17. 8. 2018, 17:17

Hlavní stránka Piráti  Internet  Zahraničí  Kultura  Politika  Monstrproces  Kopírovací monopol  Názory  Kauzy  Věda a technika  Video  HogoFogo  Události  Zprávička  Jednou větou  Komix
Olivie Brabcová: LETS systémy – tiskneme si s kamarády DIY peníze


Emitace měny bývala obvykle doménou vladařů, centrální Banky, státu nebo mafie, proto snad může být pro někoho činnost komunit LETS šokující.22. 8. 2010
Lokální měny nezávislé na státu se ale používaly už dávno před tím, než vzniklo hnutí komunit LETS. Přestože LETS komunity stojí v opozici vůči všem ostatním zavedeným ekonomickým systémům, nemají ambice vyvolat revoluci a odebrat pravomoci centralizované státní správě. LETS směřuje k vytvoření nezávislých stínových ekonomik v jednotlivých lokálních oblastech a usilovat tak o místní ekonomickou soběstačnost.

LETS původně znamenalo prosté „pojďme“ - to mělo v lidech vzbuzovat představu svobodného obchodu, ze kterého profitují všechny zúčastněné strany. Časem byl název hnutí vystižen formou akronymu – Local Exchange Trading Systems (systémy místního výměnného obchodu). Teoretický základ fungování komunit zformuloval Michael Linton v roce 1982 v Kanadě, kde první komunita vznikla o rok později v městečku Courtenay, kde tehdy místní obyvatelé strádali kvůli vysoké nezaměstnanosti způsobené krachem továrny. Proto se rozhodli používat lokální měnu, nebo-li LETS jednotky, a obchodovat mezi sebou, a tak Courtenay zase začalo vzkvétat.

Stát versus LETS?


V současnosti nejsou LETS komunity ve většině zemí žádným způsobem perzekuovány. Dokonce některé australské a novozélandské politické subjekty myšlenky lokální ekonomické soběstačnosti prosazují ve svých programech. Najdou se ale samozřejmě i opačné případy, kdy je emitování lokálních měn ilegální. Jedním z důvodů zákazu může být obava z infiltrace komunity nepoctivými obchodníky, kteří ze svých výnosů neodvádějí daně státu. Stát by bez daní z příjmu občanů nemohl být funkční. Členům LETS, kteří vytvářející zisk, je jednoznačně doporučeno, aby pomocí převodu LETS jednotek na oficiální peníze daně státu platili, aby neriskovali vlastní perzekuci a také stabilitu své komunity. I přes možnosti odvodu daní ale není LETS jednotkám státem přisuzována oficiální finanční hodnota, protože funkce jednotek je zaznamenávání závazků členů vůči dané komunitě a jejich platnost je lokálně omezená. Můžeme tedy konstatovat , že LETS systémy mají dnes otevřené pole působnosti a jejich prosperita závisí hlavně na aktivitě členů komunity.

Způsob, jak se vyhnout ekonomické krizi?


Výhodou lokálních měn, a to před i po definování principů LETS, je odolnost vůči inflaci, hyperinflaci, deflaci i aglaci. Zákaz lokálních měn ve 30. letech v Německu při vrcholné fázi Velké hospodářské krize měl za následek ještě větší bídu populace, která je samozřejmě v období ekonomických krizí mnohem náchylnější ke xenofobním náladám a akceptování radikálních ideologií. Když se LETS komunita ocitne v ekonomické krizi, nebude to způsobeno složitými mechanismy světového hospodářství, ale přírodními katastrofami.

Něco za něco...


Aby byly vysvětleny principy LETS systému, je nutné nejprve zmínit negativa obchodování pomocí směny. Nevýhody tzv. barterového obchodu spočívají v náročnosti hledání vhodného obchodního partnera, který má zájem o vaše služby a vy o jeho. Toto hledání přináší velké transakční náklady. Ty byly eliminovány zavedením peněz. Na rozdíl od nepraktického barterového obchodu je základním pilířem LETS komunit činnost skupiny administrátorů evidujících všechny služby nebo statky, které jsou jejich členové ochotni komunitě poskytovat. Tyto informace jsou pro všechny volně dostupné.

Utopie?


První reakce veřejnosti na LETS systémy mohou být pohrdavé poznámky o tom, že se jedná jenom o jinak nazvaný komunismus. To je ale jen povrchní dojem - na rozdíl od komunistů LETS komunity státem řízené hospodářství a nepovažují soukromé vlastnictví za příčinu veškerého útlaku.


Strašák komunismu může bránit svobodnému uvažování

Někdo také může v LETS vidět jistou analogii s komunitou New Harmony. V roce 1825 ji založil majetný humanista a socialista Robert Owen. Jeho projekt je jedním z nejznámějších pokusů o založení systémů umožňujících transakce bez oficiálních peněz. Po čtyřech letech své existence se rozpadla, nejspíš kvůli své zranitelnosti vůči „parazitujícím“ členům.

Vězňovo dilema?


Výskyt podvodníků v takovýchto komunitách je více než pravděpodobný. Na rozdíl od New Harmony má ale LETS obranné mechanismy. Jsou to transparentní veřejné účty s transakční historií všech svých členů. Podvodníky také odrazuje všeobecný předpoklad nekonečného počtu obchodních transakcí mezi členy komunity. V běžné peněžní ekonomice je mnohem snadnější vyhledávat obchody s nízkým počtem transakcí, a podle Nashovy teorie her platí pravidlo, že čím nižší je předpokládaný počet transakcí, tím je vyšší pravděpodobnost podvodu. Podvodnící jsou od LETS odpuzováni také tím, že obchody fungují na lokální úrovni, kde se něčí nefér chování rychle rozkřikne, odhalený podvodník bude nejspíš vyloučen a jeho oficiálně nevymahatelný dluh se rozdělí mezi ostatní členy.

Moc neviditelné ruky


Společnost založená na volném trhu, soutěži a růstu způsobila změnu lidského uvažování. Lidé mají tendence redukovat kvalitativní hodnoty na kvantitativní, proto lidé při rozhodování o svém jednání v rámci jejich intelektuální kapacity chladně kalkulují. Individualistická kapitalistická společnost lidem umožňuje nezávislost, zároveň spolu s narušením společenské soudržnosti, zatímco v LETS se komunity stmelují díky častějším sociálním kontaktům a obchodním transakcím více založených na důvěře. V kapitalistických společnostech se transakce řídí silami tržních mechanismů. Západní společnosti deklarující demokracii a humanismus se ale nedokážou vypořádat s problémem nespravedlnosti a také nelogičnosti výše mezd jednotlivých profesí. Náročná práce zdravotní sestry, pro společnost nezbytná, je placena výrazně méně, než jiné profese, které jsou bezpochyby méně náročné i užitečné. V LETS systémech naleznete o dost méně markantní nespravedlnosti v oceňování pracovních sil. Hodnotu svojí práce si totiž svobodně určují sami pracující. Některé komunity svým členům doporučují, aby dělali věci, co je baví, za co nejméně jednotek, a vice versa. To může způsobit, že ceny nejvíc namáhavých a nepříjemných služeb jsou výrazně vyšší.

Ropné skvrny a smog


LETS komunity ulevují životnímu prostředí tím, že obchodují lokálně a tudíž není potřeba energeticky náročné přepravy. Člen prosperující komunity nekonzumuje chemické potraviny z diskontu, ale místní suroviny. Na systémy LETS logicky navazují Transition Towns, které bojují za udržitelný rozvoj a permakulturní zemědělství. Varují před Ropným vrcholem (Peak Oil) a následujícím kolapsem průmyslu, na který se snaží připravit podporováním vývoje technologií obnovitelných zdrojů.

Co můžete při vstupu do LETS komunity očekávat?


Jako nový člen máte na vašem komunitním účtě nula jednotek. Až budete potřebovat pomoci při sekání dříví, tak snadno v databázi vyhledáte mladíka, který pronajímá svoji motorovou pilu, načež ho kontaktujete s žádostí o spolupráci. Pokud se transakce mezi vámi uskuteční, administrátoři k účtu mladíka s pilou přičtou stanovený počet jednotek, zatímco z vašeho účtu stejný počet jednotek odečtou. Když poskytnete sám službu komukoliv dalšímu z komunity, budou vám přičteny jednotky a váš účet bude vyrovnán. Narozdíl od běžné peněžní ekonomiky je v LETS mnohem snazší najít uplatnění - jednotky LETS vyděláte i natíráním plotů, tříděním ponožek a mytím nádobí.

Změna k lepšímu


Dokud se všichni nestanou poctivci, bude ekonomické kalkulativní myšlení, ať už v běžných penězích stejně jako v jednotkách LETS, předpokladem přežití každého jednotlivce. Složitější transakce bez katalyzátoru peněz nebo LETS jednotek přinášejí riziko. Peníze i LETS jednotky dosahují autentické funkční hodnoty až po směně za zboží. Přesto jsou považovány za univerzální prostředek k dosažení štěstí. Proto není ojedinělým jevem, že lidé začnou pokládat peníze jako samostatný statek, a to přináší tendence k zasvěcení jejich života kumulováním financí, což asi nebude ten nejlepší způsob života. V LETS systémech nemá kumulace jednotek smysl, ale přesto je otázkou, jestli se uvažování členů LETS oproti většinové společnosti liší, a na to lze získat odpověď pouze osobní zkušeností.

LETS v ČR a ve světě


V Čechách naleznete tyto komunity také. V provozu je Pražský LETS pod agenturou Gaia a Rozlet v Brně, ale Letokruh z jižních Čech zanikl. Utvořit představu si můžete podle výpovědi bývalého člena, Rudolfa Belce: „LETS systém LETOKRUH fungoval několik let. Virtuální měnou byly žaludy a pro virtuální učty se používal název větve. Ve svém největším rozkvětu měl asi 50 členů. Roční obrat byl cca 10 000 žaludů. Za žaludy se prodávaly biopotraviny, výuka hry na kytaru, výuka angličtiny nebo třeba počítačové díly. Po několika letech systém zamrzl. Stačilo k tomu to, že jeden ze dvou zakladatelů se vrátil do Norska. V systému najednou chyběla energie k pokračování. Zůstaly však mnohá přátelství.“ V ČR se LETS zatím příliš neujaly, zato jinde ve světě jsou o poznání rozvinutější. Jsou rozesety na každém světadílu, ale výraznější koncentrace se nachází v Kanadě (kde také vznikla první komunita) a v Anglii - pro tu jsou typické Transition Towns. V Austrálii a Novém Zélandu budou LETS nejspíš vzkvétat - tamní státní autority jsou vůči komunitám emitujících lokální měnu nejvíce liberální na světě. Informační technologie jsou pro efektivní fungování systému podstatné - díky open-sourcovému softwaru Cyclos si mohou administrátoři usnadnit správu komunitních účtů a virtuální propojení a výměnu zkušeností umožňuje UNILETS Ten inspiroval tvůrce projektu GOLETS (Global Online LETS). Ne všichni stojí o globální online obchodování mezi LETS komunitami. Systémy by tak popíraly původní ideu o místní soběstačnosti. Také by mohly ztratit své exkluzivní výhody a začít trpět stejnými neduhy jako běžné ekonomiky. A nakonec by přišly o svoji ekologickou pověst. protože mezinárodní obchod vyžaduje energeticky náročnou dopravu..

Závěrem drzá otázka:


Měli byste chuť na takovém systému zkusit osobně participovat?

Článek byl zveřejněn na blogu Olivie Brabcové. Na stejné téma vyšel v časopise Nový Prostor (č. 357 / 3.8.2010) společný článek "Umyté nádobí za pokácenou soušku" autorů Alexandra Budky a Olivie Brabcové.
 
Datum: 22. 8. 2010, Autor: Olivie Brabcová
Přečteno: 54225x
Zobrazit článek pro tisk Vytisknout

Doposud hodnotilo 0 čtenářů, celková známka je .
Ohodnoťte známkou jako ve škole | 1 je nejlepší: 1 2 3 4 5

Komentáře k článku

14. 7. 2011 jirka Priklad tohohle systemu za socializmu
7. 11. 2010 wenkovan Ono to funguje skoro všude, jenom to nevíme...
23. 11. 2010 Tereza Re: Ono to funguje skoro všude, jenom to nevíme...
26. 1. 2012 Keydren mUPMlHKzMLUOf
12. 10. 2010 Luba Co na to von Hayek?
24. 9. 2010 Ondrej Profant LETS v Londýně
24. 9. 2010 Ondrej Profant LETS v Londýně
27. 8. 2010 Kateřina Amiourová těchto komunit je po světě 30 000 - a je i způsob, jak to provozovat ve velkém :)
24. 8. 2010 Marast podminky fungovani
24. 8. 2010 Vlasec Paráda
25. 8. 2010 Okolojdoucíí Re: Paráda
26. 1. 2012 Marge BpXJXgwDPhnBMUYunv
27. 1. 2012 hqbwtlwyh NTdlRDczDsFPgJy
23. 8. 2010 Martin Další chyba
23. 8. 2010 LukyValient lets jinak
23. 8. 2010 minio Rozdíl
23. 8. 2010 next_ghost Re: Rozdíl
25. 8. 2010 Okolojdoucíí Re: Rozdíl
23. 8. 2010 markus vtipne ale naivni
25. 8. 2010 Bročák Re: vtipne ale naivni
26. 8. 2010 sysel Re: Re: vtipne ale naivni
26. 8. 2010 sysel prvniho aprila uz bylo
26. 8. 2010 fikus Re: prvniho aprila uz bylo
29. 1. 2012 Martha hpUnXYxFpwsS
27. 1. 2012 Gloriana ALgcemFEwExbH
27. 1. 2012 puowrmew QuDLjycZzGvGXyrCh
25. 8. 2010 Okolojdoucíí Re: vtipne ale naivni
23. 8. 2010 Petr Podvodnik
23. 8. 2010 ehm Re: Podvodnik jsi nesjpis ty :)
23. 8. 2010 petrvlk Re: Podvodnik
25. 8. 2010 Okolojdoucíí Re: Podvodnik
22. 8. 2010 Petr Čaněk Zajímavé
22. 8. 2010 Tomáš Klapka Re: Zajímavé
25. 8. 2010 Okolojdoucíí Re: Zajímavé
26. 1. 2012 Lucinda kqNuypDxhBJYVmHJBv
26. 1. 2012 zhgabmhmh umThhkcuYHMETxxhaCn
22. 8. 2010 Mirator
23. 8. 2010 Ruthion Re:
23. 8. 2010 Ruthion Re:
22. 8. 2010 Adam Chyba
22. 8. 2010 haw Re: Chyba

Anketa
Používáte pro přístup k Internetu WiFi?

Ano
83% (1350)
 

Ne
16% (260)
 


Nejnovější články

16. 1. 2015 | 88823
Stát si brousí zuby na WiFi. Další pokus znásilnit Internet.
12. 10. 2014 | 33513
Zvolbovaní Piráti
22. 7. 2014 | 5783
Americké lhaní -základní prostředek politiky
30. 4. 2014 | 33668
Facebook je konec. Konec japonec.
2. 4. 2014 | 8054
Evropa je naše moře
1. 4. 2014 | 2197
Pirátské noviny mají nové sponzory
16. 3. 2014 | 20111
Zrození České pirátské strany
30. 6. 2013 | 6246
Rozhovor k rozšíření autorského zákona
27. 6. 2013 | 344
Kramaření v Kramářově vile a co bylo příčinou
16. 6. 2013 | 5414
Korupce je podstatou současného politického systému.

Věda a technika
články v rubrice

29. 12. 2012 | 1837
Vzdělávání budoucnosti: Realističtější pohled
25. 12. 2012 | 59
Sedm aspektů vzdělávacího systému 21. století - díl třetí
14. 12. 2012 | 669
Sedm aspektů vzdělávacího systému 21. století - díl druhý
4. 12. 2012 | 172
Sedm aspektů vzdělávacího systému 21. století - díl první
6. 9. 2012 | 4086
Pomozte obnovit pamětní desku "Ku výstavbě tisícího kilometru železnic lokálních v Království českém"
22. 7. 2012 | 2359
INDECT Velký Bratr přichází do EU
24. 10. 2011 | 383
Komu patří výsledky vědy?
14. 7. 2011 | 444
Miluji Evropskou unii
31. 5. 2011 | 2892
Je to tak. i.ON je pirát!
30. 4. 2011 | 605
Projekt elektronického zdravotnictví – podvod na důvěřivých pacientech
15. 3. 2011 | 25948
Proč se nebojím japonských jaderných reaktorů
5. 12. 2010 | 2695
Ikarie je mrtvá, ať žije XB-1
23. 11. 2010 | 4227
Volba je věda – naděje pro otevřený přístup ke vzdělání?
24. 10. 2010 | 25920
Týden otevřeného přístupu k výsledkům vědeckého výzkumu
9. 10. 2010 | 7745
Našli jsme první obyvatelnou planetu mimo Sluneční soustavu?
9. 9. 2010 | 99925
Vláda nemá ráda free software
22. 8. 2010 | 6686
Olivie Brabcová: LETS systémy – tiskneme si s kamarády DIY peníze
8. 8. 2010 | 14856
Laboratorní kachna: Ruské borovice protestují proti globálnímu oteplování
Nejnovější zprávy
Stát si brousí zuby na WiFi. Další pokus znásilnit Internet.

16. 1. 2015 | Internet | 88823
Necháme si bez odporu odebrat svobodné WiFi a přejdeme dobrovolně pod křídla korporátních Internetů?
Zobrazit celý článek ►
 

Zvolbovaní Piráti
12. 10. 2014 | Piráti | 33513
Kdo vyhrál, kdo prohrál, jak Piráti a co bude dál?

Americké lhaní -základní prostředek politiky
22. 7. 2014 | Politika | 5783
Včera na tiskové konferenci ministerstva obrany Ruské federace byly prezentovány důkazy z monitorování oblasti sestřelu. Důkazy Rusko předá zainteresovaným i dalším. Média i politici však zcela zásadní odhalení ignorují a dál obviňují bez jakýchkoliv důkazů Moskvu.

Facebook je konec. Konec japonec.
30. 4. 2014 | Piráti | 33668
To byl vynikající nápad, vyhradit lidu takové populární místo, kde se můžou všichni vyvztekat, vydemonstrovat, vybrečet a pohádat, vyblejt na sebe všechny problémy, zbavit se soukromí a to vše přitom za pečlivého dozoru státní bezpečnosti. Ovládat svět je čím dál tím snazší.
 
Hlavní stránka Piráti  Internet  Zahraničí  Kultura  Politika  Monstrproces  Kopírovací monopol  Názory  Kauzy  Věda a technika  Video  HogoFogo  Události  Zprávička  Jednou větou  Komix
 
Pirátské noviny jsou internetový občasník digitálního věku.
Informujeme o Internetu, politice, kopírování, svobodné tvorbě a blbostech.

Pirátské noviny oslovujte E-mailem na adrese: redakce zavináč piratskenoviny.cz

Provozovatel a vydavatel: Martin Brož | Sídlo vydavatele: Praha

Pirátské noviny | ISSN 1804-5197

Copyleft Pirátské noviny
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské noviny je umožněno i bez písemného souhlasu.
Všechna práva vyhlazena.