19. 9. 2018, 22:37

Hlavní stránka Piráti  Internet  Zahraničí  Kultura  Politika  Monstrproces  Kopírovací monopol  Názory  Kauzy  Věda a technika  Video  HogoFogo  Události  Zprávička  Jednou větou  Komix
Piráti nejsou Věci veřejné 2.0


Rád bych krátce odpověděl na článek Pavla Nováka Piráti, anebo Věci veřejné verze 2.0.?, jelikož jsem si při jeho čtení všiml mnohých nedostatků a neznalostí. Z počátku budu jen stroze reagovat na článek a v závěru rozepíši pár vlastních myšlenek.14. 8. 2012
„s programem podobným tomu, který chtějí potencionálním voličům předložit i vyslanci ostrova Tortuga v Česku.“

Zde si dovolím malou poznámku vycházející z vývoje pirátského hnutí. Čeští piráti neformálně odmítli německý model, který je příliš měkký a občas se v něm objevují nadměrné ústupky (např. právě v oblasti využívání OSS). Razíme radikálnější linii. Navíc u zrodu většiny myšlenek pirátského hnutí jsme byli (čili to není přejímání, ale aplikace vlastních ideii).

„Piráti jsou bytostní demokraté. Jsou proti dinosauřím stávajícím politikům, byť tento zprofanovaný termín nepoužívají. Budou potírat korupci, tak jako všichni, ale oni opravdu. Vyznávají transparentnost, dokonce mají transparentní účet!“

Tento odstavec je zjevně nedokončen. Chybí mi v něm argumenty. Autorovi je viditelně jasné, jak je tato cesta nefunkční – mně však ne. Nejde jen o transparentní účet [ucet.pirati.cz], ale i o transparentní účetnictví [ucto.pirati.cz] a veřejné smlouvy bez tajných dodatků, zákony veřejné na internetu a propojené klikatelnými odkazy, ... Stačí si uvědomit jen kolik obstrukčních jednání je způsobeno ztracenými a neúplnými smlouvami, kolik zákonů je obehnáno nedohledatelnými informacemi... To jsou prostě jasné, drobné a přitom účinné změny – nezpůsobí dokonalý svět, ale pomůže to.

Navíc opravdu snad nemůžeme být srovnáni s Babišem či Bártou u kterých se jejich podnikatelský záměr tyčí do nebes. Zatímco my neustále prokazujeme naší neprofesionalitu – jak pozitivně, tak negativně.

„Další typickou vlastností nových mladých krásných stran je pak proklamované povznesení se nad rigidní, starobylé, téměř byzantinské dělení politických subjektů na pravicové a levicové.“

Pokud na tom trváte, tak dle mého názoru jsme klasická liberální strana – čili levý střed. Nicméně podstatné je, že levo-pravé dělení je v ČR velmi poznamenáno špatnou zkušeností (především s Klausem) a proto je v politické realitě nepoužitelné.

Dalším problémem je, že pokud přiznáte pozici, tak se vás již nikdo nezeptá na náš názor. Později to dojde tak daleko, že přestanete hledat reálné argumenty a podklady pro pozici, ale zůstanete s davem svého spektra – tak jak je v parlamentu běžné.

Nejdůležitějším faktorem pro tuto rétoriku však bylo opravdu daná skutečnost, že lidé nerozumí levo-pravému rozdělení a mnohdy ho dokonce vnímají obráceně. Proto jsme raději použili anglofonní model čtverce, který jsme aplikovali třeba na tomto schématu:

politicalcompass.org

(krom Pirátů převzato přímo od politicalcompass, Piráti byli průměrováni přes členy republikového výboru)

„Ne o principiální změnu směrem k podpoře kreativity, spolupráce a systému sdílení a dávání, ale o změnu od uzavřených proprietálních systémů k otevřeným. Argument je zde efektivnostní, ne etický. Pro znalé, piráti necitují Stallmana, ale Raymonda.“

Touto částí jste mě opravdu urazil a je vidět, že vaše „zabývat podrobněji“ je dosti povrchní. Stallman posvětil program českých pirátů na Pirateconu [1. díl diskuse s R. Stallmanem a následující díly], kde jsme s ním vedli o těchto tématech podrobnou diskusi. Piráti si vždy byli vědomi etického rozměru svobodného softwaru, koneckonců v odborných diskusích je citován často – pochopitelně v neodborných diskusích ho moc citovat nelze. Také stojíme za překlady některých Richardových článků – např. Řada omylů v popleteném copyrightu.

„Jako další příjemná vlastnost pirátských stran se jeví jejich inklinace k přímé či participativní demokracii, k prosazování vytvoření institucí, které umožní větší zapojení občanů do správy věcí veřejných.“

Opět zde nejde o plané žvásty jako u jiných, ale naše vlastní organizace těchto principů využívá. Dokonce si myslím, že pirátské hnutí bylo první, které ve větším měřítku začalo rozvíjet liquid democracy (tekutá demokracie), která je jednou z nejlepších a nejreálnějších implementací participativní (či deliberativní) demokracie.

Když už jsme u toho, tak nutnou podmínkou participace jsou informace – a jsme zas u otevřenosti, kterou jste dehonestoval jako plané řeči. O potřebě automatizace získávání informací snad není potřeba mluvit.

„Potřebují dosáhnout materiální a vzdělaností úrovně, která jim vůbec umožní se o věci veřejné zajímat.“

Přesně tak, proto podporujeme vzdělání opravdu bez bariér a s volností: https://www.pirati.cz/program/vzdelani a také velmi vážně debatujeme o všeobecném základním příjmu. V této oblasti jsme reálně nejdále. Zbylé strany se utápí v negacích výroků opozice a zapomínají na rozvíjení zcela nových oblastí na zcela nových principech.

„Jedním z jejich cílů je i boj s byrokracií.“

Zde nejde o to dogmaticky likvidovat úředníky a snižovat jim platy, ale naopak profesionalizovat a zefektivnit procesy. Např. nevyžadovat tolik iniciativy občana, automatizovat získávání některých informací a tak dále. [https://www.pirati.cz/program/e-government]

Příkladem z praxe je zákon zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který garantuje samozřejmost. Bohužel jeho vymáhání je administrativně náročné (jak na straně žadatele, tak na straně úřadu) – namísto toho by stačilo, aby tyto informace byly dostupné v otevřených formátech na webu. Hezkým příkladem je v tomto slovenská Skalice, kde s přechodem na Ubuntu automatizovali i zveřejňování dokumentů a dnes si pochvalují, že jím to šetří množství práce. [rozhovor na Linuxexpres.cz]

Myslím, že tento směr je u nás v programu jasně popsán a hlouposti jako masové propouštění a outsourcování jsou zase jen cílenou urážkou. Stejně jako:

„soukromém sektoru, který je přeci jediným zdrojem bohatstvím a jediným tvůrcem hodnot.“

Dovolte? Myslíte si snad, že svobodná kultura či komunitní projekty typu wikipedie jsou soukromý komerční sektor? Popřípadě, že přejímáme zlozvyky soukromého sektoru, který jsme velmi tvrdě ze svého okolí vytěsnili (např. proto, že nenabízel odpovídající služby a komunita ho absolutně nahradila). My jsme se opravdu mnohých okovů zbavili, neříkám že všech, ale opět jsme nejdále a nejméně závislý na současném systému.

Závěr

Piráti si naopak jako jedni z mála uvědomili neúspěch umírněné levice – jelikož buďto ustupuje od svých hodnot, anebo není schopná inovovat. Pravice se naopak úzkostlivě drží některých svých hodnot a snad ze strachu se spojuje i s tou opravdu nenávistnou a netolerantní částí svého spektra.

Také jsme si uvědomili, že pravo-levé dělení svádí k ekonometrickému (ekonomickému) pohledu, který je z principu okrajový. Bohužel nejméně česká levice i pravice se ním nechala plně ovládnout.

My jsme šli cestou nejmenšího odporu a racionality. Tedy vzali jsme chytré nápady z dřívějška (participace), moderní technologie a vše to zasadili do dnešní reality, která je hodně rozdílná od jejího mediálního obrazu. Např. je jasné, že práce je na ústupu, práci máme tak pro 4 pracovní dny a bude dále klesat. Dále jsme se zaměřili na problémy, které nás opravdu trápí (žádná vyumělkovaná krize), ale právě např. korupce, kdy přicházíme o prostředky, popř. třeba nezávislost medii. A především ohromná a všudypřítomná ztráta svobody jednotlivce.

Jelikož nejsme profi politici, tak jsme se nejdříve podívali sami na sebe a naše myšlenky aplikovali. Nebojím se přímé demokracie (ale chápeme její náročnost a preferujeme tekutou demokracii), nebojíme se zveřejňovat, i když nám to finančně škodí, nebojíme se aplikovat OSS, nebojíme se mít všechny informace veřejně - i když jsou mnohem více vytrhávány z kontextu, …

Opravdu jsme jiní, vždy když se na Piráty naštvu, tak mě pak další jednání s konkurencí vrátí do reality. Máme nedostatky, ale vedeme si dobře a v rámci našeho politického rybníčku nejlépe.

(Mimochodem zcela podobné pocity mám z Linuxu. Občas mě naštve, ale nikdy jsem se ho nevzdal, protože i kdyby byl horší, tak jeho myšlenky jsou čistší - navíc je viditelně lepší ;-) )

A nejlepší na tom je, že se přidat může každý – mnoho lidí to udělalo. Nikdo se nezpovídá kmotrům, boje o posty jsou věcné a poctivé. Kdyby bylo opravdu nejhůř, tak je naše strana forknutelná, tak jako software – forkem o nic nepřijdete. Nemohu si odpustit, ale kdo z vás to má?

Pavle, za kritiku děkuji, ale byla by lepší nejdříve jako interní, kde bychom vás vyvedli ze spousty omylů a vy byste nás mohl upozornit, kde tyto omyly vznikají.

P.S. Reakci sepsal i Mikuláš Ferjenčík přímo pro Deník Referendum: http://denikreferendum.cz/clanek/13746-prirovnani-piratu-k-veckum-kulha-na-obe-nohy

Autor je jedním ze zakladatelů České pirátské strany, nyní předseda KS Praha.

 


 
Datum: 14. 8. 2012, Autor: Ondřej Profant
Přečteno: 14645x
Zobrazit článek pro tisk Vytisknout

Doposud hodnotilo 0 čtenářů, celková známka je .
Ohodnoťte známkou jako ve škole | 1 je nejlepší: 1 2 3 4 5

Komentáře k článku

16. 8. 2012 Honza Myšlenku OSS ve státní správě Pirátská strana špatně vysvětluje
16. 8. 2012 M Re: Myšlenku OSS ve státní správě Pirátská strana špatně vysvětluje
16. 8. 2012 Petr Němeček Re: Re: Myšlenku OSS ve státní správě Pirátská strana špatně vysvětluje
17. 8. 2012 jzvc Re: Re: Myšlenku OSS ve státní správě Pirátská strana špatně vysvětluje
16. 8. 2012 vlasta klepák Re: Myšlenku OSS ve státní správě Pirátská strana špatně vysvětluje
17. 8. 2012 jzvc Re: Re: Myšlenku OSS ve státní správě Pirátská strana špatně vysvětluje
17. 8. 2012 vlasta klepák Re: Re: Re: Myšlenku OSS ve státní správě Pirátská strana špatně vysvětluje
17. 8. 2012 Honza Re: Re: Re: Re: Myšlenku OSS ve státní správě Pirátská strana špatně vysvětluje
17. 8. 2012 vlasta klepák Re: Re: Re: Re: Re: Myšlenku OSS ve státní správě Pirátská strana špatně vysvětluje
17. 8. 2012 Kalanis Re: Re: Re: Re: Re: Re: Myšlenku OSS ve státní správě Pirátská strana špatně vysvětluje
17. 8. 2012 vlasta klepák Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Myšlenku OSS ve státní správě Pirátská strana špatně vysvětluje
17. 8. 2012 Ondřej Profant Re: Myšlenku OSS ve státní správě Pirátská strana špatně vysvětluje
16. 8. 2012 kastrol cílená kampaň?
16. 8. 2012 vlasta klepák Re: cílená kampaň?
15. 8. 2012 Hypso Linux
15. 8. 2012 MK Re: Linux
15. 8. 2012 vlasta klepák Re: Re: Linux
15. 8. 2012 Ondřej Profant Re: Re: Re: Linux
16. 8. 2012 M Re: Re: Re: Re: Linux
17. 8. 2012 Honza Re: Re: Re: Re: Re: Linux
17. 8. 2012 Honza Re: Re: Re: Re: Re: Re: Linux - Evropská komise podporuje
15. 8. 2012 Roj Re: Linux
15. 8. 2012 Adam Zábranský Re: Linux
15. 8. 2012 vlasta klepák Re: Re: Linux
15. 8. 2012 Ondřej Profant Re: Re: Re: Linux
15. 8. 2012 vlasta klepák Re: Re: Re: Re: Linux
15. 8. 2012 Re: Re: Re: Re: Re: Linux
15. 8. 2012 vlasta klepák Re: Re: Re: Re: Re: Re: Linux
15. 8. 2012 Ondřej Profant Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Linux
15. 8. 2012 vlasta klepák Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Linux
15. 8. 2012 Ondřej Profant Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Linux
16. 8. 2012 M Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Linux
18. 8. 2012 Kalanis Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Linux
15. 8. 2012 Jan Stanislav Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Linux
15. 8. 2012 vlasta klepák Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Linux
16. 8. 2012 jzcv Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Linux
16. 8. 2012 vlasta klepák Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Linux
16. 8. 2012 jzvc Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Linux
16. 8. 2012 vlasta klepák Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Linux
18. 8. 2012 Kalanis Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Linux
15. 8. 2012 Visgean Skeloru Re: Re: Re: Linux
15. 8. 2012 vlasta klepák Re: Re: Re: Re: Linux
15. 8. 2012 Ondřej Profant Re: Re: Re: Re: Re: Linux
15. 8. 2012 vlasta klepák Re: Re: Re: Re: Re: Re: Linux
15. 8. 2012 Ondřej Profant Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Linux
15. 8. 2012 vlasta klepák Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Linux
16. 8. 2012 next_ghost Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Linux
16. 8. 2012 vlasta klepák Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Linux
16. 8. 2012 next_ghost Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Linux
16. 8. 2012 vlasta klepák Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Linux
16. 8. 2012 next_ghost Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Linux
16. 8. 2012 vlasta klepák Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Linux
17. 8. 2012 next_ghost Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Linux
16. 8. 2012 jzvc Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Linux
21. 8. 2012 traged Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Linux
16. 8. 2012 M Re: Re: Re: Re: Re: Re: Linux
16. 8. 2012 prg Re: Re: Re: Re: Re: Linux
16. 8. 2012 vlasta klepák Re: Re: Re: Re: Re: Re: Linux
18. 8. 2012 Kalanis Re: Re: Re: Re: Re: Linux
15. 8. 2012 xChaos Re: Linux v pracovní době a o víkendu...
15. 8. 2012 tuctík Re: Re: Linux v pracovní době a o víkendu...
15. 8. 2012 Ondřej Profant Re: Re: Re: Linux v pracovní době a o víkendu...
16. 8. 2012 jzvc Re: Re: Re: Linux v pracovní době a o víkendu...
16. 8. 2012 jzvc Re: Linux
15. 8. 2012 vlasta klepák Možné zdroje "omylů"
15. 8. 2012 S Re: Možné zdroje
15. 8. 2012 Ondřej Profant Re: Možné zdroje
15. 8. 2012 vlasta klepák Re: Re: Možné zdroje
15. 8. 2012 Ondřej Profant Re: Re: Re: Možné zdroje
15. 8. 2012 vlasta klepák Re: Re: Re: Re: Možné zdroje
15. 8. 2012 Ondřej Profant Re: Re: Re: Re: Re: Možné zdroje
15. 8. 2012 vlasta klepák Re: Re: Re: Re: Re: Re: Možné zdroje
15. 8. 2012 Michal Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Možné zdroje
17. 8. 2012 Ondřej Profant Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Možné zdroje
15. 8. 2012 corwin78

Anketa
Používáte pro přístup k Internetu WiFi?

Ano
83% (1354)
 

Ne
16% (260)
 


Nejnovější články

16. 1. 2015 | 93733
Stát si brousí zuby na WiFi. Další pokus znásilnit Internet.
12. 10. 2014 | 33611
Zvolbovaní Piráti
22. 7. 2014 | 5787
Americké lhaní -základní prostředek politiky
30. 4. 2014 | 33668
Facebook je konec. Konec japonec.
2. 4. 2014 | 8054
Evropa je naše moře
1. 4. 2014 | 2197
Pirátské noviny mají nové sponzory
16. 3. 2014 | 20111
Zrození České pirátské strany
30. 6. 2013 | 6246
Rozhovor k rozšíření autorského zákona
27. 6. 2013 | 344
Kramaření v Kramářově vile a co bylo příčinou
16. 6. 2013 | 5414
Korupce je podstatou současného politického systému.

Piráti
články v rubrice

12. 10. 2014 | 33611
Zvolbovaní Piráti
30. 4. 2014 | 33668
Facebook je konec. Konec japonec.
2. 4. 2014 | 8054
Evropa je naše moře
1. 4. 2014 | 2197
Pirátské noviny mají nové sponzory
16. 3. 2014 | 20111
Zrození České pirátské strany
28. 4. 2013 | 63533
Zkorumpované banky, zkorumpovaný kopírovací průmysl: Jaktože můžou externalizovat své obchodní problémy?
1. 4. 2013 | 261
Je konec
16. 3. 2013 | 377
Piráti zvou příznivce k otevřenému překladu knihy CryptoParty Handbook
8. 3. 2013 | 922
Evropský parlament bude příští úterý hlasovat o zákazu veškerého porna v "médiích". Ano opravdu. Podnikněme okamžitou akci!
3. 3. 2013 | 5812
Guerilla Open Acces Manifesto: Otevřme přístup sami
14. 2. 2013 | 193
Jsou nároky isify a LogiCallu z vymáhání práv k fotografiím oprávněné?
14. 2. 2013 | 118
Nové Pirátské dvanáctero aneb jak se z toho nezbláznit
10. 2. 2013 | 421
Soud pro lidská práva: Tresty za sdílení souborů jsou porušením lidských práv
20. 1. 2013 | 40288
Sledujuseriály.cz opět v provozu
7. 1. 2013 | 10154
Kampaň za referendum na Praze 7
1. 1. 2013 | 50678
Novoroční řeč pirátského kapitána Ivana Bartoše
19. 12. 2012 | 5079
Kulatý stůl iniciativ 17.12.2012
16. 12. 2012 | 889
Britská bitva o Pirátskou zátoku
6. 12. 2012 | 159
Piráti nabízejí místa ve volebních komisích pro volbu prezidenta
30. 11. 2012 | 224881
Lidé si přejí zrušit OSA
Nejnovější zprávy
Stát si brousí zuby na WiFi. Další pokus znásilnit Internet.

16. 1. 2015 | Internet | 93733
Necháme si bez odporu odebrat svobodné WiFi a přejdeme dobrovolně pod křídla korporátních Internetů?
Zobrazit celý článek ►
 

Zvolbovaní Piráti
12. 10. 2014 | Piráti | 33611
Kdo vyhrál, kdo prohrál, jak Piráti a co bude dál?

Americké lhaní -základní prostředek politiky
22. 7. 2014 | Politika | 5787
Včera na tiskové konferenci ministerstva obrany Ruské federace byly prezentovány důkazy z monitorování oblasti sestřelu. Důkazy Rusko předá zainteresovaným i dalším. Média i politici však zcela zásadní odhalení ignorují a dál obviňují bez jakýchkoliv důkazů Moskvu.

Facebook je konec. Konec japonec.
30. 4. 2014 | Piráti | 33668
To byl vynikající nápad, vyhradit lidu takové populární místo, kde se můžou všichni vyvztekat, vydemonstrovat, vybrečet a pohádat, vyblejt na sebe všechny problémy, zbavit se soukromí a to vše přitom za pečlivého dozoru státní bezpečnosti. Ovládat svět je čím dál tím snazší.
 
Hlavní stránka Piráti  Internet  Zahraničí  Kultura  Politika  Monstrproces  Kopírovací monopol  Názory  Kauzy  Věda a technika  Video  HogoFogo  Události  Zprávička  Jednou větou  Komix
 
Pirátské noviny jsou internetový občasník digitálního věku.
Informujeme o Internetu, politice, kopírování, svobodné tvorbě a blbostech.

Pirátské noviny oslovujte E-mailem na adrese: redakce zavináč piratskenoviny.cz

Provozovatel a vydavatel: Martin Brož | Sídlo vydavatele: Praha

Pirátské noviny | ISSN 1804-5197

Copyleft Pirátské noviny
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pirátské noviny je umožněno i bez písemného souhlasu.
Všechna práva vyhlazena.