoucíí Re: Děláte si srandu? Ten magor volá po diktatuře!
9. 2. 2012 jzvc Re: Re: Děláte si srandu? Ten magor volá po diktatuře!
9. 2. 2012 grrr Re: Děláte si srandu? Ten magor volá po diktatuře!
9. 2. 2012 Mikos Re: Re: Děláte si srandu? Ten magor volá po diktatuře!
9. 2. 2012 Mikos Re: Re: Re: Děláte si srandu? Ten magor volá po diktatuře!
9. 2. 2012 Milan Velmi chabé.
9. 2. 2012 Re: Velmi chabé.
9. 2. 2012 ojojoj rozměrem blbosti nebezpečné
9. 2. 2012 Brufen Re: rozměrem blbosti nebezpečné
9. 2. 2012 Optávač Piráti
9. 2. 2012 Pravda Re: Piráti
9. 2. 2012 Mikos Re: Re: Piráti
8. 2. 2012 r.m.
9. 2. 2012 wonder Re: asociál Kotrba
9. 2. 2012 j Re: Re: asociál Kotrba
9. 2. 2012 :-) Re: Re: Re: asociál Kotrba
9. 2. 2012 j Re: Re: Re: Re: asociál Kotrba
9. 2. 2012 Pravda Re: Re: Re: Re: Re: asociál Kotrba
9. 2. 2012 R.I.P. ACTA Re: Re: Re: Re: Re: Re: asociál Kotrba
9. 2. 2012 Vladimír Měrák Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: asociál Kotrba
9. 2. 2012 R.I.P. ACTA Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: asociál Kotrba
8. 2. 2012 merhaut Pomatenec
9. 2. 2012 merkuzi Re: Pomatenec
9. 2. 2012 grrr Re: Re: Pomatenec
11. 2. 2012 j Re: Re: Re: Pomatenec
8. 2. 2012 Spirit Spousta dobrých postřehů, až na jeden zásadní
8. 2. 2012 Re: Spousta dobrých postřehů, až na jeden zásadní
8. 2. 2012 R.I.P. ACTA Re: Spousta dobrých postřehů, až na jeden zásadní
8. 2. 2012 Smrtka Re: Re: Spousta dobrých postřehů, až na jeden zásadní
8. 2. 2012 MVDr. Patrik Mlíčko Re: Re: Re: Spousta dobrých postřehů, až na jeden zásadní
8. 2. 2012 Smrtka Re: Re: Re: Re: Spousta dobrých postřehů, až na jeden zásadní
8. 2. 2012 MVDr. Patrik Mlíčko Re: Re: Re: Re: Re: Spousta dobrých postřehů, až na jeden zásadní
9. 2. 2012 R.I.P. ACTA Re: Re: Re: Re: Re: Spousta dobrých postřehů, až na jeden zásadní
8. 2. 2012 Okolojdoucíí Re: Re: Re: Spousta dobrých postřehů, až na jeden zásadní
9. 2. 2012 Kolemjdoucí Re: Re: Re: Re: Spousta dobrých postřehů, až na jeden zásadní
9. 2. 2012 j Re: Re: Re: Re: Re: Spousta dobrých postřehů, až na jeden zásadní
9. 2. 2012 R.I.P. ACTA Re: Re: Re: Spousta dobrých postřehů, až na jeden zásadní
8. 2. 2012 Okolojdoucíí Re: Spousta dobrých postřehů, až na jeden zásadní
8. 2. 2012 Spirit Re: Re: Spousta dobrých postřehů, až na jeden zásadní
8. 2. 2012 Spiritual Re: Re: Re: Spousta dobrých postřehů, až na jeden zásadní
8. 2. 2012 Spirit Re: Re: Re: Re: Spousta dobrých postřehů, až na jeden zásadní
8. 2. 2012 Kolemjdoucí Re: Re: Spousta dobrých postřehů, až na jeden zásadní
8. 2. 2012 Spirit Re: Re: Re: Spousta dobrých postřehů, až na jeden zásadní
9. 2. 2012 Pravda Re: Re: Re: Re: Spousta dobrých postřehů, až na jeden zásadní
9. 2. 2012 Spirit Re: Re: Re: Re: Re: Spousta dobrých postřehů, až na jeden zásadní
9. 2. 2012 anojo Spousta mylných postřehů a propagace totality
9. 2. 2012 Spirit Re: Spousta mylných postřehů a propagace totality
9. 2. 2012 Q.a.r. Re: Re: Re: Spousta dobrých postřehů, až na jeden zásadní
8. 2. 2012 Eraf Já...
8. 2. 2012 nepuvodni PN stačil odkaz
8. 2. 2012 FiV Re: stačil odkaz
8. 2. 2012 Ivo Re: stačil odkaz
8. 2. 2012 R.I.P. ACTA Re: Re: stačil odkaz
8. 2. 2012 Zoidy Re: stačil odkaz
8. 2. 2012 7z9 Re: stačil odkaz
8. 2. 2012 kikung ještě nežto dočtu tak odpovím na otázku v uvodníku:
8. 2. 2012 Zoidy Re: ještě nežto dočtu tak odpovím na otázku v uvodníku:
8. 2. 2012 kikung Re: Re: ještě nežto dočtu tak odpovím na otázku v uvodníku:
8. 2. 2012 slovanský žrec Re: Re: Re: ještě nežto dočtu tak odpovím na otázku v uvodníku:
8. 2. 2012 next_ghost Re: ještě nežto dočtu tak odpovím na otázku v uvodníku:
9. 2. 2012 j Re: Re: ještě nežto dočtu tak odpovím na otázku v uvodníku:
8. 2. 2012 Kocuro Velice zajímavý text!!!
8. 2. 2012 Zoidy Ideály
8. 2. 2012 FiV Re: Ideály
9. 2. 2012 Croft Re: Re: Ideály
9. 2. 2012 vtm diktatura × pirátské ideály
9. 2. 2012 Okolojdoucíí Re: diktatura × pirátské ideály
10. 2. 2012 Petr Re: diktatura × pirátské ideály
11. 2. 2012 Hakk Re: Re: diktatura × pirátské ideály
11. 2. 2012 tuac Re: diktatura × pirátské ideály

Anketa
Používáte pro přístup k Internetu WiFi?

Ano
83% (1354)
 

Ne
16% (260)
 


Nejnovější články

16. 1. 2015 | 94289
Stát si brousí zuby na WiFi. Další pokus znásilnit Internet.
12. 10. 2014 | 33611
Zvolbovaní Piráti
22. 7. 2014 | 5788
Americké lhaní -základní prostředek politiky
30. 4. 2014 | 33668
Facebook je konec. Konec japonec.
2. 4. 2014 | 8054
Evropa je naše moře
1. 4. 2014 | 2197
Pirátské noviny mají nové sponzory
16. 3. 2014 | 20111
Zrození České pirátské strany
30. 6. 2013 | 6246
Rozhovor k rozšíření autorského zákona
27. 6. 2013 | 344
Kramaření v Kramářově vile a co bylo příčinou
16. 6. 2013 | 5414
Korupce je podstatou současného politického systému.

Politika
články v rubrice

22. 7. 2014 | 5788
Americké lhaní -základní prostředek politiky
16. 6. 2013 | 5414
Korupce je podstatou současného politického systému.
20. 12. 2012 | 850
Peakový Nečas má na Vánoce už slušně nakoupeno
9. 12. 2012 | 151
Bizár Česko 2012
3. 12. 2012 | 143
Jak soukromé pojišťovny vydělávají na cizincích
28. 11. 2012 | 840
Dokument: Kandidáti do Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
5. 11. 2012 | 326
Čtyřmi jednoduchými kroky k záchraně Eura bez odpovědnosti
2. 9. 2012 | 459
Piráti dohodili příznivcům přes půl milionu!
23. 8. 2012 | 812
Pravice a levice, neštovice, příjice
24. 5. 2012 | 401
Svobodný přístup k informacím počesku
25. 2. 2012 | 55
A2: Ekonomie podmanění
24. 2. 2012 | 137
Vyjádření Pirátské europoslankyně k přezkoumávání ACTA u soudního dvoru EU
24. 2. 2012 | 2740
Anonymous chystají útok na exekutory
21. 2. 2012 | 182
Předmět zprávy: Ratifikace mezinárodní smlouvy ACTA
21. 2. 2012 | 2689
Lékaři bez hranic proti ACTA
8. 2. 2012 | 17514
Ten systém je mrtev, ale ještě o tom neví
7. 2. 2012 | 1557
Piráti torpédovali Titanic
6. 2. 2012 | 968
Vláda ustupuje, pozastaví ratifikaci smlouvy ACTA
1. 2. 2012 | 108
Až budou zavírat učitele...
29. 1. 2012 | 117
How to ACT against ACTA
Nejnovější zprávy
Stát si brousí zuby na WiFi. Další pokus znásilnit Internet.

16. 1. 2015 | Internet | 94289
Necháme si bez odporu odebrat svobodné WiFi a přejdeme dobrovolně pod křídla korporátních Internetů?
Zobrazit celý článek ►
 

Zvolbovaní Piráti
12. 10. 2014 | Piráti | 33611
Kdo vyhrál, kdo prohrál, jak Piráti a co bude dál?

Americké lhaní -základní prostředek politiky
22. 7. 2014 | Politika | 5788
Včera na tiskové konferenci ministerstva obrany Ruské federace byly prezentovány důkazy z monitorování oblasti sestřelu. Důkazy Rusko předá zainteresovaným i dalším. Média i politici však zcela zásadní odhalení ignorují a dál obviňují bez jakýchkoliv důkazů Moskvu.

Facebook je konec. Konec japonec.
30. 4. 2014 | Piráti | 33668
To byl vynikající nápad, vyhradit lidu takové populární místo, kde se můžou všichni vyvztekat, vydemonstrovat, vybrečet a pohádat, vyblejt na sebe všechny problémy, zbavit se soukromí a to vše přitom za pečlivého dozoru státní bezpečnosti. Ovládat svět je čím dál tím snazší.
 
Hlavní stránka Piráti  Internet  Zahraničí  Kultura  Politika  Monstrproces  Kopírovací monopol  Názory  Kauzy  Věda a technika  Video  HogoFogo  Události  Zprávička  Jednou větou  Komix
 
Pirátské noviny jsou internetový občasník digitálního věku.
Informujeme o Internetu, politice, kopírování, svobodné tvorbě a blbostech.

Pirátské noviny oslovujte E-mailem na adrese: redakce zavináč piratskenoviny.cz

Provozovatel a vydavatel: Martin Brož | Sídlo vydavatele: Praha

Pirátské noviny | ISSN 1804-5197

Copyleft Pirátské noviny
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské noviny je umožněno i bez písemného souhlasu.
Všechna práva vyhlazena.