22. 9. 2018, 11:16

Hlavní stránka Piráti  Internet  Zahraničí  Kultura  Politika  Monstrproces  Kopírovací monopol  Názory  Kauzy  Věda a technika  Video  HogoFogo  Události  Zprávička  Jednou větou  Komix
Evropa 2020 – Víte, co to je?


Asi každý člověk si občas položí otázku, kam to všechno spěje? Zda existuje nějaká střednědobá vize (doufejme že) rozvoje společnosti v rámci naší republiky a v širším kontextu v rámci Evropské unie. Zda jsou nějaké cíle, kterých bychom chtěli dosáhnout. Jestliže existují, které to jsou. Z většiny masových médií máme s trochou nadsázky detailní přehled o tom, kde kdo odložil pejska, kde hořelo, že překvapivě a bohužel jako každý rok v říjnu skončilo babí léto, s kým se rozešel Paroubek, koho zase urazil nebo zbil Kalousek či jak je to s regulací hazardu…13. 10. 2011
Ale dostávají se k nám nějakou větší měrou informace o tom, co se děje v Bruselu? Víme, co se tam děje a jak nás ovlivňuje a bude ovlivňovat? A zajímá nás to vůbec? Asi nejlepší odpověď nám dá náš eurokomisař Štefan Füle, pokud by jste to nevěděli, je zodpovědný za politiku rozšíření a evropskou politiku sousedství, který se ani neobtěžuje přeložit českou mutaci své prezentace na oficiálních stránkách Evropské komise z větší části do češtiny… Snad správně tuší, že jeho práce doma nikoho nezajímá a pokud někoho zajímá, určitě bude umět anglicky. Natož aby se svou práci českým občanům, kteří ho do Bruselu vyslali, nějak výrazně snažil v ČR prezentovat.
    
Co však nějak zaniklo a nebylo v médiích dostatečně prezentováno je, že taková střednědobá koncepce rozvoje, minimálně hospodářského rozvoje, existuje. Jmenuje se Evropa 2020. V té si komise EU vytyčila hlavní cíle, kterých chce do roku 2020 dosáhnout. Jednotlivé členské státy potom rozvíjejí tyto cíle dál s ohledem na jejich dosažení v rámci svých území.

Cíle koncepce Evropa 2020:
 1. Zaměstnanost
  • Zaměstnat 75 % osob ve věkové kategorii od 20 do 64 let.
 2. Výzkum, vývoj a inovace
  • Investovat 3 % HDP Evropské unie (kombinace veřejných a soukromých zdrojů) do výzkumu, vývoje a inovací.
 3. Změna klimatu a energetika
  • Snížit emise skleníkových plynů o 20 % (nebo dokonce o 30 %, pokud k tomu budou vytvořeny podmínky) ve srovnání se stavem v roce 1990.
  • Zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů na 20 %.
  • Zvýšit energetickou účinnost o 20 %.
 4. Vzdělávání
  • Snížit míru nedokončení studia pod 10 %.
  • Dosáhnout ve věkové kategorii od 30 do 34 let alespoň 40% podílu vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva.
 5. Chudoba a sociální vyloučení
  • Snížit alespoň o 20 milionů počet lidí, kteří žijí v chudobě a sociálním vyloučení nebo jsou na pokraji chudoby a hrozí jim sociální vyloučení.
(Zdroj: http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_cs.htm)

ČR poté přijala následují implementaci pro své území:
(Pro jistotu bez nějaké větší otevřené celospolečenské diskuze – nebo lépe řečeno bez široce mediálně prezentované koncepce Evropa 2020 a jejího dopadu / přínosu pro ČR).

1. Zaměstnanost
 • Vláda ČR předloží EK národní cíl celkové míry zaměstnanosti ve výši 75 %.
 • Národní dílčí cíl míry zaměstnanosti žen: 65 %.
 • Národní dílčí cíl míry zaměstnanosti starších pracovníků: 55 %.
 • Národní dílčí cíl „snížení míry nezaměstnanosti mladých osob“ (15-24 let): snížení o třetinu oproti roku 2010.
 • Národní dílčí cíl „snížení míry nezaměstnanosti osob s nízkou kvalifikací“: snížení o čtvrtinu ve srovnání s rokem 2010.
 • Národní dílčí cíl snížení administrativní zátěže podnikatelů oproti roku 2005: 30 %.
 • Národní dílčí cíl zvýšení produktivity práce oproti roku 2010: 20 %.
2. Investice do výzkumu a vývoje
 • Vláda ČR předloží EK národní cíl investic do výzkumu a vývoje ve výši 2,7 % HDP.
3. Zvyšování energetické účinnosti
 • Vláda ČR prozatím nepředloží EK národní cíl úspory spotřeby primárních energetických zdrojů.
4. Vzdělání
 • Vláda ČR předloží EK národní cíl poměru vysokoškolsky vzdělaných lidí ve věku 30-34 let ve výši 32 %.
 • Vláda ČR předloží EK národní cíl poměru žáků předčasně opouštějících vzdělávací zařízení ve výši 5,5 %.
5. Sociální začleňování s snižování chudoby
 • Vláda ČR předloží EK cíl udržet hranici počtu osob ohrožených chudobou materiální deprivací nebo žijících v domácnostech bez zaměstnané osoby do roku 2020 oproti roku 2008. ČR však současně vyvine úsilí vedoucí ke snížení počtu osob ohrožených chudobou, materiální deprivací nebo žijících v domácnostech bez zaměstnané osoby o 30 000 osob. Tato hodnota odpovídá snížení počtu těchto lidí na úroveň pod 15 procent oproti současnému stavu (15,3 %).
(Zdroj: http://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/evropske-politiky/strategie-evropa-2020/cr/eu-2020-a-cr-78696/)

Mimo jiné se dozvíte zajímavou věc, kterou zřejmě vláda nerada prezentuje a není o ní širší povědomí. V ČR je 15,3 % obyvatel, kteří jsou ohroženi chudobou, materiální deprivací nebo žijících v domácnostech bez zaměstnané osoby. Pokud bychom vzali, že ČR má přibližně 10 000 000 obyvatel, dostaneme se k číslu 1 530 000 lidí. Stránky vlády ČR neuvádí z čeho jsou procenta počítána. Pokud opravdu z celkového počtu obyvatel, tak je to trochu děsivé… A moc nechápu, jak s dosažením cíle 5. souvisí zvednutí DPH na potraviny a léky…

Pokud by vás zajímalo, co pro nás EU a vláda ČR plánuje, využijte následujících odkazů:

Přehled parametrů plnění cílů jednotlivých členských států [PDF]

Detailní koncepci vlády ČR v souvislosti s koncepcí Evropa 2020 [PDF]

Detailní rozpracování z hlediska ministerstva financí [PDF]

Evropa 2020 vymezuje hlavní cíle, ke kterým by měl vývoj EU směřovat. Zkuste si položit otázku, zda to jsou opravdu hlavní cíle. A jestliže ne, které by to měly být?

 
Datum: 13. 10. 2011, Autor: Jan Stanislav
Přečteno: 16623x
Zobrazit článek pro tisk Vytisknout

Doposud hodnotilo 0 čtenářů, celková známka je .
Ohodnoťte známkou jako ve škole | 1 je nejlepší: 1 2 3 4 5

Komentáře k článku

19. 10. 2011 Jakub Desetiletku splníme!
14. 10. 2011 Karry Úpadek vysokého školství bude pokračovat...
12. 1. 2012 nujuwxdkq rLUpQnCIxi
13. 10. 2011 Michal Ovce
14. 10. 2011 Josef Kadleček Re: Ovce
13. 10. 2011 stawa
14. 10. 2011 OlgaR Re: souhlas - články o EU
12. 1. 2012 rzosldf JuzIapJUmlsMiaqWY
13. 10. 2011 db

Anketa
Používáte pro přístup k Internetu WiFi?

Ano
83% (1354)
 

Ne
16% (260)
 


Nejnovější články

16. 1. 2015 | 94289
Stát si brousí zuby na WiFi. Další pokus znásilnit Internet.
12. 10. 2014 | 33611
Zvolbovaní Piráti
22. 7. 2014 | 5788
Americké lhaní -základní prostředek politiky
30. 4. 2014 | 33668
Facebook je konec. Konec japonec.
2. 4. 2014 | 8054
Evropa je naše moře
1. 4. 2014 | 2197
Pirátské noviny mají nové sponzory
16. 3. 2014 | 20111
Zrození České pirátské strany
30. 6. 2013 | 6246
Rozhovor k rozšíření autorského zákona
27. 6. 2013 | 344
Kramaření v Kramářově vile a co bylo příčinou
16. 6. 2013 | 5414
Korupce je podstatou současného politického systému.

Politika
články v rubrice

22. 7. 2014 | 5788
Americké lhaní -základní prostředek politiky
16. 6. 2013 | 5414
Korupce je podstatou současného politického systému.
20. 12. 2012 | 850
Peakový Nečas má na Vánoce už slušně nakoupeno
9. 12. 2012 | 151
Bizár Česko 2012
3. 12. 2012 | 143
Jak soukromé pojišťovny vydělávají na cizincích
28. 11. 2012 | 840
Dokument: Kandidáti do Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
5. 11. 2012 | 326
Čtyřmi jednoduchými kroky k záchraně Eura bez odpovědnosti
2. 9. 2012 | 459
Piráti dohodili příznivcům přes půl milionu!
23. 8. 2012 | 812
Pravice a levice, neštovice, příjice
24. 5. 2012 | 401
Svobodný přístup k informacím počesku
25. 2. 2012 | 55
A2: Ekonomie podmanění
24. 2. 2012 | 137
Vyjádření Pirátské europoslankyně k přezkoumávání ACTA u soudního dvoru EU
24. 2. 2012 | 2740
Anonymous chystají útok na exekutory
21. 2. 2012 | 182
Předmět zprávy: Ratifikace mezinárodní smlouvy ACTA
21. 2. 2012 | 2689
Lékaři bez hranic proti ACTA
8. 2. 2012 | 17514
Ten systém je mrtev, ale ještě o tom neví
7. 2. 2012 | 1557
Piráti torpédovali Titanic
6. 2. 2012 | 968
Vláda ustupuje, pozastaví ratifikaci smlouvy ACTA
1. 2. 2012 | 108
Až budou zavírat učitele...
29. 1. 2012 | 117
How to ACT against ACTA
Nejnovější zprávy
Stát si brousí zuby na WiFi. Další pokus znásilnit Internet.

16. 1. 2015 | Internet | 94289
Necháme si bez odporu odebrat svobodné WiFi a přejdeme dobrovolně pod křídla korporátních Internetů?
Zobrazit celý článek ►
 

Zvolbovaní Piráti
12. 10. 2014 | Piráti | 33611
Kdo vyhrál, kdo prohrál, jak Piráti a co bude dál?

Americké lhaní -základní prostředek politiky
22. 7. 2014 | Politika | 5788
Včera na tiskové konferenci ministerstva obrany Ruské federace byly prezentovány důkazy z monitorování oblasti sestřelu. Důkazy Rusko předá zainteresovaným i dalším. Média i politici však zcela zásadní odhalení ignorují a dál obviňují bez jakýchkoliv důkazů Moskvu.

Facebook je konec. Konec japonec.
30. 4. 2014 | Piráti | 33668
To byl vynikající nápad, vyhradit lidu takové populární místo, kde se můžou všichni vyvztekat, vydemonstrovat, vybrečet a pohádat, vyblejt na sebe všechny problémy, zbavit se soukromí a to vše přitom za pečlivého dozoru státní bezpečnosti. Ovládat svět je čím dál tím snazší.
 
Hlavní stránka Piráti  Internet  Zahraničí  Kultura  Politika  Monstrproces  Kopírovací monopol  Názory  Kauzy  Věda a technika  Video  HogoFogo  Události  Zprávička  Jednou větou  Komix
 
Pirátské noviny jsou internetový občasník digitálního věku.
Informujeme o Internetu, politice, kopírování, svobodné tvorbě a blbostech.

Pirátské noviny oslovujte E-mailem na adrese: redakce zavináč piratskenoviny.cz

Provozovatel a vydavatel: Martin Brož | Sídlo vydavatele: Praha

Pirátské noviny | ISSN 1804-5197

Copyleft Pirátské noviny
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské noviny je umožněno i bez písemného souhlasu.
Všechna práva vyhlazena.