18. 8. 2018, 10:44

Hlavní stránka Piráti  Internet  Zahraničí  Kultura  Politika  Monstrproces  Kopírovací monopol  Názory  Kauzy  Věda a technika  Video  HogoFogo  Události  Zprávička  Jednou větou  Komix
Vláda nemá ráda free software


Vláda ČR dne 4. srpna 2010 schválila dokument s názvem „Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů“. Výslovně se v něm konstatuje, že svobodný software není rovnocenný s komerčním.9. 9. 2010
V dokumentu se mimo jiné píše následující:
 • Free software (software zdarma) není rovnocenný se softwarem pod jinými licencemi.
 • Patent typu1 „porovnání výslovnosti rodilého mluvčího se studentem může pomoci ke zlepšení porozumění jazyka studentem“ má dle této metodiky hodnotu víc jak dvanácti odborných knih.
Jak k těmto postojům naše vláda a Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) dospěly? Tak to vám nepovím, ale povím vám, kde si to přečtete sami, a rozeberu několik nejabsurdnějších důsledků této myšlenky (a dnes již schváleného dokumentu). Zaměřím se především na str. 37, kde se píše:
„Podmínkou pro zařazení takového výsledku (software pozn. aut.) do IS VaVaI bude uzavření příslušné smlouvy o využití/uplatnění výsledku mezi autorem výsledku (tj. příjemcem event. dalším účastníkem) a uživatelem(-li) (realizátorem(-y)) výsledku tak, aby byl doložen ekonomický přínos výsledku R v minimální výši 1 mil. Kč. Tato podmínka je platná od 1. ledna 2011.“
A dále na tabulku v příloze č. 1. originálního dokumentu (str. 30).

Proč grant

Smyslem grantu je podpořit záměr, který je z dlouhodobého měřítka prospěšný naší společnosti, naše vláda však naši společnost2 zprivatizovala a udělal z ní soukromou společnost v ekonomickém slova smyslu3, jelikož chce dávat prostředky4 na výdělečné projekty, namísto na to, co je naší společnosti prospěšné, avšak komerčně se to (nejméně bez monopolu jakým jsou např. patenty) nemůže uživit – jako třeba rozvíjení vědy (v hantýrce RVVI primární neaplikované vědy). Čemuž nasvědčuje i silná podpora patentů, průmyslových vzorů, užitných vzorů a podobných kriterii, kde je zcela jasné, že by se již mělo jednat o projekty schopné zajistit si finance.
Proto se ptám: „Proč má dostávat grant něco, co je schopno si na sebe vydělávat?

Volba licence

Smyslem vědy je posunout lidské poznání dál. Vědci jsou většinou lidé vysoce nadaní ve svém oboru a snaží se mu prospět. Což obvykle dělají s přesvědčením, že jednoho dne se jejich výzkum uplatní (ať již při léčení chorob, poučení z historie, zefektivnění kdečeho, či určení lepšího politického modelu) a tento posun nebude jen teoretický. K takovému bádání používá množství prostředků – papír, tužku, kalkulačku, literaturu, experimenty a dnes v neposlední řadě počítač se softwarem, který mu ulehčuje práci. Inu to, co jsem popsal, je ideální stav. Ne vždy je vše tak růžové, jak se zdá, ale je tu jeden jednoduchý princip, na kterém se snad všichni shodneme – pokud je něco placeno z veřejných peněz, tak by to mělo být (až na zcela zjevné výjimky) veřejně dostupné – v případě autorských děl pod svobodnou licencí. Světe, div se, v akademické sféře se toto pravidlo relativně dodržuje – výsledky jsou veřejně publikovány, mnoho softwaru vyvíjeného na univerzitách je pod svobodnou licencí (např. BSD, TeX, Links, HelenOS, (X)3DNA, v zásadě celá oblast logických a funkcionálních program. jazyků jakými jsou Prolog či Haskell)5.

Naše vláda však říká, že pokud vědec vyvine software, který napomůže dalšímu rozvoji jeho oboru a chce ho uznat jako výsledek své práce, tak ho nesmí dát světu k volnému využití (uvolnit jako nějaký druh freeware), ale musí fušovat do oblasti marketingu a pokusit se vydělat 1 000 000 Kč (vzhledem k tomu, že se jedná o software použitelný ve vědě, tak nejspíš na jiných státem placených institucích).
Proto se ptám: „Je dobrým zvykem, že akademické projekty (např. BSD, LaTeX) jsou pod svobodnými licencemi, proč je zde tvrdě diskriminujeme? Protože je nemá rád soukromý sektor?

Nabádání ke korupci

Pokud je primárním cílem grantu vyvinout software, tak tím říkáme, že výsledek grantu má být zpoplatněn, čili má někdo na veřejných penězích vydělávat a ne výsledek navrátit lidem, jak jsem již zmínil dřív.
Věřím, že jako jeden ze sekundárních cílů grantu může být pomocný software, ale takový software je většinou knihovna, nadstavba existujícího softwaru (který je pod licencí, která tento zásah umožňuje), či software, který je určen pro úzkou skupinu odborníků – čili je primární funkce a nikoliv uživatelská přívětivost (marketingoví odborníci by jistě s tímto pořadím priorit nesouhlasili). Navíc funkčnost musí testovat zasvěcení odborníci (nejedná se o software pro prohlížení fotek, ale software pro profesionály v úzké oblasti), kteří jsou pochopitelně i jedinými potencionálními kupci – máme na výběr a) testovat a tím ho rozdat všude tam, kde je využitelný, b) netestovat a prodávat nehotový produkt.
Nemusíme zvolit takto přímočarý způsob a můžeme si sehnat kupce rovnou, ideálně za nějaké drobné protislužby (přeci jen nákup za milion není drobná položka), ale v takovém případě již jistě obcházíme účel zavedení...

Proto se ptám: „Proč nabádáme ke korupci a obcházení systému?

Kdo je za to konkrétně zodpovědný

Změnu zákona, která pokřivila u nás relativně tradiční vztah Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a vědy (především tedy Akademie věd ČR a vysoké školy) je pan expremiér:
 • Mirek Topolánek (ODS) – předseda vlády
 • Dana Kuchtová (SZ) – ministryně školství
Složení RVVI v době schválení je uvedeno dále, avšak toto složení je z května. Dokument psali spíše jiní6, nicméně i tito jistě mohli, alespoň něco říci:
 • prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc. - 1. místopředsedkyně
 • PhDr. Miroslava Kopicová – místopředsedkyně, jmenovaná ex officio jako ministryně školství, avšak ve funkci přetrvává i po volbách.
 • prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc. - místopředseda
 • prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
 • prof. Ing. Rudolf Haňka, MA, Ph.D., FEng.
 • prof. RNDr. Pavel Hobza, DrSc.
 • Ing. Karel Aim, CSc.      
 • Ing. Pavel Kafka, dr.h.c.
 • doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.
 • Ing. Jaroslav Míl, MBA
 • prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c.
 • doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
 • prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D.      
 • prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
 • Ing. Zbyněk Frolík      
 • prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA
V době schválení je složení Vlády ČR (výběr):
 • RNDr. Petr Nečas (ODS) – předseda vlády a předkladatel návrhu
 • Mgr. Josef Dobeš (VV) – ministr školství 
 • MUDr. Jiří Besser (TOP 09) – ministr kultury (samozvané ministerstvo copyrightu)
Zdroj
Cesta: http://www.vyzkum.cz/ → Hodnocení VaVaI → 2010 → Příloha 1. 
(Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů)

Přímý link: http://www.vyzkum.cz/Priloha.aspx?idpriloha=572529


1 Tento konkrétní: http://eupat.ffii.org/patents/samples/ep461127/index.en.html, další: http://eupat.ffii.org/pikta/mupli/
2 Lidskou komunitu, která založila stát, aby se mohla posunout od boje o každodenní přežití k „vyšším“ cílům a pohodlnějšímu způsobu života.
3 Ekvivalentně: Firmu, korporaci...
4 Prostředky státního rozpočtu, čili financované námi všemi.
5 BSD – univerzita v Berkley, BSD licence; TeX na Standfordské univerzitě emeritní profesor Donalt Knuth, LPP licence (http://en.wikipedia.org/wiki/LPPL); Links i HelenOS– MFF Univerzita Karlova GNU2 licence; X3DNA univerzita v Illinois. 3DNA univerzita New Jersey.
6 Rád bych uvedl seznam kompletní, avšak nepodařilo se mi najít autoritativní zdroj, který by bývalá složení uváděl. Použít by však šla výroční zpráva (http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=831), avšak v době psaní tohoto článku ještě nebyla.
 
Datum: 9. 9. 2010, Autor: Ondřej Profant
Přečteno: 93611x
Zobrazit článek pro tisk Vytisknout

Doposud hodnotilo 0 čtenářů, celková známka je .
Ohodnoťte známkou jako ve škole | 1 je nejlepší: 1 2 3 4 5

Komentáře k článku

11. 9. 2010 Dalibor Štys Díky a komentář
12. 9. 2010 Dalibor Štys Díky a komentář - pokračování
10. 9. 2010 Vratislav Jsem rád, že se o tom mluví
10. 9. 2010 xChaos tak tohle je megatéma jak hrom pro pirátskou stranu !!!
10. 9. 2010 optim Re: tak tohle je megatéma jak hrom pro pirátskou stranu !!!
10. 9. 2010 Karel Tak v tomto
10. 9. 2010 merlyn Re: Tak v tomto
10. 9. 2010 xChaos Re: Re: Tak v tomto
10. 9. 2010 Jan Re: Re: Re: Tak v tomto
10. 9. 2010 merlyn Re: Re: Re: Tak v tomto
10. 9. 2010 Vladimír Aubrecht Re: Re: Re: Tak v tomto
11. 9. 2010 Ond Re: Re: Re: Re: Tak v tomto
13. 9. 2010 optim Re: Re: Re: Re: Tak v tomto
10. 9. 2010 Ondrej Profant Re: Tak v tomto
10. 9. 2010 Jan Re: Tak v tomto
10. 9. 2010 Re: Tak v tomto
10. 9. 2010 optim Priklady?
23. 2. 2011 Lubomir Re: Tak v tomto
10. 9. 2010 J.Michalek Smutný
9. 9. 2010 VS korekce
9. 9. 2010 Ondrej Profant Re: korekce
10. 9. 2010 VS Re: Re: korekce
10. 9. 2010 Eugenee Re: korekce
9. 9. 2010 nikdo
10. 9. 2010 lol Re:
10. 9. 2010 nikdo Re: Re:
19. 9. 2010 dim Re: Re:
9. 9. 2010 Jan Taky by mě to zajímalo
9. 9. 2010 Ondřej Profant Re: Taky by mě to zajímalo
10. 9. 2010 xChaos z toho by měla být i oficiální TZ celé ČPS, nejen článek

Anketa
Používáte pro přístup k Internetu WiFi?

Ano
83% (1350)
 

Ne
16% (260)
 


Nejnovější články

16. 1. 2015 | 89049
Stát si brousí zuby na WiFi. Další pokus znásilnit Internet.
12. 10. 2014 | 33513
Zvolbovaní Piráti
22. 7. 2014 | 5783
Americké lhaní -základní prostředek politiky
30. 4. 2014 | 33668
Facebook je konec. Konec japonec.
2. 4. 2014 | 8054
Evropa je naše moře
1. 4. 2014 | 2197
Pirátské noviny mají nové sponzory
16. 3. 2014 | 20111
Zrození České pirátské strany
30. 6. 2013 | 6246
Rozhovor k rozšíření autorského zákona
27. 6. 2013 | 344
Kramaření v Kramářově vile a co bylo příčinou
16. 6. 2013 | 5414
Korupce je podstatou současného politického systému.

Věda a technika
články v rubrice

29. 12. 2012 | 1837
Vzdělávání budoucnosti: Realističtější pohled
25. 12. 2012 | 59
Sedm aspektů vzdělávacího systému 21. století - díl třetí
14. 12. 2012 | 669
Sedm aspektů vzdělávacího systému 21. století - díl druhý
4. 12. 2012 | 172
Sedm aspektů vzdělávacího systému 21. století - díl první
6. 9. 2012 | 4086
Pomozte obnovit pamětní desku "Ku výstavbě tisícího kilometru železnic lokálních v Království českém"
22. 7. 2012 | 2359
INDECT Velký Bratr přichází do EU
24. 10. 2011 | 383
Komu patří výsledky vědy?
14. 7. 2011 | 444
Miluji Evropskou unii
31. 5. 2011 | 2892
Je to tak. i.ON je pirát!
30. 4. 2011 | 605
Projekt elektronického zdravotnictví – podvod na důvěřivých pacientech
15. 3. 2011 | 25954
Proč se nebojím japonských jaderných reaktorů
5. 12. 2010 | 2695
Ikarie je mrtvá, ať žije XB-1
23. 11. 2010 | 4227
Volba je věda – naděje pro otevřený přístup ke vzdělání?
24. 10. 2010 | 25920
Týden otevřeného přístupu k výsledkům vědeckého výzkumu
9. 10. 2010 | 7745
Našli jsme první obyvatelnou planetu mimo Sluneční soustavu?
9. 9. 2010 | 99925
Vláda nemá ráda free software
22. 8. 2010 | 6686
Olivie Brabcová: LETS systémy – tiskneme si s kamarády DIY peníze
8. 8. 2010 | 14856
Laboratorní kachna: Ruské borovice protestují proti globálnímu oteplování
Nejnovější zprávy
Stát si brousí zuby na WiFi. Další pokus znásilnit Internet.

16. 1. 2015 | Internet | 89049
Necháme si bez odporu odebrat svobodné WiFi a přejdeme dobrovolně pod křídla korporátních Internetů?
Zobrazit celý článek ►
 

Zvolbovaní Piráti
12. 10. 2014 | Piráti | 33513
Kdo vyhrál, kdo prohrál, jak Piráti a co bude dál?

Americké lhaní -základní prostředek politiky
22. 7. 2014 | Politika | 5783
Včera na tiskové konferenci ministerstva obrany Ruské federace byly prezentovány důkazy z monitorování oblasti sestřelu. Důkazy Rusko předá zainteresovaným i dalším. Média i politici však zcela zásadní odhalení ignorují a dál obviňují bez jakýchkoliv důkazů Moskvu.

Facebook je konec. Konec japonec.
30. 4. 2014 | Piráti | 33668
To byl vynikající nápad, vyhradit lidu takové populární místo, kde se můžou všichni vyvztekat, vydemonstrovat, vybrečet a pohádat, vyblejt na sebe všechny problémy, zbavit se soukromí a to vše přitom za pečlivého dozoru státní bezpečnosti. Ovládat svět je čím dál tím snazší.
 
Hlavní stránka Piráti  Internet  Zahraničí  Kultura  Politika  Monstrproces  Kopírovací monopol  Názory  Kauzy  Věda a technika  Video  HogoFogo  Události  Zprávička  Jednou větou  Komix
 
Pirátské noviny jsou internetový občasník digitálního věku.
Informujeme o Internetu, politice, kopírování, svobodné tvorbě a blbostech.

Pirátské noviny oslovujte E-mailem na adrese: redakce zavináč piratskenoviny.cz

Provozovatel a vydavatel: Martin Brož | Sídlo vydavatele: Praha

Pirátské noviny | ISSN 1804-5197

Copyleft Pirátské noviny
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské noviny je umožněno i bez písemného souhlasu.
Všechna práva vyhlazena.